Advanced

Mot framtiden! En betraktelse av progressionen och Den Andres kropp

Ördén Johansson, Hedvig LU and Fransson, Marina LU (2012) STVA21 20121
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen ämnar vi förstå modernitetens fixering vid progressionen och hur den kommer till uttryck i förhållande till det som ligger bortom staten och det agerande subjektet: Den Andres kropp. Filosofen Thomas Hobbes tankegångar om den moderna staten i Leviathan (1651) samt Friedrich Hegels förståelse av subjektets förutsättningar i Andens Fenomenologi (1807) utgör det metateoretiska rastret för analysen. Genom att fokusera på både den officiella västerländska retoriken och Den Andres kropp under tre olika tidsperioder; 1700-talets guldrusch i Brasilien, 1800-talets belgiska närvaro i Kongo och 2000-talets krig i Mellanöstern; hoppas vi kunna se hur progressionen konstrueras både på mikro- och makronivå. Avslutningsvis hävdar vi... (More)
I den här uppsatsen ämnar vi förstå modernitetens fixering vid progressionen och hur den kommer till uttryck i förhållande till det som ligger bortom staten och det agerande subjektet: Den Andres kropp. Filosofen Thomas Hobbes tankegångar om den moderna staten i Leviathan (1651) samt Friedrich Hegels förståelse av subjektets förutsättningar i Andens Fenomenologi (1807) utgör det metateoretiska rastret för analysen. Genom att fokusera på både den officiella västerländska retoriken och Den Andres kropp under tre olika tidsperioder; 1700-talets guldrusch i Brasilien, 1800-talets belgiska närvaro i Kongo och 2000-talets krig i Mellanöstern; hoppas vi kunna se hur progressionen konstrueras både på mikro- och makronivå. Avslutningsvis hävdar vi att den liberala demokratins segertåg, vilket ofta beskrivs som en progressionens slutpunkt där alla dikotoma kategorier upphöjs till en, i själva verket rymmer hela modernitetens repetoar av vi och dem; nu och då, här och där. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ördén Johansson, Hedvig LU and Fransson, Marina LU
supervisor
organization
course
STVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
modernitet, progression, kolonialism, den andre, slaveri, hobbes, hegel
language
Swedish
id
2541765
date added to LUP
2012-06-27 17:04:12
date last changed
2012-06-27 17:04:12
@misc{2541765,
 abstract   = {I den här uppsatsen ämnar vi förstå modernitetens fixering vid progressionen och hur den kommer till uttryck i förhållande till det som ligger bortom staten och det agerande subjektet: Den Andres kropp. Filosofen Thomas Hobbes tankegångar om den moderna staten i Leviathan (1651) samt Friedrich Hegels förståelse av subjektets förutsättningar i Andens Fenomenologi (1807) utgör det metateoretiska rastret för analysen. Genom att fokusera på både den officiella västerländska retoriken och Den Andres kropp under tre olika tidsperioder; 1700-talets guldrusch i Brasilien, 1800-talets belgiska närvaro i Kongo och 2000-talets krig i Mellanöstern; hoppas vi kunna se hur progressionen konstrueras både på mikro- och makronivå. Avslutningsvis hävdar vi att den liberala demokratins segertåg, vilket ofta beskrivs som en progressionens slutpunkt där alla dikotoma kategorier upphöjs till en, i själva verket rymmer hela modernitetens repetoar av vi och dem; nu och då, här och där.},
 author    = {Ördén Johansson, Hedvig and Fransson, Marina},
 keyword   = {modernitet,progression,kolonialism,den andre,slaveri,hobbes,hegel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mot framtiden! En betraktelse av progressionen och Den Andres kropp},
 year     = {2012},
}