Advanced

Posttraumatisk stress hos ambulanspersonal

Jönsson, Dan and Valthersson, Stefan (2012)
Department of Health Sciences
Abstract
Bakgrund: De flesta som arbetar inom ambulanssjukvården har oftast en mental handlingsberedskap för att möta svåra händelser. Av svensk ambulanspersonal har de flesta erfarenheter av traumatiska händelser. Dessa händelser kan utlösa komplicerade och starka känslor som i värsta fall kan försätta ambulanspersonalen i ett långvarigt traumatiskt kristillstånd. Om stresstörningarna inte avtar utan istället förstärks kan uppkomsten av posttraumatisk stress vara ett faktum.Syfte: Syftet med studien var att beskriva posttraumatisk stressymtom bland ambulanspersonal. Metod: Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod där empirisk data om upplevd stress samlades in, med hjälp av enkäter. Resultat: Övervägande delen av deltagarna 80%... (More)
Bakgrund: De flesta som arbetar inom ambulanssjukvården har oftast en mental handlingsberedskap för att möta svåra händelser. Av svensk ambulanspersonal har de flesta erfarenheter av traumatiska händelser. Dessa händelser kan utlösa komplicerade och starka känslor som i värsta fall kan försätta ambulanspersonalen i ett långvarigt traumatiskt kristillstånd. Om stresstörningarna inte avtar utan istället förstärks kan uppkomsten av posttraumatisk stress vara ett faktum.Syfte: Syftet med studien var att beskriva posttraumatisk stressymtom bland ambulanspersonal. Metod: Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod där empirisk data om upplevd stress samlades in, med hjälp av enkäter. Resultat: Övervägande delen av deltagarna 80% (n=75) var väl förberedda och uppvisade en lätt reaktion på händelserna och 20% (n=19) av deltagarna visade förhöjda stressnivåer. Av samtliga uppvisade 10% (n=9) en svår stressreaktion med hög sannolikhet för posttraumatisk stressyndrom. Slutsats: Resultatet i denna studie visade på liknande resultat som andra studier som både är gjorda i Sverige och internationellt. Personal med längre tid i yrket uppvisade en förhöjd stressnivå men det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna baserat på tid i yrket. Det finns en risk att ambulanspersonalen utvecklar posttraumatisk stressymtom efter en traumatisk händelse, men det var få av deltagarna som uppvisade starka posttraumatiska stressreaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Dan and Valthersson, Stefan
supervisor
organization
alternative title
En enkätstudie
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ambulanspersonal, stress, posttraumatisk stress, posttraumatisk stressyndrom, debriefing, IES-15
language
Swedish
id
2532240
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532240,
 abstract   = {Bakgrund: De flesta som arbetar inom ambulanssjukvården har oftast en mental handlingsberedskap för att möta svåra händelser. Av svensk ambulanspersonal har de flesta erfarenheter av traumatiska händelser. Dessa händelser kan utlösa komplicerade och starka känslor som i värsta fall kan försätta ambulanspersonalen i ett långvarigt traumatiskt kristillstånd. Om stresstörningarna inte avtar utan istället förstärks kan uppkomsten av posttraumatisk stress vara ett faktum.Syfte: Syftet med studien var att beskriva posttraumatisk stressymtom bland ambulanspersonal. Metod: Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod där empirisk data om upplevd stress samlades in, med hjälp av enkäter. Resultat: Övervägande delen av deltagarna 80% (n=75) var väl förberedda och uppvisade en lätt reaktion på händelserna och 20% (n=19) av deltagarna visade förhöjda stressnivåer. Av samtliga uppvisade 10% (n=9) en svår stressreaktion med hög sannolikhet för posttraumatisk stressyndrom. Slutsats: Resultatet i denna studie visade på liknande resultat som andra studier som både är gjorda i Sverige och internationellt. Personal med längre tid i yrket uppvisade en förhöjd stressnivå men det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna baserat på tid i yrket. Det finns en risk att ambulanspersonalen utvecklar posttraumatisk stressymtom efter en traumatisk händelse, men det var få av deltagarna som uppvisade starka posttraumatiska stressreaktioner.},
 author    = {Jönsson, Dan and Valthersson, Stefan},
 keyword   = {Ambulanspersonal, stress, posttraumatisk stress, posttraumatisk stressyndrom, debriefing, IES-15},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Posttraumatisk stress hos ambulanspersonal},
 year     = {2012},
}