Advanced

Att förebygga/dämpa akut konfusion hos äldre på en akutmottagning

Andersson, Anette and Gross, Liselotte (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Av äldre inneliggande patienter drabbas en fjärdedel någon gång under sin sjukhusvistelse av förvirring. Av dessa finns ett mörkertal på mellan 50-70 % som aldrig upptäcks, där sjukdom och orkeslöshet döljer förvirringssymtomet. Tidig upptäckt av patienter som är i riskzonen för att utveckla förvirring är av betydelse för den fortsatta vården. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen har olika kompetens. Beroende på sjuksköterskans erfarenhet och kompetens påverkas sättet att bemöta den åldrade individen. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden av den äldre, förvirrade patienten, för att förebygga/dämpa akut konfusion. Intervjustudier gjordes av åtta sjuksköterskor på en akutmottagning i södra... (More)
Av äldre inneliggande patienter drabbas en fjärdedel någon gång under sin sjukhusvistelse av förvirring. Av dessa finns ett mörkertal på mellan 50-70 % som aldrig upptäcks, där sjukdom och orkeslöshet döljer förvirringssymtomet. Tidig upptäckt av patienter som är i riskzonen för att utveckla förvirring är av betydelse för den fortsatta vården. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen har olika kompetens. Beroende på sjuksköterskans erfarenhet och kompetens påverkas sättet att bemöta den åldrade individen. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden av den äldre, förvirrade patienten, för att förebygga/dämpa akut konfusion. Intervjustudier gjordes av åtta sjuksköterskor på en akutmottagning i södra sjukvårdsdistriktet. I studien framkom det att omvårdanden skiljde sig åt beroende på vem som utförde den, vilket fick konsekvenser för vården av den äldre, förvirrade patienten. Resultatet visade att sjuksköterskor med specialistkompetens av vård av äldre är bäst lämpade att minska lidandet och dämpa riskerna med att förvirringstillståndet accelererar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anette and Gross, Liselotte
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadens betydelse.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
akut konfusion, akutmottagning, bemötande, sjuksköterska, upplevelser, äldre
language
Swedish
id
2532040
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532040,
 abstract   = {Av äldre inneliggande patienter drabbas en fjärdedel någon gång under sin sjukhusvistelse av förvirring. Av dessa finns ett mörkertal på mellan 50-70 % som aldrig upptäcks, där sjukdom och orkeslöshet döljer förvirringssymtomet. Tidig upptäckt av patienter som är i riskzonen för att utveckla förvirring är av betydelse för den fortsatta vården. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen har olika kompetens. Beroende på sjuksköterskans erfarenhet och kompetens påverkas sättet att bemöta den åldrade individen. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden av den äldre, förvirrade patienten, för att förebygga/dämpa akut konfusion. Intervjustudier gjordes av åtta sjuksköterskor på en akutmottagning i södra sjukvårdsdistriktet. I studien framkom det att omvårdanden skiljde sig åt beroende på vem som utförde den, vilket fick konsekvenser för vården av den äldre, förvirrade patienten. Resultatet visade att sjuksköterskor med specialistkompetens av vård av äldre är bäst lämpade att minska lidandet och dämpa riskerna med att förvirringstillståndet accelererar.},
 author    = {Andersson, Anette and Gross, Liselotte},
 keyword   = {akut konfusion, akutmottagning, bemötande, sjuksköterska, upplevelser, äldre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att förebygga/dämpa akut konfusion hos äldre på en akutmottagning},
 year     = {2006},
}