Advanced

Yrkeserksamma sjuksköterskors bedömning av 1993-års utbildning relaterat till yrkeslivets krav

Bergman, Margareta (1999)
Department of Health Sciences
Abstract
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor, utbildade enligt 1993-års utbildningsprogram, två år efter avslutad utbildning bedömde sin utbildning i förhållande till yrkeslivets krav. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med både slutna och öppna svarsalternativ. Bearbetning och analys har genomförts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. De 91 sjuksköterskor som ingick i studien uppfattade att kraven i yrkeslivet var höga och i vissa fall betydligt högre än vad utbildningen lagt grunden till. Det var framför allt inom funktionerna Planering och ledning, Omvårdnad och Undersökningar och behandlingar som skillnaden mellan kraven i yrkeslivet och utbildningens yrkesrelevans blev tydliga.... (More)
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor, utbildade enligt 1993-års utbildningsprogram, två år efter avslutad utbildning bedömde sin utbildning i förhållande till yrkeslivets krav. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med både slutna och öppna svarsalternativ. Bearbetning och analys har genomförts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. De 91 sjuksköterskor som ingick i studien uppfattade att kraven i yrkeslivet var höga och i vissa fall betydligt högre än vad utbildningen lagt grunden till. Det var framför allt inom funktionerna Planering och ledning, Omvårdnad och Undersökningar och behandlingar som skillnaden mellan kraven i yrkeslivet och utbildningens yrkesrelevans blev tydliga. Sjuksköterskorna var samstämmiga i sin uppfattning om att den kliniska utbildningen behövde förlängas och innehållet fördjupas.Sjuksköterskorna efterfrågade utökade medicinska baskunskaper för att kunna genomföra omvårdnadsarbetet. Debuten i yrkeslivet var påfrestande. Sjuksköterskorna antydde en besvikelse över att inte kunna utöva den patientrelaterade omvårdnad som de önskade och kritiken riktades i första hand mot de rådande ekonomiska och organisatoriska förhållanden under vilket arbetet bedrevs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Margareta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sjuksköterska, yrkeserfarenhet, teoretisk utbildning, klinisk utbildning, yrkesrelevans
language
Swedish
id
2532366
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532366,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor, utbildade enligt 1993-års utbildningsprogram, två år efter avslutad utbildning bedömde sin utbildning i förhållande till yrkeslivets krav. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med både slutna och öppna svarsalternativ. Bearbetning och analys har genomförts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. De 91 sjuksköterskor som ingick i studien uppfattade att kraven i yrkeslivet var höga och i vissa fall betydligt högre än vad utbildningen lagt grunden till. Det var framför allt inom funktionerna Planering och ledning, Omvårdnad och Undersökningar och behandlingar som skillnaden mellan kraven i yrkeslivet och utbildningens yrkesrelevans blev tydliga. Sjuksköterskorna var samstämmiga i sin uppfattning om att den kliniska utbildningen behövde förlängas och innehållet fördjupas.Sjuksköterskorna efterfrågade utökade medicinska baskunskaper för att kunna genomföra omvårdnadsarbetet. Debuten i yrkeslivet var påfrestande. Sjuksköterskorna antydde en besvikelse över att inte kunna utöva den patientrelaterade omvårdnad som de önskade och kritiken riktades i första hand mot de rådande ekonomiska och organisatoriska förhållanden under vilket arbetet bedrevs.},
 author    = {Bergman, Margareta},
 keyword   = {sjuksköterska, yrkeserfarenhet, teoretisk utbildning, klinisk utbildning, yrkesrelevans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yrkeserksamma sjuksköterskors bedömning av 1993-års utbildning relaterat till yrkeslivets krav},
 year     = {1999},
}