Advanced

De potentiella möjligheterna - en kvalitativ studie om sju idrottsföreningars uppfattning om det egna handlingsutrymmet

Fast, Linus LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
I takt med att den svenska välfärdsstatens utformning och handlande förändras infinner sig en ny situation för ideella idrottsföreningar vilka är starkt beroende av de bidrag som utges från stat och kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sju idrottsföreningar upplever sina möjligheter att utveckla och förändra sin organisation. Genom kvalitativa intervjuer eftersöks en närmare förståelse av idrottsföreningarnas situation. I intervjuerna ställs frågor till informanterna om vilka komponenter som utgör störst påverkan på en förenings möjligheter att förändras. Komponenterna ses teoretiskt som olika definierade maktresurser vilka genom att förhålla sig till varandra ökar eller minskar föreningarnas handlingsutrymme.
De... (More)
I takt med att den svenska välfärdsstatens utformning och handlande förändras infinner sig en ny situation för ideella idrottsföreningar vilka är starkt beroende av de bidrag som utges från stat och kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sju idrottsföreningar upplever sina möjligheter att utveckla och förändra sin organisation. Genom kvalitativa intervjuer eftersöks en närmare förståelse av idrottsföreningarnas situation. I intervjuerna ställs frågor till informanterna om vilka komponenter som utgör störst påverkan på en förenings möjligheter att förändras. Komponenterna ses teoretiskt som olika definierade maktresurser vilka genom att förhålla sig till varandra ökar eller minskar föreningarnas handlingsutrymme.
De maktresurser som kan identifieras är, medlemmarna, förmågan att driva projekt, förmågan att använda gamla och nya sätt för att skaffa ekonomiskt kapital. Ekonomin är kopplat till den förmågan som finns internt inom organisationen att lyckas marknadsföra föreningen som attraktiv. Något som även påverkas av föreningens upptagningsområde för sina medlemmar och socioekonomisk kapacitet hos dem.
Den slutsats som går att dra är att störst kraft bör läggas på att kommunicera med föreningens medlemmar. Det kunde uttydas ett behov av att ännu mer tydliggöra vad det betyder att tillhöra den egna föreningen. Vissa informanter efterfrågades stöd och mer kunskap inom detta område. När kommunikationen är eftersatt hindras i olika grad andra delar av verksamheten från att utvecklas och en förenings handlingsutrymme minskar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fast, Linus LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handlingsutrymme, maktresurser, organisation, ideell förening
language
Swedish
id
2543445
date added to LUP
2014-06-26 10:22:49
date last changed
2014-06-26 10:22:49
@misc{2543445,
 abstract   = {I takt med att den svenska välfärdsstatens utformning och handlande förändras infinner sig en ny situation för ideella idrottsföreningar vilka är starkt beroende av de bidrag som utges från stat och kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sju idrottsföreningar upplever sina möjligheter att utveckla och förändra sin organisation. Genom kvalitativa intervjuer eftersöks en närmare förståelse av idrottsföreningarnas situation. I intervjuerna ställs frågor till informanterna om vilka komponenter som utgör störst påverkan på en förenings möjligheter att förändras. Komponenterna ses teoretiskt som olika definierade maktresurser vilka genom att förhålla sig till varandra ökar eller minskar föreningarnas handlingsutrymme.
De maktresurser som kan identifieras är, medlemmarna, förmågan att driva projekt, förmågan att använda gamla och nya sätt för att skaffa ekonomiskt kapital. Ekonomin är kopplat till den förmågan som finns internt inom organisationen att lyckas marknadsföra föreningen som attraktiv. Något som även påverkas av föreningens upptagningsområde för sina medlemmar och socioekonomisk kapacitet hos dem. 
Den slutsats som går att dra är att störst kraft bör läggas på att kommunicera med föreningens medlemmar. Det kunde uttydas ett behov av att ännu mer tydliggöra vad det betyder att tillhöra den egna föreningen. Vissa informanter efterfrågades stöd och mer kunskap inom detta område. När kommunikationen är eftersatt hindras i olika grad andra delar av verksamheten från att utvecklas och en förenings handlingsutrymme minskar.},
 author    = {Fast, Linus},
 keyword   = {handlingsutrymme,maktresurser,organisation,ideell förening},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De potentiella möjligheterna - en kvalitativ studie om sju idrottsföreningars uppfattning om det egna handlingsutrymmet},
 year     = {2012},
}