Advanced

Familjedagvård på goda grunder? -en kvantitativ studie av intensiv familjeterapi inom familjedagvård

Nilsson, Sandra LU (2012) PPTR06 20121
Department of Psychology
Abstract
During the 70th centry intensive family therapy arose as a way to meet families which was difficult to meet in an outpatient context. The development of family therapy was connected with the need for new treatment approaches to adress families with organizational problems, chaotic family situations, and behaviour problems. It seemed to be easier to understand the family and its network if the whole family was enrolled for longer time. This study is a description of Familjedagvården NVS- a daycare department which operates from different family therapeutic theories, and is based on how salutogenes/resistance evolve. The purpose of this study is to investigate the families who participated in Familjedagvården NVS treatment and, through a... (More)
During the 70th centry intensive family therapy arose as a way to meet families which was difficult to meet in an outpatient context. The development of family therapy was connected with the need for new treatment approaches to adress families with organizational problems, chaotic family situations, and behaviour problems. It seemed to be easier to understand the family and its network if the whole family was enrolled for longer time. This study is a description of Familjedagvården NVS- a daycare department which operates from different family therapeutic theories, and is based on how salutogenes/resistance evolve. The purpose of this study is to investigate the families who participated in Familjedagvården NVS treatment and, through a quantitative pre-post test design, examine whether these families´symtom load change after completion of treatment. The 44 families who participated completed the assessment instruments that measured mental health, family functioning and parenting skills. The results showed that after completion of treatment parents estimated better mental health, improved family functioning and an experience of more positiv parenting skills. The families, however, estimated elevated values in comparison with non-clinical families, which shows how troubled those families assessed as in need of Familjedagvården NVS treatment really is. (Less)
Abstract (Swedish)
Under 70-talet uppstod intensiv familjeterapi på avdelning som ett sätt att möta de familjer
som var svårhjälpta inom öppenvården. Utvecklandet av familjeavdelningar hörde ihop med att det behövdes nya behandlingsmetoder för att ta sig an de familjer med organisationsproblem i familjestrukturen, kaotiska familjesituationer, utagerande och beteendeproblem där man tyckte sig kunna förstå familjen och dess nätverk på ett annat sätt om hela familjen var inskriven under längre tid. I den här studien görs en beskrivning av Familjedagvården NVS- en dagvårdsavdelning som är uppbyggd utifrån familjeterapeutiska skolbildningar samt utifrån hur salutogenes/motståndskraft byggs upp. Syftet med studien är att undersöka vilka familjer som anses vara i... (More)
Under 70-talet uppstod intensiv familjeterapi på avdelning som ett sätt att möta de familjer
som var svårhjälpta inom öppenvården. Utvecklandet av familjeavdelningar hörde ihop med att det behövdes nya behandlingsmetoder för att ta sig an de familjer med organisationsproblem i familjestrukturen, kaotiska familjesituationer, utagerande och beteendeproblem där man tyckte sig kunna förstå familjen och dess nätverk på ett annat sätt om hela familjen var inskriven under längre tid. I den här studien görs en beskrivning av Familjedagvården NVS- en dagvårdsavdelning som är uppbyggd utifrån familjeterapeutiska skolbildningar samt utifrån hur salutogenes/motståndskraft byggs upp. Syftet med studien är att undersöka vilka familjer som anses vara i behov av behandling inom familjedagvård och att genom en kvantitativ pre-posttest design undersöka huruvida dessa familjers symtombelastning förändras efter genomgången behandling. De 44 familjer som deltog fyllde i utvärderingsinstrument som mätte psykisk hälsa, familjefunktion och föräldraförmåga. Resultaten visade att efter genomgången behandling skattade föräldrarna en bättre psykisk hälsa, en förbättrad familjefunktion och en upplevelse av ökad positiv föräldraförmåga. Familjerna fortsatt dock skatta förhöjda värden i jämförelse med icke kliniska familjer, vilket visar på den problemtyngd som finns hos de familjer som anses vara i behov av intensiv familjeterapi inom dagvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sandra LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Intensiv familjeterapi, salutogenes, resilience, föräldraförmåga, familjefunktion.
language
Swedish
id
2541237
date added to LUP
2012-06-05 09:55:16
date last changed
2012-06-05 09:55:16
@misc{2541237,
 abstract   = {During the 70th centry intensive family therapy arose as a way to meet families which was difficult to meet in an outpatient context. The development of family therapy was connected with the need for new treatment approaches to adress families with organizational problems, chaotic family situations, and behaviour problems. It seemed to be easier to understand the family and its network if the whole family was enrolled for longer time. This study is a description of Familjedagvården NVS- a daycare department which operates from different family therapeutic theories, and is based on how salutogenes/resistance evolve. The purpose of this study is to investigate the families who participated in Familjedagvården NVS treatment and, through a quantitative pre-post test design, examine whether these families´symtom load change after completion of treatment. The 44 families who participated completed the assessment instruments that measured mental health, family functioning and parenting skills. The results showed that after completion of treatment parents estimated better mental health, improved family functioning and an experience of more positiv parenting skills. The families, however, estimated elevated values in comparison with non-clinical families, which shows how troubled those families assessed as in need of Familjedagvården NVS treatment really is.},
 author    = {Nilsson, Sandra},
 keyword   = {Intensiv familjeterapi,salutogenes,resilience,föräldraförmåga,familjefunktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Familjedagvård på goda grunder? -en kvantitativ studie av intensiv familjeterapi inom familjedagvård},
 year     = {2012},
}