Advanced

Människohandel i syfte att stjäla och tigga

Persson, Susanne LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Människohandel i syfte att tigga och stjäla finns i 4 kap. 1a§ BrB. Denna lagstiftning har framförallt kommit till p.g.a. Palermoprotokollet, men det finns även ett EU-direktiv, ett EU-rambeslut och en Europarådets konvention på området. Människohandel i syfte att tigga och stjäla har blivit uppmärksammat de senaste åren, men det har varit svårt att få fällande domar på området. År 2011 ändrades människohandelsparagrafen genom att ta bort kontrollrekvisitet i önskan om att underlätta bevisbördan för åklagaren. Många har kritiserat denna ändring och menat på att kontrollrekvisitet inte kommer ge den önskade effekten. Denna uppsats skall därför studera dessa störningsmoment som bl.a. polisen uppmärksammar i Rikspolisstyrelsens lägesrapport... (More)
Människohandel i syfte att tigga och stjäla finns i 4 kap. 1a§ BrB. Denna lagstiftning har framförallt kommit till p.g.a. Palermoprotokollet, men det finns även ett EU-direktiv, ett EU-rambeslut och en Europarådets konvention på området. Människohandel i syfte att tigga och stjäla har blivit uppmärksammat de senaste åren, men det har varit svårt att få fällande domar på området. År 2011 ändrades människohandelsparagrafen genom att ta bort kontrollrekvisitet i önskan om att underlätta bevisbördan för åklagaren. Många har kritiserat denna ändring och menat på att kontrollrekvisitet inte kommer ge den önskade effekten. Denna uppsats skall därför studera dessa störningsmoment som bl.a. polisen uppmärksammar i Rikspolisstyrelsens lägesrapport 12 och Lise Tamm i UR samtiden – Brott utan gränser, Trafficking – gränslös exploatering. Dessa störningsmoment är problematiken kring att finna dessa brott, att offren inte ser sig som offer eller att de inte vill samarbeta med polisen och att det är svårt för åklagaren att bevisa människohandelsbrottet i domstolen. Uppsatsen skall även se om lagstiftningen är för komplicerad och ifall det behövs ny lagstiftning på området.

Genom intervjuer med Kajsa Wahlberg (kommissarie på Rikspolisstyrelsen), Christina Voigt (åklagare på internationella åklagarkammaren i Stockholm) och Monica Nebelius (domare på Tingsrätten i Lund) ser vi hur de olika myndigheterna hanterar dessa brott. Wahlberg, Voigt och Nebelius pekar även på vilka problem de ställs inför vid hantering av dessa brott samt hur de försöker hantera dessa problem på bästa sätt.

Det finns även med en komparativ studie som visar hur andra länder hanterar människohandelsbrottet och vad som har lett fram till den lagstiftning de har i dag. Vi ser även att många länder använder sig av en speciell myndighet eller organ som håller sig uppdaterade på området för att kunna erbjuda kunskap till de andra myndigheterna. (Less)
Abstract
Human trafficking for the purpose of begging and stealing you can find in chapter 4 1a § BrB. This legislation has mainly been due to Palermo Protocol, but there is also an EU Directive, an EU Framework Decision and a Council of Europe Convention on the field. Human trafficking for the purpose of begging and stealing has been recognized in recent years, but it has been difficult to get convictions in this area. The year 2011 was the law of the human trafficking changed by removing the control element. The desire was to ease the burden of proof on the prosecutor. Many have criticized this change, arguing that the control element will not produce the desired effect. This paper will therefore look at these instances that include police... (More)
Human trafficking for the purpose of begging and stealing you can find in chapter 4 1a § BrB. This legislation has mainly been due to Palermo Protocol, but there is also an EU Directive, an EU Framework Decision and a Council of Europe Convention on the field. Human trafficking for the purpose of begging and stealing has been recognized in recent years, but it has been difficult to get convictions in this area. The year 2011 was the law of the human trafficking changed by removing the control element. The desire was to ease the burden of proof on the prosecutor. Many have criticized this change, arguing that the control element will not produce the desired effect. This paper will therefore look at these instances that include police attention in the National Police Agency Progress Report 12 and Lise Tamm in UR samtiden –Crime Without Borders, Human trafficking - limitless exploitation. Such instances are the problem of finding these crimes, the victims do not see themselves as victims or they do not want to cooperate with the police and that it is difficult for the prosecution to prove human trafficking for the purpose of begging and stealing in court. The essay should also see if the legislation is too complicated and if there is a need for new legislation.

Through interviews with Kajsa Wahlberg (superintedent on The National Police), Christina Voigt (Prosecutor of International Public Prosecution Office in Stockholm) and Monica Nebelius (judge in the district court of Lund), we see how the various authorities dealing with these crimes. They also point to the problems they are faced in tackling these crimes and how they try to cope with the problems in the best way.

There is also a comparative study that shows how other countries deal with human trafficking and what has led to the legislation they have today. We also see that many countries make use of a particular department or agency that keeps up to date on information on human trafficking in order to provide knowledge to the other authorities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Susanne LU
supervisor
organization
alternative title
Human trafficking for the purpose of begging and stealing
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law, trafficking, människohandel, tigga, stjäla
language
Swedish
id
2542541
date added to LUP
2012-10-15 12:58:45
date last changed
2012-10-15 12:58:45
@misc{2542541,
 abstract   = {Human trafficking for the purpose of begging and stealing you can find in chapter 4 1a § BrB. This legislation has mainly been due to Palermo Protocol, but there is also an EU Directive, an EU Framework Decision and a Council of Europe Convention on the field. Human trafficking for the purpose of begging and stealing has been recognized in recent years, but it has been difficult to get convictions in this area. The year 2011 was the law of the human trafficking changed by removing the control element. The desire was to ease the burden of proof on the prosecutor. Many have criticized this change, arguing that the control element will not produce the desired effect. This paper will therefore look at these instances that include police attention in the National Police Agency Progress Report 12 and Lise Tamm in UR samtiden –Crime Without Borders, Human trafficking - limitless exploitation. Such instances are the problem of finding these crimes, the victims do not see themselves as victims or they do not want to cooperate with the police and that it is difficult for the prosecution to prove human trafficking for the purpose of begging and stealing in court. The essay should also see if the legislation is too complicated and if there is a need for new legislation.

Through interviews with Kajsa Wahlberg (superintedent on The National Police), Christina Voigt (Prosecutor of International Public Prosecution Office in Stockholm) and Monica Nebelius (judge in the district court of Lund), we see how the various authorities dealing with these crimes. They also point to the problems they are faced in tackling these crimes and how they try to cope with the problems in the best way. 

There is also a comparative study that shows how other countries deal with human trafficking and what has led to the legislation they have today. We also see that many countries make use of a particular department or agency that keeps up to date on information on human trafficking in order to provide knowledge to the other authorities.},
 author    = {Persson, Susanne},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,trafficking,människohandel,tigga,stjäla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människohandel i syfte att stjäla och tigga},
 year     = {2012},
}