Advanced

Patienters upplevelse av hopp inom intensivvård

Lindh, Inga-Britt (1997)
Department of Health Sciences
Abstract
Hopp antas vara en mänsklig inre styrka och beskrivs som en resurs vid sjukdom och lidande. Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, för allvarlig skada eller sjukdom, upplevde hopp. Datainsamling genomfördes med en kvalitativ intervju av nio patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning mellan tre till sextiofyra dygn. En fenomenologisk ansats användes och materialet analyserades med stöd av Giorgis fenomenologiska metod. Den fenomenologiska metoden strävar att nå fram till fenomenets väsen-essens. Essensen av fenomenet hopp byggdes upp av fyra metateman som beskrev att faktorer utanför den egna personen, samspelet med andra och egna inre resurser inverkade på upplevelsen av hopp och... (More)
Hopp antas vara en mänsklig inre styrka och beskrivs som en resurs vid sjukdom och lidande. Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, för allvarlig skada eller sjukdom, upplevde hopp. Datainsamling genomfördes med en kvalitativ intervju av nio patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning mellan tre till sextiofyra dygn. En fenomenologisk ansats användes och materialet analyserades med stöd av Giorgis fenomenologiska metod. Den fenomenologiska metoden strävar att nå fram till fenomenets väsen-essens. Essensen av fenomenet hopp byggdes upp av fyra metateman som beskrev att faktorer utanför den egna personen, samspelet med andra och egna inre resurser inverkade på upplevelsen av hopp och att hopp är förändrades över tid. Berättelser gav insyn i den livsvärid patienten på intensivvårdsavdelningen befann sig i och hur den kunde upplevas ur ett patientperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Inga-Britt
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hopp, intensivvård, omvårdnad
language
Swedish
id
2532229
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532229,
 abstract   = {Hopp antas vara en mänsklig inre styrka och beskrivs som en resurs vid sjukdom och lidande. Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, för allvarlig skada eller sjukdom, upplevde hopp. Datainsamling genomfördes med en kvalitativ intervju av nio patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning mellan tre till sextiofyra dygn. En fenomenologisk ansats användes och materialet analyserades med stöd av Giorgis fenomenologiska metod. Den fenomenologiska metoden strävar att nå fram till fenomenets väsen-essens. Essensen av fenomenet hopp byggdes upp av fyra metateman som beskrev att faktorer utanför den egna personen, samspelet med andra och egna inre resurser inverkade på upplevelsen av hopp och att hopp är förändrades över tid. Berättelser gav insyn i den livsvärid patienten på intensivvårdsavdelningen befann sig i och hur den kunde upplevas ur ett patientperspektiv.},
 author    = {Lindh, Inga-Britt},
 keyword   = {hopp, intensivvård, omvårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av hopp inom intensivvård},
 year     = {1997},
}