Advanced

Skaminventering: Resultatet av ett lyckat möte mellan forskning och klinisk verksamhet

Magnusson, Åsa LU (2012) PPTN76 20121
Department of Psychology
Abstract
The main purpose of this study was to do a psychometric testing of a new
shame instrument created by Rizvi, The Shame Inventory, and the
development of a Swedish version of the instrument. Another purpose
was to discuss the research of self-concious emotions, to which shame
belongs, and raise its difficulties. The original instrument was translated
and distributed to 73 people from a convenience sample. A psychometric
analysis showed that the instrument had high internal consistency and
test-retest reliability of both the instrument in its entirety and the two
subscales. The correlation between the subscales was high but
nonetheless showed that they measured different aspects of shame. The
conclusion was that the first subscale... (More)
The main purpose of this study was to do a psychometric testing of a new
shame instrument created by Rizvi, The Shame Inventory, and the
development of a Swedish version of the instrument. Another purpose
was to discuss the research of self-concious emotions, to which shame
belongs, and raise its difficulties. The original instrument was translated
and distributed to 73 people from a convenience sample. A psychometric
analysis showed that the instrument had high internal consistency and
test-retest reliability of both the instrument in its entirety and the two
subscales. The correlation between the subscales was high but
nonetheless showed that they measured different aspects of shame. The
conclusion was that the first subscale measured shame as a state and that
the second subscale measured shame as a trait, which corresponded to
Rizvis intention. However, the second subscale measured generalized
shame and not event-specific shame as Rizvi intended. The convergent
and discriminant validity was high with the exception of a significant
correlation between the second subscale and guilt. Further analysis
concluded that the correlation was likely due to an overlay of generalized
shame on the guiltscale. The Shame Inventory was originally a list of
shame-triggering situations created and used in a clinical setting. A
further development has created a versatile instrument, suitable for both
research and clinical practice. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens huvudsyfte var att göra en psykometrisk prövning av ett nytt
skaminstrument skapat av Rizvi, The Shame Inventory, samt att utveckla
en svensk version av instrumentet, Skaminventering. Ett delsyfte var att
diskutera forskningen om självmedvetna (self-conscious) känslor, dit
skam hör, och lyfta fram dess svårigheter. Originalinstrumentet
översattes och delades ut till 73 personer från ett så kallat tillgängligt
urval. En psykometrisk analys visade att Skaminventering hade mycket
god intern konsistens och test-retest reliabilitet för både skalan i sin
helhet och de båda delskalorna. Korrelationen mellan skalans deltest var
hög men visade ändå på att delskalorna mätte olika aspekter av skam.
Slutsatsen blev att första... (More)
Studiens huvudsyfte var att göra en psykometrisk prövning av ett nytt
skaminstrument skapat av Rizvi, The Shame Inventory, samt att utveckla
en svensk version av instrumentet, Skaminventering. Ett delsyfte var att
diskutera forskningen om självmedvetna (self-conscious) känslor, dit
skam hör, och lyfta fram dess svårigheter. Originalinstrumentet
översattes och delades ut till 73 personer från ett så kallat tillgängligt
urval. En psykometrisk analys visade att Skaminventering hade mycket
god intern konsistens och test-retest reliabilitet för både skalan i sin
helhet och de båda delskalorna. Korrelationen mellan skalans deltest var
hög men visade ändå på att delskalorna mätte olika aspekter av skam.
Slutsatsen blev att första delskalan mätte skam som tillstånd (state) och
andra delskalan skam som egenskap (trait) vilket samstämde med Rizvis
avsikt. Däremot mätte andra delskalan generaliserad skam och inte
händelsespecifik skam som Rizvi avsåg. Den konvergenta och
diskriminanta validiteten var god med undantag av en signifikant
korrelation mellan andra delskalan och skuld. Efter en vidare analys
drogs slutsatsen att korrelationen sannolikt berodde på att skuldskalan
fått pålagring av generaliserad skam. Skaminventering var ursprungligen
en lista på skamtriggande situationer skapad och använd i klinisk miljö.
En vidareutveckling har skapat ett mångsidigt instrument, anpassat både
till forskning och klinisk verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Åsa LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Shame, The Shame Inventory, psychometric
language
Swedish
id
2541748
date added to LUP
2012-05-21 10:49:00
date last changed
2012-05-21 10:49:00
@misc{2541748,
 abstract   = {The main purpose of this study was to do a psychometric testing of a new
shame instrument created by Rizvi, The Shame Inventory, and the
development of a Swedish version of the instrument. Another purpose
was to discuss the research of self-concious emotions, to which shame
belongs, and raise its difficulties. The original instrument was translated
and distributed to 73 people from a convenience sample. A psychometric
analysis showed that the instrument had high internal consistency and
test-retest reliability of both the instrument in its entirety and the two
subscales. The correlation between the subscales was high but
nonetheless showed that they measured different aspects of shame. The
conclusion was that the first subscale measured shame as a state and that
the second subscale measured shame as a trait, which corresponded to
Rizvis intention. However, the second subscale measured generalized
shame and not event-specific shame as Rizvi intended. The convergent
and discriminant validity was high with the exception of a significant
correlation between the second subscale and guilt. Further analysis
concluded that the correlation was likely due to an overlay of generalized
shame on the guiltscale. The Shame Inventory was originally a list of
shame-triggering situations created and used in a clinical setting. A
further development has created a versatile instrument, suitable for both
research and clinical practice.},
 author    = {Magnusson, Åsa},
 keyword   = {Shame,The Shame Inventory,psychometric},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skaminventering: Resultatet av ett lyckat möte mellan forskning och klinisk verksamhet},
 year     = {2012},
}