Advanced

Överföring från barn- till vuxensjukvård

Undrén, Anna Karin and Castor, Charlotte (2009)
Department of Health Sciences
Abstract
Fler barn med neurologisk sjukdom överlever idag och sjukdomstillstånd kan erbjudas hjälp som dock är vårdkrävande och långvarig. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdaspekter hos ungdomar med neurologisk sjukdom vid tiden för överföring från barn- till vuxensjukvård. Metoden var en litteraturstudie. Resultatet har sammanställts under följande teman; Ungdomars, Föräldrars samt Vårdpersonalens erfarenheter. Hos ungdomar framkom en önskan att sjukdomen så lite som möjligt skulle påverka deras tillvaro. De kände en ensamhet samt oro under överföringen men insåg efteråt vinster som ökat medbestämmande och effektivare service. Många efterfrågade kontaktsjuksköterska och delaktighet. Föräldrar uttryckte önskemål om tidig information... (More)
Fler barn med neurologisk sjukdom överlever idag och sjukdomstillstånd kan erbjudas hjälp som dock är vårdkrävande och långvarig. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdaspekter hos ungdomar med neurologisk sjukdom vid tiden för överföring från barn- till vuxensjukvård. Metoden var en litteraturstudie. Resultatet har sammanställts under följande teman; Ungdomars, Föräldrars samt Vårdpersonalens erfarenheter. Hos ungdomar framkom en önskan att sjukdomen så lite som möjligt skulle påverka deras tillvaro. De kände en ensamhet samt oro under överföringen men insåg efteråt vinster som ökat medbestämmande och effektivare service. Många efterfrågade kontaktsjuksköterska och delaktighet. Föräldrar uttryckte önskemål om tidig information och att vara delaktiga i processen samt stöd att vägleda ungdomarna. Vårdpersonalen efterlyste utbildning, stöd och förbättrad dokumentation inom sjukvården. Bristande kunskaper i barnsjukvården om organisation i vuxensjukvård, liksom brist på multidisciplinära team i vuxensjukvården, utgör hinder i överföringen. Resultatet kan ge praktisk vägledning och utgöra grund för svensk studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Undrén, Anna Karin and Castor, Charlotte
supervisor
organization
alternative title
Ungdomar med neurologisk sjukdom.
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
överföring, barnsjukvård, vuxensjukvård, neurologisk sjukdom
language
Swedish
id
2532372
date added to LUP
2012-05-04 14:25:36
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2532372,
 abstract   = {Fler barn med neurologisk sjukdom överlever idag och sjukdomstillstånd kan erbjudas hjälp som dock är vårdkrävande och långvarig. Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdaspekter hos ungdomar med neurologisk sjukdom vid tiden för överföring från barn- till vuxensjukvård. Metoden var en litteraturstudie. Resultatet har sammanställts under följande teman; Ungdomars, Föräldrars samt Vårdpersonalens erfarenheter. Hos ungdomar framkom en önskan att sjukdomen så lite som möjligt skulle påverka deras tillvaro. De kände en ensamhet samt oro under överföringen men insåg efteråt vinster som ökat medbestämmande och effektivare service. Många efterfrågade kontaktsjuksköterska och delaktighet. Föräldrar uttryckte önskemål om tidig information och att vara delaktiga i processen samt stöd att vägleda ungdomarna. Vårdpersonalen efterlyste utbildning, stöd och förbättrad dokumentation inom sjukvården. Bristande kunskaper i barnsjukvården om organisation i vuxensjukvård, liksom brist på multidisciplinära team i vuxensjukvården, utgör hinder i överföringen. Resultatet kan ge praktisk vägledning och utgöra grund för svensk studie.},
 author    = {Undrén, Anna Karin and Castor, Charlotte},
 keyword   = {överföring, barnsjukvård, vuxensjukvård, neurologisk sjukdom},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överföring från barn- till vuxensjukvård},
 year     = {2009},
}