Advanced

Infiltratörer och informatörer - rättssäkerhetens marodörer?

Törnström Demetriou, Byron LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
This thesis discusses the Swedish Police use of, and conduct of, unconventional reconnaissance and surveillance methods, such as; covert human intelligence sources (CHIS), Undercover Officers (UO) and infiltrators (private citizens).

The use of the above stated unconventional methods have been conducted without the explicit and detailed support of law. The lack of law provided an environment of legal vacuum in which the police took decisions to commence operations with use of unconventional reconnaissance and surveillance methods. The police did not take the legal rights of the individual in account, nor did they account law and order. Thereby they endured an onslaught of harsh criticism.

The Swedish Government took the criticism... (More)
This thesis discusses the Swedish Police use of, and conduct of, unconventional reconnaissance and surveillance methods, such as; covert human intelligence sources (CHIS), Undercover Officers (UO) and infiltrators (private citizens).

The use of the above stated unconventional methods have been conducted without the explicit and detailed support of law. The lack of law provided an environment of legal vacuum in which the police took decisions to commence operations with use of unconventional reconnaissance and surveillance methods. The police did not take the legal rights of the individual in account, nor did they account law and order. Thereby they endured an onslaught of harsh criticism.

The Swedish Government took the criticism into account and appointed a Swedish Government Official Enquiry (SGOE); The Police Method Enquiry - Polismetodutredningen - Särskilda Spaningsmetoder . The Police Method Enquiry resulted in a Swedish Government Official Report (SGOR) which was conclude in late December of 2010. The SGOR, has introduced a bill which stands under the consideration of the legislator. The bill has given proposal for a number of controversial laws for example, to give the police the right to commit crimes in line of duty.

The thesis has examined the SGOE, the SGOR and the bill. The thesis has also done a survey of The Swedish Police; historic, present and hypothetical future use of unconventional reconnaissance and surveillance methods. When taking account of the Police proven discard of the legal rights of the individual and the discard of the fundamentals of law and order, one cannot recommended the passing of the bill.

A bill of this magnitude is far-reaching seen in the light of the Swedish Instrument of Government and should therefore not be passed, even if the crimes are committed in line of duty and only for the sake, of not reveling an UO.

The above has been conclude after thorough examination throughout this thesis where account has been taken to the criminological theory of, The Normalization of The Exceptional, by Professor. J.Flyghed. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar den öppna polisens användning av den okonventionella spaningsmetoden infiltration och även informatörsverksamheten i den mån denna tangerar förstnämnda metod. Infiltrationsåtgärder har företagits i utevaro av ett uttryckligt lagstöd vilket givit utrymme för skönsmässiga bedömningar, med avkall på rättssäkerheten som följd. Ovanstående blev upprinnelse till en anstormning av kritik varefter regeringen tillsatte en utredning, den s.k. polismetodutredningen, med uppdrag att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor, angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.

Polismetodutredningens slutbetänkande har resulterat i ett antal lagförslag och lagändringsförslag samt... (More)
Uppsatsen behandlar den öppna polisens användning av den okonventionella spaningsmetoden infiltration och även informatörsverksamheten i den mån denna tangerar förstnämnda metod. Infiltrationsåtgärder har företagits i utevaro av ett uttryckligt lagstöd vilket givit utrymme för skönsmässiga bedömningar, med avkall på rättssäkerheten som följd. Ovanstående blev upprinnelse till en anstormning av kritik varefter regeringen tillsatte en utredning, den s.k. polismetodutredningen, med uppdrag att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor, angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.

Polismetodutredningens slutbetänkande har resulterat i ett antal lagförslag och lagändringsförslag samt överväganden avseende polisens framtida användning av bl.a. infiltratörer. Utredningen har avlagt högst kontroversiella lagförslag beståendes av att polisen skall få begå brott i fullgörandet av sin brottsbekämpande och utredande verksamhet.

