Advanced

Omvårdnad vid demenssjukdom

Orrung Wallin, Anneli (2008)
Department of Health Sciences
Abstract
När en person med demenssjukdom brister i sina kognitiva funktioner och har mist sin förmåga att uttrycka sig och tyda omgivningens signaler uppstår ofta feltolkningar och missuppfattningar mellan vårdpersonal och vårdtagare. Genom att lyfta fram olika strategier och etiska aspekter i vårdpersonals vardag synliggörs vikten av hur omvårdnaden utförs. Syftet med föreliggande studie var att utifrån vårdpersonals beskrivning av egenupplevda omvårdnadssituationer med demenssjuka personer belysa omvårdnadsstrategier och etiska aspekter. 16 vårdpersonal som arbetade med svårt demenssjuka personer intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatets essens illustreras genom den huvudkategorin: Bruket av etiska reflektioner styr... (More)
När en person med demenssjukdom brister i sina kognitiva funktioner och har mist sin förmåga att uttrycka sig och tyda omgivningens signaler uppstår ofta feltolkningar och missuppfattningar mellan vårdpersonal och vårdtagare. Genom att lyfta fram olika strategier och etiska aspekter i vårdpersonals vardag synliggörs vikten av hur omvårdnaden utförs. Syftet med föreliggande studie var att utifrån vårdpersonals beskrivning av egenupplevda omvårdnadssituationer med demenssjuka personer belysa omvårdnadsstrategier och etiska aspekter. 16 vårdpersonal som arbetade med svårt demenssjuka personer intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatets essens illustreras genom den huvudkategorin: Bruket av etiska reflektioner styr valet av omvårdnadsstrategier. Huvudkategorin skapades genom de fyra kategorierna: Strateger för balans mellan vårdtagarens autonomi och behov av omvårdnad, Strategier kring hantering av avvikande beteende, Strategier kring kommunikation och Strategier kring bemötande av anhöriga. Kategorierna analyserades också utifrån ett etiskt perspektiv.Uppsats planeras att publicers, kommer inte att finnas tillgänglig i fulltext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Orrung Wallin, Anneli
supervisor
organization
alternative title
Strategier och etiska aspekter sett ur vårdpersonals perspektiv.
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
demens, strategier, etiska problem, vårdpersonal, CIT
language
Swedish
id
2532200
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532200,
 abstract   = {När en person med demenssjukdom brister i sina kognitiva funktioner och har mist sin förmåga att uttrycka sig och tyda omgivningens signaler uppstår ofta feltolkningar och missuppfattningar mellan vårdpersonal och vårdtagare. Genom att lyfta fram olika strategier och etiska aspekter i vårdpersonals vardag synliggörs vikten av hur omvårdnaden utförs. Syftet med föreliggande studie var att utifrån vårdpersonals beskrivning av egenupplevda omvårdnadssituationer med demenssjuka personer belysa omvårdnadsstrategier och etiska aspekter. 16 vårdpersonal som arbetade med svårt demenssjuka personer intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatets essens illustreras genom den huvudkategorin: Bruket av etiska reflektioner styr valet av omvårdnadsstrategier. Huvudkategorin skapades genom de fyra kategorierna: Strateger för balans mellan vårdtagarens autonomi och behov av omvårdnad, Strategier kring hantering av avvikande beteende, Strategier kring kommunikation och Strategier kring bemötande av anhöriga. Kategorierna analyserades också utifrån ett etiskt perspektiv.Uppsats planeras att publicers, kommer inte att finnas tillgänglig i fulltext.},
 author    = {Orrung Wallin, Anneli},
 keyword   = {demens, strategier, etiska problem, vårdpersonal, CIT},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omvårdnad vid demenssjukdom},
 year     = {2008},
}