Advanced

Betydelsen av kunskap och tid förfluten från symtomdebut till behandling av stroke

Wasberger, Heidi (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Stroke drabbar cirka 30 000 personer årligen i Sverige och kan leda till svåra fysiska och psykiska funktions nedsättningar. Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av två faktorer i samband vid insjuknandet i stroke. Studien baseras på tio utvalda vetenskapliga artiklar som kvalitet bedömdes med hjälp av Willman, Stoltz & Bahtsevani’s granskningsprotokoll. Innehållet i artiklarna analyserades med hjälp av integreringsmetod. Resultatet av studien visade att många patienter som drabbas av stroke inte söker vård i tid pga för lite kunskap om symtom och behandling. Det framkom även att nationella utbildningsprogram inte är tillräckliga. Framtida forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten för att känna... (More)
Stroke drabbar cirka 30 000 personer årligen i Sverige och kan leda till svåra fysiska och psykiska funktions nedsättningar. Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av två faktorer i samband vid insjuknandet i stroke. Studien baseras på tio utvalda vetenskapliga artiklar som kvalitet bedömdes med hjälp av Willman, Stoltz & Bahtsevani’s granskningsprotokoll. Innehållet i artiklarna analyserades med hjälp av integreringsmetod. Resultatet av studien visade att många patienter som drabbas av stroke inte söker vård i tid pga för lite kunskap om symtom och behandling. Det framkom även att nationella utbildningsprogram inte är tillräckliga. Framtida forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten för att känna igen symtom på stroke, med syftet att få hjälp i tid och därmed snabbare behandling . (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wasberger, Heidi
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskap, vård, akut behandling, patienter,stroke
language
Swedish
id
2532061
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532061,
 abstract   = {Stroke drabbar cirka 30 000 personer årligen i Sverige och kan leda till svåra fysiska och psykiska funktions nedsättningar. Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av två faktorer i samband vid insjuknandet i stroke. Studien baseras på tio utvalda vetenskapliga artiklar som kvalitet bedömdes med hjälp av Willman, Stoltz & Bahtsevani’s granskningsprotokoll. Innehållet i artiklarna analyserades med hjälp av integreringsmetod. Resultatet av studien visade att många patienter som drabbas av stroke inte söker vård i tid pga för lite kunskap om symtom och behandling. Det framkom även att nationella utbildningsprogram inte är tillräckliga. Framtida forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen hos allmänheten för att känna igen symtom på stroke, med syftet att få hjälp i tid och därmed snabbare behandling .},
 author    = {Wasberger, Heidi},
 keyword   = {kunskap, vård, akut behandling, patienter,stroke},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av kunskap och tid förfluten från symtomdebut till behandling av stroke},
 year     = {2010},
}