Advanced

Vårdrelaterade infektioner & antibiotikaprofylax i samband med höftfraktur

Ledung, Ida and Nilsson, Sara (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom vården eftersom det leder till mer lidande för patienten och ökat arbete för personal, samt resulterar i stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. Syftet: med studien var att kartlägga förekomsten av de tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna (VRI = urinvägsinfektion, lunginflammation & postoperativa sårinfektioner) och antibiotikaprofylax vid höftoperation samt undersöka brister i dokumentationen då detta är en del av patientsäkerhetsarbetet. Metod: Undersökningen gjordes på en ortopedisk klinik, på ett sjukhus i södra Sverige. Studien var retrospektiv och utgjordes av journalgranskning av 80 journaler. Resultat: Totalt drabbades 19 (24 %) patienter och 22 VRI upptäcktes.... (More)
Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom vården eftersom det leder till mer lidande för patienten och ökat arbete för personal, samt resulterar i stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. Syftet: med studien var att kartlägga förekomsten av de tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna (VRI = urinvägsinfektion, lunginflammation & postoperativa sårinfektioner) och antibiotikaprofylax vid höftoperation samt undersöka brister i dokumentationen då detta är en del av patientsäkerhetsarbetet. Metod: Undersökningen gjordes på en ortopedisk klinik, på ett sjukhus i södra Sverige. Studien var retrospektiv och utgjordes av journalgranskning av 80 journaler. Resultat: Totalt drabbades 19 (24 %) patienter och 22 VRI upptäcktes. Av dessa var 12 (63 %) urinvägsinfektioner, sex lunginflammationer (32 %) och fyra (21 %) postoperativa sårinfektioner. Det framkom att 43 (54 %) av patienterna fick antibiotikaprofylax i rätt tid enligt gällande riktlinjer och dokumentationen ansågs även vara bristfällig i många avseenden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ledung, Ida and Nilsson, Sara
supervisor
organization
alternative title
En registerstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vårdrelaterade infektioner, höftfrakturoperationer, antibiotikaprofylax, dokumentation, patientsäkerhet
language
Swedish
id
2531962
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531962,
 abstract   = {Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom vården eftersom det leder till mer lidande för patienten och ökat arbete för personal, samt resulterar i stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. Syftet: med studien var att kartlägga förekomsten av de tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna (VRI = urinvägsinfektion, lunginflammation & postoperativa sårinfektioner) och antibiotikaprofylax vid höftoperation samt undersöka brister i dokumentationen då detta är en del av patientsäkerhetsarbetet. Metod: Undersökningen gjordes på en ortopedisk klinik, på ett sjukhus i södra Sverige. Studien var retrospektiv och utgjordes av journalgranskning av 80 journaler. Resultat: Totalt drabbades 19 (24 %) patienter och 22 VRI upptäcktes. Av dessa var 12 (63 %) urinvägsinfektioner, sex lunginflammationer (32 %) och fyra (21 %) postoperativa sårinfektioner. Det framkom att 43 (54 %) av patienterna fick antibiotikaprofylax i rätt tid enligt gällande riktlinjer och dokumentationen ansågs även vara bristfällig i många avseenden.},
 author    = {Ledung, Ida and Nilsson, Sara},
 keyword   = {vårdrelaterade infektioner, höftfrakturoperationer, antibiotikaprofylax, dokumentation, patientsäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdrelaterade infektioner & antibiotikaprofylax i samband med höftfraktur},
 year     = {2012},
}