Advanced

Förekomst och upplevelser av hot och våld på somatisk akutmottagning och i prehospital vård ur ett genusperspektiv

Johansson, Andrea and Möller, Julia (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Förekomsten av våld och hot om våld inom sjukvården är ett ständigt ökande problem. Somatiska akutmottagningar och prehospital vård är klassade som arbetsplatser med förhöjd risk för våld och hot. Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka förekomst och upplevelse av våld och hot om våld mot sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, inom prehospital vård och på somatiska akutmottagningar. I denna enkätundersökning baseras resultatet på 62 kvinnliga och 51 manliga sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i Malmö och Helsingborg. Studien visade att nästan dubbelt så många män 56,9 % som kvinnor 29,5 % någon gång blivit utsatta för våld på arbetsplatsen (p= 0,012). Av respondenterna hade 79,6 % någon gång blivit utsatta för hot... (More)
Förekomsten av våld och hot om våld inom sjukvården är ett ständigt ökande problem. Somatiska akutmottagningar och prehospital vård är klassade som arbetsplatser med förhöjd risk för våld och hot. Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka förekomst och upplevelse av våld och hot om våld mot sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, inom prehospital vård och på somatiska akutmottagningar. I denna enkätundersökning baseras resultatet på 62 kvinnliga och 51 manliga sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i Malmö och Helsingborg. Studien visade att nästan dubbelt så många män 56,9 % som kvinnor 29,5 % någon gång blivit utsatta för våld på arbetsplatsen (p= 0,012). Av respondenterna hade 79,6 % någon gång blivit utsatta för hot och ingen skillnad kunde ses mellan könen (p=0,8). De vanligaste hoten var verbala hot och kvinnor råkade oftare ut för dessa än män. Ilska och rädsla var totalt sett de vanligaste känslorna som uppkom efter hot och våld. Fler kvinnor än män uppgav att de kände rädsla, medan fler män menade att de ”inte brydde sig”. Den mest typiska profilen som personalen förväntade sig hot och våld ifrån var en påverkad man och en vanlig orsak var väntetider. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Andrea and Möller, Julia
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie till sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våld, hot, genusperspektiv, akutmottagning, prehospital vård
language
Swedish
id
2532111
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532111,
 abstract   = {Förekomsten av våld och hot om våld inom sjukvården är ett ständigt ökande problem. Somatiska akutmottagningar och prehospital vård är klassade som arbetsplatser med förhöjd risk för våld och hot. Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka förekomst och upplevelse av våld och hot om våld mot sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare, inom prehospital vård och på somatiska akutmottagningar. I denna enkätundersökning baseras resultatet på 62 kvinnliga och 51 manliga sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i Malmö och Helsingborg. Studien visade att nästan dubbelt så många män 56,9 % som kvinnor 29,5 % någon gång blivit utsatta för våld på arbetsplatsen (p= 0,012). Av respondenterna hade 79,6 % någon gång blivit utsatta för hot och ingen skillnad kunde ses mellan könen (p=0,8). De vanligaste hoten var verbala hot och kvinnor råkade oftare ut för dessa än män. Ilska och rädsla var totalt sett de vanligaste känslorna som uppkom efter hot och våld. Fler kvinnor än män uppgav att de kände rädsla, medan fler män menade att de ”inte brydde sig”. Den mest typiska profilen som personalen förväntade sig hot och våld ifrån var en påverkad man och en vanlig orsak var väntetider.},
 author    = {Johansson, Andrea and Möller, Julia},
 keyword   = {våld, hot, genusperspektiv, akutmottagning, prehospital vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst och upplevelser av hot och våld på somatisk akutmottagning och i prehospital vård ur ett genusperspektiv},
 year     = {2006},
}