Advanced

Intensivvårdsssjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med hepatit c

Anna Kjällquist-Petrisi and Susanne Närvall Andersson (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskornas attityder och göra en jämförelse med sjuksköterskestudenters attityder till patienter med Hepatit C. Föreliggande studie var kvantitativ och komparativ. Antalet besvarade enkäter var 117. Inför analysen formulerades arbetshypoteser som grundade sig på bakgrundsfakta. Resultatet visade bland annat att de intensivvårdssjuksköterskor som kände någon med Hepatit C hade en mer positiv attityd. Likaså visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskor kände mindre rädsla för att bli smittade än sjuksköterskestudenterna. Vår slutsats är att de som känner någon med Hepatit C eller arbetar frekvent med patienter som har denna diagnos besitter en ökad kunskap om sjukdomen, vilket... (More)
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskornas attityder och göra en jämförelse med sjuksköterskestudenters attityder till patienter med Hepatit C. Föreliggande studie var kvantitativ och komparativ. Antalet besvarade enkäter var 117. Inför analysen formulerades arbetshypoteser som grundade sig på bakgrundsfakta. Resultatet visade bland annat att de intensivvårdssjuksköterskor som kände någon med Hepatit C hade en mer positiv attityd. Likaså visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskor kände mindre rädsla för att bli smittade än sjuksköterskestudenterna. Vår slutsats är att de som känner någon med Hepatit C eller arbetar frekvent med patienter som har denna diagnos besitter en ökad kunskap om sjukdomen, vilket kan leda till minskad rädsla för smitta och en ökad positiv attityd i mötet av patienter med Hepatit C. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anna Kjällquist-Petrisi and Susanne Närvall Andersson
supervisor
organization
alternative title
En jämförande studie.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
attityder, hepatit C, sjuksköterskestudenter, intensivvårdssjuksköterskor
language
Swedish
id
2532143
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532143,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskornas attityder och göra en jämförelse med sjuksköterskestudenters attityder till patienter med Hepatit C. Föreliggande studie var kvantitativ och komparativ. Antalet besvarade enkäter var 117. Inför analysen formulerades arbetshypoteser som grundade sig på bakgrundsfakta. Resultatet visade bland annat att de intensivvårdssjuksköterskor som kände någon med Hepatit C hade en mer positiv attityd. Likaså visade resultatet att intensivvårdssjuksköterskor kände mindre rädsla för att bli smittade än sjuksköterskestudenterna. Vår slutsats är att de som känner någon med Hepatit C eller arbetar frekvent med patienter som har denna diagnos besitter en ökad kunskap om sjukdomen, vilket kan leda till minskad rädsla för smitta och en ökad positiv attityd i mötet av patienter med Hepatit C.},
 author    = {Anna Kjällquist-Petrisi and Susanne Närvall Andersson},
 keyword   = {attityder, hepatit C, sjuksköterskestudenter, intensivvårdssjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intensivvårdsssjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med hepatit c},
 year     = {2009},
}