Advanced

Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen

Frohm, Alexander LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract
The regulations on tax surcharge and the Tax Evasion Act are both considered to be controversial ways of protecting the Swedish tax base. The Tax Evasion Act was passed in order to achieve an equal and correct taxation even though the taxpayer in a legal way has evaded tax. Over the years the scoop of application of the Tax Evasion Act has increased and with the ruling in the case RÅ 2010 ref. 51 it seems as though tax surcharges may be imposed when the Tax Evasion Act is applicable, in contradiction to what was stated about this in the preparatory work to the first Tax Evasion Act.

The Swedish tax procedure has recently undergone a major reform with the introduction of the Tax Procedure Act, Skatteförfarandelagen (2011:1227), SFL. The... (More)
The regulations on tax surcharge and the Tax Evasion Act are both considered to be controversial ways of protecting the Swedish tax base. The Tax Evasion Act was passed in order to achieve an equal and correct taxation even though the taxpayer in a legal way has evaded tax. Over the years the scoop of application of the Tax Evasion Act has increased and with the ruling in the case RÅ 2010 ref. 51 it seems as though tax surcharges may be imposed when the Tax Evasion Act is applicable, in contradiction to what was stated about this in the preparatory work to the first Tax Evasion Act.

The Swedish tax procedure has recently undergone a major reform with the introduction of the Tax Procedure Act, Skatteförfarandelagen (2011:1227), SFL. The new law has replaced lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgift, NLSK, and Taxeringslagen (1990:324), TL.As several changes has been made to relevant legislation in comparison to the valid regulations in the case RÅ 2010 ref. 51, the legal position may be described as somewhat unclear.

The author describes the legislation and case law, regarding the imposition of a tax surcharge when the court applies the Tax Evasion Act, and then tries to answer whether the case RÅ 2010 ref. 51 is still the law, taking into account the changes made in law mainly due to the introduction of the SFL.

The author concludes that RÅ 2010 ref. 51 meant that a tax surcharge could be imposed when all information, except the information needed to properly assess the applicability of the Tax Evasion Act is provided for. Further, the author found that it can be concluded from the case that a tax may be imposed even though the Swedish revenue service, Skatteverket, has not decided this in the first instance. Finally, the author found that by all appearances, it is most likely that the changes that the law has undergone, due to the introduction of SFL and other changes, does not change the possibility to impose tax surcharges because the Tax Evasion Act applies. (Less)
Abstract (Swedish)
Skattetilläggsbestämmelserna och skatteflyktslagen utgör var för sig till viss del kontroversiella metoder för att skydda den svenska skattebasen. Skatteflyktslagen infördes till att börja med som medel för att åstadkomma en jämlik och korrekt beskattning i fall då de skattskyldige på ett lagenligt vis kringgått skattebestämmelser. Som tiden gått har skatteflyktslagen fått ett utvidgat tillämpningsområde och genom HFD:s dom i RÅ 2010 ref. 51 verkar numer skattetillägg kunna påföras på grund av att skatteflyktslagen tillämpas, i strid med vad som uttalades härom i förarbetet till den ursprungliga skatteflyktslagen.

Det svenska skatteförfarandet har nyligen genomgått en större reform i och med införandet av Skatteförfarandelagen... (More)
Skattetilläggsbestämmelserna och skatteflyktslagen utgör var för sig till viss del kontroversiella metoder för att skydda den svenska skattebasen. Skatteflyktslagen infördes till att börja med som medel för att åstadkomma en jämlik och korrekt beskattning i fall då de skattskyldige på ett lagenligt vis kringgått skattebestämmelser. Som tiden gått har skatteflyktslagen fått ett utvidgat tillämpningsområde och genom HFD:s dom i RÅ 2010 ref. 51 verkar numer skattetillägg kunna påföras på grund av att skatteflyktslagen tillämpas, i strid med vad som uttalades härom i förarbetet till den ursprungliga skatteflyktslagen.

Det svenska skatteförfarandet har nyligen genomgått en större reform i och med införandet av Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Den nya lagen har ersatt bl.a. lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgift, NLSK, och Taxeringslagen (1990:324), TL. Då flera förändringar skett av relevanta bestämmelser jämfört med vad som gällde i fallet RÅ 2010 ref. 51 kan rättsläget beskrivas som delvis oklart.

I framställningen redogörs för lagstiftning och praxis avseende vad som gäller rörande påförande av skattetillägg då domstolen tillämpar skatteflyktslagen, varpå författaren försöker besvara huruvida rättsfallet RÅ 2010 ref. 51 fortfarande utgör gällande rätt, med beaktande av de förändringar som genomförts i lag tillföljd av främst införandet av SFL.

Författaren kommer till slutsatsen att RÅ 2010 ref. 51 enligt den i fallet tillämpliga lagstiftningen innebar att skattetillägg kunde följa av att tillräcklig upplysning inte lämnats för en korrekt bedömning av skatteflyktslagens tillämplighet. Vidare fann författaren att den slutsatsen kan dras av fallet att skattetillägg kan påföras trots att Skatteverket inte beslutat härom i första instans. Slutligen fann författaren att av allt att döma är det mycket sannolikt att de förändringar av lagen som skett bl.a. genom införandet av SFL inte innebär någon förändring avseende möjligheten att påföra skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frohm, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Tax surcharges when applying the Tax Evasion Act
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
finansrätt, skatterätt
language
Swedish
id
2544076
date added to LUP
2012-10-15 11:33:00
date last changed
2012-10-15 11:33:00
@misc{2544076,
 abstract   = {The regulations on tax surcharge and the Tax Evasion Act are both considered to be controversial ways of protecting the Swedish tax base. The Tax Evasion Act was passed in order to achieve an equal and correct taxation even though the taxpayer in a legal way has evaded tax. Over the years the scoop of application of the Tax Evasion Act has increased and with the ruling in the case RÅ 2010 ref. 51 it seems as though tax surcharges may be imposed when the Tax Evasion Act is applicable, in contradiction to what was stated about this in the preparatory work to the first Tax Evasion Act. 

The Swedish tax procedure has recently undergone a major reform with the introduction of the Tax Procedure Act, Skatteförfarandelagen (2011:1227), SFL. The new law has replaced lag (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgift, NLSK, and Taxeringslagen (1990:324), TL.As several changes has been made to relevant legislation in comparison to the valid regulations in the case RÅ 2010 ref. 51, the legal position may be described as somewhat unclear. 

The author describes the legislation and case law, regarding the imposition of a tax surcharge when the court applies the Tax Evasion Act, and then tries to answer whether the case RÅ 2010 ref. 51 is still the law, taking into account the changes made in law mainly due to the introduction of the SFL.

The author concludes that RÅ 2010 ref. 51 meant that a tax surcharge could be imposed when all information, except the information needed to properly assess the applicability of the Tax Evasion Act is provided for. Further, the author found that it can be concluded from the case that a tax may be imposed even though the Swedish revenue service, Skatteverket, has not decided this in the first instance. Finally, the author found that by all appearances, it is most likely that the changes that the law has undergone, due to the introduction of SFL and other changes, does not change the possibility to impose tax surcharges because the Tax Evasion Act applies.},
 author    = {Frohm, Alexander},
 keyword   = {finansrätt,skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen},
 year     = {2012},
}