Advanced

Trycksår inom intensivvården

Al-Ali, Urszula and Holm, Åsa (2010)
Department of Health Sciences
Abstract
Trycksår är vanligt förekommande bland äldre och multisjuka patienter. Den högre prevalensen av trycksår finns inom intensivvården. Det är begränsning i rörelseförmåga, orsakad av patientens multisjuka tillstånd och högteknologisk miljö på intensivvårdsavdelningen samt känselbortfall och sänkt medvetandegrad till följd av sedativa läkemedel som bidrar till utveclingen av trycksår. Det är av stor vikt att identifiera de patienter som befinner sig i risk att uveckla trycksår och tidigt sätta in förebyggande åtgärder. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de preventiva åtgärder som finns beskrivna för att förebygga uppkomst av trycksår inom intensivvården. Åtta vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade... (More)
Trycksår är vanligt förekommande bland äldre och multisjuka patienter. Den högre prevalensen av trycksår finns inom intensivvården. Det är begränsning i rörelseförmåga, orsakad av patientens multisjuka tillstånd och högteknologisk miljö på intensivvårdsavdelningen samt känselbortfall och sänkt medvetandegrad till följd av sedativa läkemedel som bidrar till utveclingen av trycksår. Det är av stor vikt att identifiera de patienter som befinner sig i risk att uveckla trycksår och tidigt sätta in förebyggande åtgärder. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de preventiva åtgärder som finns beskrivna för att förebygga uppkomst av trycksår inom intensivvården. Åtta vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade att en snabb identifiering av riskpatienten utifrån riskbedömningsskalor, laboratorieprover och uppmärksamhet på intensivvårdspatientens akuella tillstånd är de mest förekommande preventiva åtgärderna. Även insättande av preventiva åtgärder i form av tryckavlastande material och intensivvårdsjuksköterskans aktiva insatser, som vändning, hudinspektion, undvikandet av malnutrition samt utbildning inom trycksårsprevention är viktiga preventiva åtgärder mot utvecklingen av trycksår på intensivvårdsavdelningen. Resultatet indikerar behov av intensivvårdspersonalens utbildning inom området för att på det sättet underlätta den snabba identifieringen och snabbt insättande av preventiva åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al-Ali, Urszula and Holm, Åsa
supervisor
organization
alternative title
Förebyggande åtgärder.En litteraturstudie.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
trycksår, prevention, incidence, intensivvård, kritisk sjuk
language
Swedish
id
2532354
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532354,
 abstract   = {Trycksår är vanligt förekommande bland äldre och multisjuka patienter. Den högre prevalensen av trycksår finns inom intensivvården. Det är begränsning i rörelseförmåga, orsakad av patientens multisjuka tillstånd och högteknologisk miljö på intensivvårdsavdelningen samt känselbortfall och sänkt medvetandegrad till följd av sedativa läkemedel som bidrar till utveclingen av trycksår. Det är av stor vikt att identifiera de patienter som befinner sig i risk att uveckla trycksår och tidigt sätta in förebyggande åtgärder. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de preventiva åtgärder som finns beskrivna för att förebygga uppkomst av trycksår inom intensivvården. Åtta vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultatet visade att en snabb identifiering av riskpatienten utifrån riskbedömningsskalor, laboratorieprover och uppmärksamhet på intensivvårdspatientens akuella tillstånd är de mest förekommande preventiva åtgärderna. Även insättande av preventiva åtgärder i form av tryckavlastande material och intensivvårdsjuksköterskans aktiva insatser, som vändning, hudinspektion, undvikandet av malnutrition samt utbildning inom trycksårsprevention är viktiga preventiva åtgärder mot utvecklingen av trycksår på intensivvårdsavdelningen. Resultatet indikerar behov av intensivvårdspersonalens utbildning inom området för att på det sättet underlätta den snabba identifieringen och snabbt insättande av preventiva åtgärder.},
 author    = {Al-Ali, Urszula and Holm, Åsa},
 keyword   = {trycksår, prevention, incidence, intensivvård, kritisk sjuk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trycksår inom intensivvården},
 year     = {2010},
}