Advanced

Sjuksköterskors syn på åldrandet och äldres vård och omsorg i etiopien

Jakhammer, Emma and Sackmann, Christina (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet var att belysa sjuksköterskors syn på åldrandet och äldres vård och omsorg i Etiopien. Urvalet bestod av tio sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus i staden Deibre Zeyit i Etiopien. Data samlades in med hjälp av tio intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in digitalt och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Åldrandet är en process på gott och ont, Människor åldras med bristande skyddsnät och Att vara sjuksköterska och göra sitt bästa I ett otillräckligt system. Resultatet indikerar att sjuksköterskorna upplevde att den äldre människan betraktas med respekt men inte alltid behandlas respektfullt. Det framkom att familjen är den... (More)
Syftet var att belysa sjuksköterskors syn på åldrandet och äldres vård och omsorg i Etiopien. Urvalet bestod av tio sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus i staden Deibre Zeyit i Etiopien. Data samlades in med hjälp av tio intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in digitalt och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Åldrandet är en process på gott och ont, Människor åldras med bristande skyddsnät och Att vara sjuksköterska och göra sitt bästa I ett otillräckligt system. Resultatet indikerar att sjuksköterskorna upplevde att den äldre människan betraktas med respekt men inte alltid behandlas respektfullt. Det framkom att familjen är den främsta garantin för stöd vilket på gott och ont skapar ett beroende. Sjuksköterskornas syn på äldres vård och omsorg präglades av att de gjorde sitt bästa i ett otillräckligt system. När sjuksköterskan möter äldre människor är det viktigt att vara medveten om att synen på åldrandet är mångfacetterat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakhammer, Emma and Sackmann, Christina
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etiopien, intervjustudie, låginkomstland, sjuksköterskor, transkulturell omvårdnad, åldrandet, äldres vård och omsorg
language
Swedish
id
2532001
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532001,
 abstract   = {Syftet var att belysa sjuksköterskors syn på åldrandet och äldres vård och omsorg i Etiopien. Urvalet bestod av tio sjuksköterskor som arbetade på ett sjukhus i staden Deibre Zeyit i Etiopien. Data samlades in med hjälp av tio intervjuer baserade på en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in digitalt och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Åldrandet är en process på gott och ont, Människor åldras med bristande skyddsnät och Att vara sjuksköterska och göra sitt bästa I ett otillräckligt system. Resultatet indikerar att sjuksköterskorna upplevde att den äldre människan betraktas med respekt men inte alltid behandlas respektfullt. Det framkom att familjen är den främsta garantin för stöd vilket på gott och ont skapar ett beroende. Sjuksköterskornas syn på äldres vård och omsorg präglades av att de gjorde sitt bästa i ett otillräckligt system. När sjuksköterskan möter äldre människor är det viktigt att vara medveten om att synen på åldrandet är mångfacetterat.},
 author    = {Jakhammer, Emma and Sackmann, Christina},
 keyword   = {Etiopien, intervjustudie, låginkomstland, sjuksköterskor, transkulturell omvårdnad, åldrandet, äldres vård och omsorg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors syn på åldrandet och äldres vård och omsorg i etiopien},
 year     = {2012},
}