Advanced

Proportionalitetsprincipens utveckling inom det förvaltningsrättsliga området

Lesse, Anton LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Proportionalitetsprincipen är en grundläggande rättsprincip som förekommer inom en rad rättsområden. Den är en viktig princip inom bland annat straffrätten. På det förvaltningsrättsliga området ses den som en allmänt tillämplig rättsprincip gällande utan lagstöd. Den finns dock även lagfäst i en rad lagar som polislagen och skatteförfarandelagen.
Principens utveckling i svensk förvaltningsrätt har inte varit helt spikrak. Den har under 1900-talet beskrivits av flertalet författare inom doktrinen. Det verkar dock inte ha rått någon konsensus kring principens närmare innebörd eller tillämpningsområde.
I och med att EU-rätten och EKMR ökat i betydelse för svensk rätt har även principen kommit att uppmärksammas allt mer. 1996 avgjordes tre... (More)
Proportionalitetsprincipen är en grundläggande rättsprincip som förekommer inom en rad rättsområden. Den är en viktig princip inom bland annat straffrätten. På det förvaltningsrättsliga området ses den som en allmänt tillämplig rättsprincip gällande utan lagstöd. Den finns dock även lagfäst i en rad lagar som polislagen och skatteförfarandelagen.
Principens utveckling i svensk förvaltningsrätt har inte varit helt spikrak. Den har under 1900-talet beskrivits av flertalet författare inom doktrinen. Det verkar dock inte ha rått någon konsensus kring principens närmare innebörd eller tillämpningsområde.
I och med att EU-rätten och EKMR ökat i betydelse för svensk rätt har även principen kommit att uppmärksammas allt mer. 1996 avgjordes tre rättsfall som på ett avgörande sätt kom att sätta principen på kartan, RÅ 1996 ref. 40, RÅ 1996 ref. 44 och RÅ 1996 ref. 56. I samband med rättsfallen kom även principens ställning i svensk rätt att diskuteras ingående. Kulmen kring debatten kring principens ställning i svensk rätt nåddes efter det uppmärksammade Barsebäcksfallet, RÅ 1999 ref. 76.
I uppsatsen diskuteras proportionalitetsprincipens tillämpning i Högsta förvaltningsdomstolen praxis ingående. Principen har förekommit i förhållandevis många rättsfall från 1996 och framåt. Av dessa rättsfall har principen dock inte tagits upp ingående av Högsta förvaltningsdomstolen i en stor andel. Principen har ansetts som överträdd endast i ett fåtal rättsfall.
I förslaget till ny förvaltningslag föreslås det att proportionalitetsprincipen lagfästs. I samband med det väcks frågor som vad en kodifiering av principen kommer att innebära och vilken närmare innebörd principen faktiskt har. (Less)
Abstract
The principle of proportionality is a fundamental principle of law that
appears within a range of legal areas. It is an important principle in areas such as criminal law. Within the field of administrative law it is seen as a generally applicable principle of law, valid without legislative support. It is,also codified in a number of laws for example the police law and the tax procedure law.

The Principle's development in the field of Swedish administrative law has not been entirely straightforward. During the twentieth century several writers described the principle. Among these writers it does not seem to have been any consensus on the principle closer meaning or amplitude. As the EU law and the ECHR have increased in importance in... (More)
The principle of proportionality is a fundamental principle of law that
appears within a range of legal areas. It is an important principle in areas such as criminal law. Within the field of administrative law it is seen as a generally applicable principle of law, valid without legislative support. It is,also codified in a number of laws for example the police law and the tax procedure law.

The Principle's development in the field of Swedish administrative law has not been entirely straightforward. During the twentieth century several writers described the principle. Among these writers it does not seem to have been any consensus on the principle closer meaning or amplitude. As the EU law and the ECHR have increased in importance in Swedish law, the principle of proportionality has gained attention. In 1996 three cases with a significant importance to the principle was settled, RÅ 1996 ref. 40, RÅ 1996 ref. 44 and RÅ 1996 ref. 56. In connection with these legal cases the principle position in Swedish law were discussed in detail. The climax of the debate about the principle position in Swedish law was reached after the well-known Barsebäck case, RÅ 1999 ref. 76.

In this thesis the application of the principle in the Supreme Administrative Court’s cases will be examined in detail. The principle has been mentioned in a relatively high number of cases from 1996 and onwards. In these cases, the Supreme Administrative Court has however not explicitly discussed the principle in a large share of the cases. The principle has been considered as breached in only a few cases.
In the proposed new administrative law the principle of proportionality is codified. A codification of the principle raises question such as, what closer meaning does the principle actually have and does the codification cause a change in the definition of the principle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lesse, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
The development of the principle of proportionality in the field of administrative law
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
proportionalitet, proportionalitetsprincip, förvaltningsrätt
language
Swedish
id
2545276
date added to LUP
2012-10-15 12:08:22
date last changed
2012-10-15 12:08:22
@misc{2545276,
 abstract   = {The principle of proportionality is a fundamental principle of law that
appears within a range of legal areas. It is an important principle in areas such as criminal law. Within the field of administrative law it is seen as a generally applicable principle of law, valid without legislative support. It is,also codified in a number of laws for example the police law and the tax procedure law.

The Principle's development in the field of Swedish administrative law has not been entirely straightforward. During the twentieth century several writers described the principle. Among these writers it does not seem to have been any consensus on the principle closer meaning or amplitude. As the EU law and the ECHR have increased in importance in Swedish law, the principle of proportionality has gained attention. In 1996 three cases with a significant importance to the principle was settled, RÅ 1996 ref. 40, RÅ 1996 ref. 44 and RÅ 1996 ref. 56. In connection with these legal cases the principle position in Swedish law were discussed in detail. The climax of the debate about the principle position in Swedish law was reached after the well-known Barsebäck case, RÅ 1999 ref. 76.

In this thesis the application of the principle in the Supreme Administrative Court’s cases will be examined in detail. The principle has been mentioned in a relatively high number of cases from 1996 and onwards. In these cases, the Supreme Administrative Court has however not explicitly discussed the principle in a large share of the cases. The principle has been considered as breached in only a few cases.
In the proposed new administrative law the principle of proportionality is codified. A codification of the principle raises question such as, what closer meaning does the principle actually have and does the codification cause a change in the definition of the principle.},
 author    = {Lesse, Anton},
 keyword   = {proportionalitet,proportionalitetsprincip,förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proportionalitetsprincipens utveckling inom det förvaltningsrättsliga området},
 year     = {2012},
}