Uppsatsen har utrett det rådande rättsläget, definierat centrala begrepp och konkretiserat informatörs- och infiltratörsverksamhetens subjekt och dess bakomliggande struktur. Utöver nyss nämnda så har uppsatsen analyserat infiltratörs- och informatörsverksamheten samt polismetodutredningens lagförslag vilka är hänförliga till nyssnämnda metoder. Spaningsmetoderna och lagförslagen har prövats mot Janne Flyheds teori - Normalisering av det exceptionella, varpå ett flertal rättssäkerhetsaspekter av negativ natur framhålls.

Uppsatsen konstaterar att polismetodutredningens lagförslag är allt för långtgående, verkningslösa och samtidigt ensidigt präglade av de brottsbekämpande myndigheternas önskemål. Ett realiserande av utredningens förslag skulle i uppsatsens mening undergräva rättsväsendets legitimitet och oåterkalleligt urholka rättssäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2543929,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar den öppna polisens användning av den okonventionella spaningsmetoden infiltration och även informatörsverksamheten i den mån denna tangerar förstnämnda metod. Infiltrationsåtgärder har företagits i utevaro av ett uttryckligt lagstöd vilket givit utrymme för skönsmässiga bedömningar, med avkall på rättssäkerheten som följd. Ovanstående blev upprinnelse till en anstormning av kritik varefter regeringen tillsatte en utredning, den s.k. polismetodutredningen, med uppdrag att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor, angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet.

Polismetodutredningens slutbetänkande har resulterat i ett antal lagförslag och lagändringsförslag samt överväganden avseende polisens framtida användning av bl.a. infiltratörer. Utredningen har avlagt högst kontroversiella lagförslag beståendes av att polisen skall få begå brott i fullgörandet av sin brottsbekämpande och utredande verksamhet. 

Uppsatsen har utrett det rådande rättsläget, definierat centrala begrepp och konkretiserat informatörs- och infiltratörsverksamhetens subjekt och dess bakomliggande struktur. Utöver nyss nämnda så har uppsatsen analyserat infiltratörs- och informatörsverksamheten samt polismetodutredningens lagförslag vilka är hänförliga till nyssnämnda metoder. Spaningsmetoderna och lagförslagen har prövats mot Janne Flyheds teori - Normalisering av det exceptionella, varpå ett flertal rättssäkerhetsaspekter av negativ natur framhålls. 

Uppsatsen konstaterar att polismetodutredningens lagförslag är allt för långtgående, verkningslösa och samtidigt ensidigt präglade av de brottsbekämpande myndigheternas önskemål. Ett realiserande av utredningens förslag skulle i uppsatsens mening undergräva rättsväsendets legitimitet och oåterkalleligt urholka rättssäkerheten.},
 author    = {Törnström Demetriou, Byron},
 keyword   = {unconventional,särskilda spaningsmetoder,okonventionella spaningsmetoden,informationsinhämtning,Infiltrationsåtgärder,rättssäkerhetsaspekter,informatörs- och infiltratörsverksamheten,lagförslag,normalisering av det exceptionella,spaning,rättsväsendets,rättsväsende,rättsosäkerhet,rättssäkerhet,rättssäkerheten,infiltratörer,infiltratör,informatör,informatörer,grov och organiserad brottslighet,grov brottslighet,brottsbekämpande,brottsbekämpande myndigheternas,Peter Rätz,polismetodutredningens,polismetodutredningen,statsrätt,rättsvetenskap,rättssociologi,criminal law,straffrätt,unconventional reconnaissance,surveillance,covert human intelligence sources,Undercover Officers,infiltrators,straffprocessuella,polisrättsliga,dolda spaning,utredningsverksamhet,Police Method Enquiry,Swedish Government Official Report,rättsröta,maktmissbruk,kriminologi,criminology,SOU 2010:103},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Infiltratörer och informatörer - rättssäkerhetens marodörer?},
 year     = {2012},
}