Advanced

Malmöbornas Malmö

Hägg, Natasha LU (2012) STVA21 20121
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Jag har med denna uppsats haft för avsikt att fördjupa mig i platsmarknadsföring i Malmö. Studien syftar till att undersöka huruvida den offentligt lanserade bilden av Malmö, är förenlig med den av medborgarna upplevda staden. Det empiriska materialet består primärt av samtalsintervjuer genomförda med arton deltagande från två av Malmös stadsdelar, vars svar ställts mot teorier rörande vad framgångsrikt marknadsföringsarbete innebär. Analysen av intervjuerna har skett utifrån teorier rörande platsmarknadsföring och city branding. Ur intervjuerna framgick att trots en enhällig definition av det offentliga marknadsföringsarbetet hade deltagarna olika uppfattningar kring hur pass applicerbar på verkligheten de fabricerade illustrationerna av... (More)
Jag har med denna uppsats haft för avsikt att fördjupa mig i platsmarknadsföring i Malmö. Studien syftar till att undersöka huruvida den offentligt lanserade bilden av Malmö, är förenlig med den av medborgarna upplevda staden. Det empiriska materialet består primärt av samtalsintervjuer genomförda med arton deltagande från två av Malmös stadsdelar, vars svar ställts mot teorier rörande vad framgångsrikt marknadsföringsarbete innebär. Analysen av intervjuerna har skett utifrån teorier rörande platsmarknadsföring och city branding. Ur intervjuerna framgick att trots en enhällig definition av det offentliga marknadsföringsarbetet hade deltagarna olika uppfattningar kring hur pass applicerbar på verkligheten de fabricerade illustrationerna av staden är. Meningsskiljaktigheterna var främst åldersbaserade, då de yngre deltagarna uppfattade de värden som inkorporerats i det producerade varumärket Malmö som ej jämförbara med den verkliga bilden av staden. Denna grupp framhöll att stadens befintliga sociala och kulturella värden bortprioriterades och uppfattade marknadsföringen som fokuserad på visioner kring den storstad Malmö eventuellt skulle kunna bli. De äldre intervjudeltagarna däremot var mer benägna att hålla med om den utformade bilden av staden och det varumärkesarbete som skapats kring den. Slutligen kan konstateras att utifrån dessa uppgifter har de strategier som utformats för stadens varumärkesarbete en del arbete kvar för att på allvar nå fram till Malmöborna, då de i skrivandets stund snarare ger uttryck för offentliga visioner än återspeglar stadens verkliga identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägg, Natasha LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av distinktionen mellan den upplevda och den marknadsförda staden
course
STVA21 20121
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Platsmarknadsföring, city branding, platsidentiet, medborgaruppfattning
language
Swedish
id
2542265
date added to LUP
2012-06-27 16:42:13
date last changed
2012-06-27 16:42:13
@misc{2542265,
 abstract   = {Jag har med denna uppsats haft för avsikt att fördjupa mig i platsmarknadsföring i Malmö. Studien syftar till att undersöka huruvida den offentligt lanserade bilden av Malmö, är förenlig med den av medborgarna upplevda staden. Det empiriska materialet består primärt av samtalsintervjuer genomförda med arton deltagande från två av Malmös stadsdelar, vars svar ställts mot teorier rörande vad framgångsrikt marknadsföringsarbete innebär. Analysen av intervjuerna har skett utifrån teorier rörande platsmarknadsföring och city branding. Ur intervjuerna framgick att trots en enhällig definition av det offentliga marknadsföringsarbetet hade deltagarna olika uppfattningar kring hur pass applicerbar på verkligheten de fabricerade illustrationerna av staden är. Meningsskiljaktigheterna var främst åldersbaserade, då de yngre deltagarna uppfattade de värden som inkorporerats i det producerade varumärket Malmö som ej jämförbara med den verkliga bilden av staden. Denna grupp framhöll att stadens befintliga sociala och kulturella värden bortprioriterades och uppfattade marknadsföringen som fokuserad på visioner kring den storstad Malmö eventuellt skulle kunna bli. De äldre intervjudeltagarna däremot var mer benägna att hålla med om den utformade bilden av staden och det varumärkesarbete som skapats kring den. Slutligen kan konstateras att utifrån dessa uppgifter har de strategier som utformats för stadens varumärkesarbete en del arbete kvar för att på allvar nå fram till Malmöborna, då de i skrivandets stund snarare ger uttryck för offentliga visioner än återspeglar stadens verkliga identitet.},
 author    = {Hägg, Natasha},
 keyword   = {Platsmarknadsföring,city branding,platsidentiet,medborgaruppfattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Malmöbornas Malmö},
 year     = {2012},
}