Advanced

Sjuksköterskans möjligheter att förbättra äldres följsamhet till läkemedelsbehandling

Hilton, Francine and Rodell, Cecilia (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Det har framkommit att äldre har bristande följsamhet till läkemedelsbehandling vid långvarig sjukdom vilket kan innebära sämre livskvalitet när sjukdomen fortskrider och ökade kostnader för samhället. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos äldre samt faktorer som påverkar följsamheten. Studien baseras på tio kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. Artiklarnas innehåll granskades och sammanställdes genom integrerad analys. Resultatet av studien visade att följsamhet till läkemedelsordination är ett komplext fenomen med olika faktorer som bidrar till bristande följsamhet vilka kunde variera individer emellan. Dessutom var de vanligaste... (More)
Det har framkommit att äldre har bristande följsamhet till läkemedelsbehandling vid långvarig sjukdom vilket kan innebära sämre livskvalitet när sjukdomen fortskrider och ökade kostnader för samhället. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos äldre samt faktorer som påverkar följsamheten. Studien baseras på tio kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. Artiklarnas innehåll granskades och sammanställdes genom integrerad analys. Resultatet av studien visade att följsamhet till läkemedelsordination är ett komplext fenomen med olika faktorer som bidrar till bristande följsamhet vilka kunde variera individer emellan. Dessutom var de vanligaste faktorerna relaterade till individens insikt i hälsobegreppet, personlighetsdrag, kognitiv dysfunktion, tilltro till medicinering och polyfarmaci. Det framkom att hjälpmedel och undervisning var viktiga i att bidra till god följsamhet. Slutsatsen är att sjuksköterskor bör utbildas så att de kan arbeta förebyggande genom att identifiera de individer som riskerar ohälsa genom bristande följsamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilton, Francine and Rodell, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
följsamhet, hjälpmedel, kunskap, omvårdnad, polyfarmaci, sociala faktorer, undervisning, äldre
language
Swedish
id
2532006
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532006,
 abstract   = {Det har framkommit att äldre har bristande följsamhet till läkemedelsbehandling vid långvarig sjukdom vilket kan innebära sämre livskvalitet när sjukdomen fortskrider och ökade kostnader för samhället. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos äldre samt faktorer som påverkar följsamheten. Studien baseras på tio kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar. Artiklarnas innehåll granskades och sammanställdes genom integrerad analys. Resultatet av studien visade att följsamhet till läkemedelsordination är ett komplext fenomen med olika faktorer som bidrar till bristande följsamhet vilka kunde variera individer emellan. Dessutom var de vanligaste faktorerna relaterade till individens insikt i hälsobegreppet, personlighetsdrag, kognitiv dysfunktion, tilltro till medicinering och polyfarmaci. Det framkom att hjälpmedel och undervisning var viktiga i att bidra till god följsamhet. Slutsatsen är att sjuksköterskor bör utbildas så att de kan arbeta förebyggande genom att identifiera de individer som riskerar ohälsa genom bristande följsamhet.},
 author    = {Hilton, Francine and Rodell, Cecilia},
 keyword   = {följsamhet, hjälpmedel, kunskap, omvårdnad, polyfarmaci, sociala faktorer, undervisning, äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans möjligheter att förbättra äldres följsamhet till läkemedelsbehandling},
 year     = {2012},
}