Advanced

Betydelsen av kunskap och utbildning hos intensivvårdssjuksköterskor angående ventilator-associerad pneumoni

Andreasson, Lotta, and Johansson, Åsa (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en luftvägsinfektion som kan utvecklas om patienten varit intuberad i mer än 48 timmar. Av alla vård relaterade infektioner är VAP den ledande orsaken till dödsfall inom intensivvårdsavdelningar runt omkring i världen. VAP förlänger respiratortiden och därmed vårdtiden vilket leder till ökat li-dande för patienten och ökade kostnader för hälso- och sjukvården. En litteratur- stu-die har utförts i syfte att undersöka sjuksköterskors kunskaper om VAP och om ut-bildning kan sänka VAP-incidensen, samt att kartlägga svårigheter som kan finnas i införandet av riktlinjer för att förebygga VAP. Resultatet visade att sjuksköterskor har bristande kunskaper inom vissa områden om hur VAP skall förebyggas men om... (More)
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en luftvägsinfektion som kan utvecklas om patienten varit intuberad i mer än 48 timmar. Av alla vård relaterade infektioner är VAP den ledande orsaken till dödsfall inom intensivvårdsavdelningar runt omkring i världen. VAP förlänger respiratortiden och därmed vårdtiden vilket leder till ökat li-dande för patienten och ökade kostnader för hälso- och sjukvården. En litteratur- stu-die har utförts i syfte att undersöka sjuksköterskors kunskaper om VAP och om ut-bildning kan sänka VAP-incidensen, samt att kartlägga svårigheter som kan finnas i införandet av riktlinjer för att förebygga VAP. Resultatet visade att sjuksköterskor har bristande kunskaper inom vissa områden om hur VAP skall förebyggas men om effek-tiv utbildning ges kan det sänka förekomsten av VAP radikalt. Hinder som finns för att adaptera till evidens baserade riktlinjer är bland annat tidsbrist, otillräckliga resur-ser och att det kunde bli obekvämt för patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Lotta, and Johansson, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intensivvård, sjuksköterskor, ventilator-associerad pneumoni, utbildning, kunskap
language
Swedish
id
2532064
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:25
@misc{2532064,
 abstract   = {Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en luftvägsinfektion som kan utvecklas om patienten varit intuberad i mer än 48 timmar. Av alla vård relaterade infektioner är VAP den ledande orsaken till dödsfall inom intensivvårdsavdelningar runt omkring i världen. VAP förlänger respiratortiden och därmed vårdtiden vilket leder till ökat li-dande för patienten och ökade kostnader för hälso- och sjukvården. En litteratur- stu-die har utförts i syfte att undersöka sjuksköterskors kunskaper om VAP och om ut-bildning kan sänka VAP-incidensen, samt att kartlägga svårigheter som kan finnas i införandet av riktlinjer för att förebygga VAP. Resultatet visade att sjuksköterskor har bristande kunskaper inom vissa områden om hur VAP skall förebyggas men om effek-tiv utbildning ges kan det sänka förekomsten av VAP radikalt. Hinder som finns för att adaptera till evidens baserade riktlinjer är bland annat tidsbrist, otillräckliga resur-ser och att det kunde bli obekvämt för patienten.},
 author    = {Andreasson, Lotta, and Johansson, Åsa},
 keyword   = {intensivvård, sjuksköterskor, ventilator-associerad pneumoni, utbildning, kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av kunskap och utbildning hos intensivvårdssjuksköterskor angående ventilator-associerad pneumoni},
 year     = {2008},
}