Advanced

Vilja till samarbete och inre motivation: en studie av organisatoriskt engagemang hos ideellt aktiva

Malmgren, Frida LU and Oscarsson, Magnus LU (2012) PSPT02 20112
Department of Psychology
Abstract
The aim of the present study was first to examine whether personality variables, which in previous research have been found to predict behaviour in social dilemmas, also were related to Organizational commintment. Second, the study aimed to explore what lies behind a willingness to volunteer in a non-profit organization in terms of motivation and personality. The sample in the study consisted of 203 volunteers active within twelve student organizations. The data was collected through a web-based questionnaire. The results showed only a weak relationship between the investigated personality variables and Organizational commitment. However, an interesting, although also weak, negative correlation was demonstrated between Modesty and... (More)
The aim of the present study was first to examine whether personality variables, which in previous research have been found to predict behaviour in social dilemmas, also were related to Organizational commintment. Second, the study aimed to explore what lies behind a willingness to volunteer in a non-profit organization in terms of motivation and personality. The sample in the study consisted of 203 volunteers active within twelve student organizations. The data was collected through a web-based questionnaire. The results showed only a weak relationship between the investigated personality variables and Organizational commitment. However, an interesting, although also weak, negative correlation was demonstrated between Modesty and Normative commitment; which could possibly be explained by a person’s perception of themselves as being indispensable to the organization. Distinctive personality traits for the sample were: high Honesty-Humilty, high Extraversion, low Emotionality and high Performance-based self-esteem. Whether these features are encouraged in the form of socialization and expressed goals within the organizations was discussed. The sample’s Organizational commitment was also, to a lesser degree than expected, affected by the surrounding context, which was discussed in relation to Intrinsic motivation.
Keywords: Organizational commitment, cooperation, Social value orientation, Honesty-Humility, Intrinsic motivation, volunteering (Less)
Abstract (Swedish)
Studien syftade dels till att undersöka om personlighetsvariabler som visat sig predicera beteende i sociala dilemman även hade ett samband med Organisatoriskt engagemang. Vidare avsåg studien undersöka vad som ligger bakom viljan att arbeta ideellt i form av motivation och personlighet. Urvalet i studien bestod av 203 ideellt aktiva inom tolv olika studentorganisationer. Data inhämtades genom en webbaserad enkät. Resultaten visade att de undersökta personlighetsvariablerna endast hade svaga samband med Organisatoriskt engagemang. Ett intressant, om än också svagt, negativt samband mellan Anspråkslöshet och Normativt engagemang påvisades vilket skulle kunna förklaras av en vilja hos individen att se sig som oumbärlig för organisationen.... (More)
Studien syftade dels till att undersöka om personlighetsvariabler som visat sig predicera beteende i sociala dilemman även hade ett samband med Organisatoriskt engagemang. Vidare avsåg studien undersöka vad som ligger bakom viljan att arbeta ideellt i form av motivation och personlighet. Urvalet i studien bestod av 203 ideellt aktiva inom tolv olika studentorganisationer. Data inhämtades genom en webbaserad enkät. Resultaten visade att de undersökta personlighetsvariablerna endast hade svaga samband med Organisatoriskt engagemang. Ett intressant, om än också svagt, negativt samband mellan Anspråkslöshet och Normativt engagemang påvisades vilket skulle kunna förklaras av en vilja hos individen att se sig som oumbärlig för organisationen. Urvalsgruppen uppvisade även utmärkande personlighetsdrag, såsom hög Ärlighet-Ödmjukhet, hög Extraversion, låg Emotionalitet, hög Generaliserad tillit och hög Prestationsbaserad självkänsla. Huruvida dessa drag uppmuntras i form av socialisering och uttryckta mål i de undersökta organisationerna diskuterades. Gruppens Organisatoriska engagemang var även i mindre utsträckning än väntat påverkat av den omgivande kontexten vilket diskuterades i förhållande till Inre motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Frida LU and Oscarsson, Magnus LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Organisatoriskt engagemang, samarbete, Social value orientation, Ärlighet-Ödmjukhet, Inre motivation, ideellt arbete
language
Swedish
id
2535807
date added to LUP
2012-05-10 17:00:34
date last changed
2012-05-10 17:00:34
@misc{2535807,
 abstract   = {The aim of the present study was first to examine whether personality variables, which in previous research have been found to predict behaviour in social dilemmas, also were related to Organizational commintment. Second, the study aimed to explore what lies behind a willingness to volunteer in a non-profit organization in terms of motivation and personality. The sample in the study consisted of 203 volunteers active within twelve student organizations. The data was collected through a web-based questionnaire. The results showed only a weak relationship between the investigated personality variables and Organizational commitment. However, an interesting, although also weak, negative correlation was demonstrated between Modesty and Normative commitment; which could possibly be explained by a person’s perception of themselves as being indispensable to the organization. Distinctive personality traits for the sample were: high Honesty-Humilty, high Extraversion, low Emotionality and high Performance-based self-esteem. Whether these features are encouraged in the form of socialization and expressed goals within the organizations was discussed. The sample’s Organizational commitment was also, to a lesser degree than expected, affected by the surrounding context, which was discussed in relation to Intrinsic motivation.
Keywords: Organizational commitment, cooperation, Social value orientation, Honesty-Humility, Intrinsic motivation, volunteering},
 author    = {Malmgren, Frida and Oscarsson, Magnus},
 keyword   = {Organisatoriskt engagemang,samarbete,Social value orientation,Ärlighet-Ödmjukhet,Inre motivation,ideellt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilja till samarbete och inre motivation: en studie av organisatoriskt engagemang hos ideellt aktiva},
 year     = {2012},
}