Advanced

Klinisk mammografi

Björnberg, Anita and Kehler, Ina (2006)
Department of Health Sciences
Abstract
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och svarar för 25 % av deras cancersjukdomar. Varje dag får 15-20 svenska kvinnor veta att de har bröstcancer. Ett sätt att diagnostisera detta är med hjälp av mammografi. Studiens syfte var att undersöka hur röntgensjuksköterskor upplever mötet med patienter som kallas till klinisk mammografi. Påverkas röntgensjuksköterskan och behövs det något stöd. Studien gjordes som en intervjustudie med kvalitativ ansats, som analyserats med innehållsanalys enligt Burnard. Tolv röntgensjuk-sköterskor från fem olika mammografienheter i Region Skåne intervjuades. Resultatet presenteras i form av fyra teman: empati, bearbetning av känslor, stöd och kunskap om och erfarenhet av... (More)
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och svarar för 25 % av deras cancersjukdomar. Varje dag får 15-20 svenska kvinnor veta att de har bröstcancer. Ett sätt att diagnostisera detta är med hjälp av mammografi. Studiens syfte var att undersöka hur röntgensjuksköterskor upplever mötet med patienter som kallas till klinisk mammografi. Påverkas röntgensjuksköterskan och behövs det något stöd. Studien gjordes som en intervjustudie med kvalitativ ansats, som analyserats med innehållsanalys enligt Burnard. Tolv röntgensjuk-sköterskor från fem olika mammografienheter i Region Skåne intervjuades. Resultatet presenteras i form av fyra teman: empati, bearbetning av känslor, stöd och kunskap om och erfarenhet av omvårdnadshandledning.Behovet att få ventilera upplevda känslor och situationer var påtagligt.Bearbetning genomfördes då det fanns tillfälle till det, exempelvis vid små spontana pauser i arbetet eller vid kafferasten.Studien visar att en satsning på omvårdnadshandledning vore av värde till denna grupp och att intresset för det var stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnberg, Anita and Kehler, Ina
supervisor
organization
alternative title
Intervjustudie avseende röntgensjuksköterskors behov av stöd.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klinisk mammografi, empati, utbrändhet, omvårdnadshandledning intervjustudie.
language
Swedish
id
2532152
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532152,
 abstract   = {Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och svarar för 25 % av deras cancersjukdomar. Varje dag får 15-20 svenska kvinnor veta att de har bröstcancer. Ett sätt att diagnostisera detta är med hjälp av mammografi. Studiens syfte var att undersöka hur röntgensjuksköterskor upplever mötet med patienter som kallas till klinisk mammografi. Påverkas röntgensjuksköterskan och behövs det något stöd. Studien gjordes som en intervjustudie med kvalitativ ansats, som analyserats med innehållsanalys enligt Burnard. Tolv röntgensjuk-sköterskor från fem olika mammografienheter i Region Skåne intervjuades. Resultatet presenteras i form av fyra teman: empati, bearbetning av känslor, stöd och kunskap om och erfarenhet av omvårdnadshandledning.Behovet att få ventilera upplevda känslor och situationer var påtagligt.Bearbetning genomfördes då det fanns tillfälle till det, exempelvis vid små spontana pauser i arbetet eller vid kafferasten.Studien visar att en satsning på omvårdnadshandledning vore av värde till denna grupp och att intresset för det var stort.},
 author    = {Björnberg, Anita and Kehler, Ina},
 keyword   = {klinisk mammografi, empati, utbrändhet, omvårdnadshandledning intervjustudie.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klinisk mammografi},
 year     = {2006},
}