Advanced

Anhörigas upplevelse av mötet med ambulanspersonalen

Martinsson, Camilla and Åkesson, Sofie (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Ambulanspersonal behöver förståelse om hur anhöriga ska bemötas och hur de känner trygghet i mötet. Studiens syfte var att undersöka hur anhöriga till akut sjuka närstående upplever mötet med ambulanspersonal. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och urvalet bestod av tolv anhöriga som upplevt ett möte med ambulanspersonal. Innehållsanalys användes vid analys av datainsamlingen. Det framkom fem underkategorier och två huvudkategorier. Anhöriga upplevde mötet med ambulanspersonalen som ett positivt möte. Ambulanspersonalen utstrålade ett lugn och förmedlade en trygghet då de upplevdes ha goda kunskaper och erfarenheter. Informationen till anhöriga kunde varit bättre. Anhöriga kände stor tillit till ambulanspersonalen genom ett gott... (More)
Ambulanspersonal behöver förståelse om hur anhöriga ska bemötas och hur de känner trygghet i mötet. Studiens syfte var att undersöka hur anhöriga till akut sjuka närstående upplever mötet med ambulanspersonal. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och urvalet bestod av tolv anhöriga som upplevt ett möte med ambulanspersonal. Innehållsanalys användes vid analys av datainsamlingen. Det framkom fem underkategorier och två huvudkategorier. Anhöriga upplevde mötet med ambulanspersonalen som ett positivt möte. Ambulanspersonalen utstrålade ett lugn och förmedlade en trygghet då de upplevdes ha goda kunskaper och erfarenheter. Informationen till anhöriga kunde varit bättre. Anhöriga kände stor tillit till ambulanspersonalen genom ett gott bemötande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Camilla and Åkesson, Sofie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
akut sjukdom, ambulanspersonal, anhöriga, kvalitativ, mötet, upplevelse
language
Swedish
id
2531996
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2531996,
 abstract   = {Ambulanspersonal behöver förståelse om hur anhöriga ska bemötas och hur de känner trygghet i mötet. Studiens syfte var att undersöka hur anhöriga till akut sjuka närstående upplever mötet med ambulanspersonal. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och urvalet bestod av tolv anhöriga som upplevt ett möte med ambulanspersonal. Innehållsanalys användes vid analys av datainsamlingen. Det framkom fem underkategorier och två huvudkategorier. Anhöriga upplevde mötet med ambulanspersonalen som ett positivt möte. Ambulanspersonalen utstrålade ett lugn och förmedlade en trygghet då de upplevdes ha goda kunskaper och erfarenheter. Informationen till anhöriga kunde varit bättre. Anhöriga kände stor tillit till ambulanspersonalen genom ett gott bemötande.},
 author    = {Martinsson, Camilla and Åkesson, Sofie},
 keyword   = {akut sjukdom, ambulanspersonal, anhöriga, kvalitativ, mötet, upplevelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anhörigas upplevelse av mötet med ambulanspersonalen},
 year     = {2012},
}