Advanced

Hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras- En intervjustudie

Persson, Emelie LU and Lundh, Johanna (2012) ANSM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Under generell anestesi observerar anestesisjuksköterskan kontinuerligt förändringar i patientens tillstånd. Korrekta beslut om åtgärder måste tas omedelbart för att undvika allvarliga komplikationer. Tidigare studier visar att beslut fattas baserat på kunskap och erfarenhet. Med längre erfarenhet fattas beslut även med intuition. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar och hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras i samband med generell anestesi. Metod: Intervjuer gjordes med 11 anestesisjuksköterskor och resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Planera vården, Utnyttja sin kompetens, Välfungerande... (More)
Bakgrund: Under generell anestesi observerar anestesisjuksköterskan kontinuerligt förändringar i patientens tillstånd. Korrekta beslut om åtgärder måste tas omedelbart för att undvika allvarliga komplikationer. Tidigare studier visar att beslut fattas baserat på kunskap och erfarenhet. Med längre erfarenhet fattas beslut även med intuition. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar och hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras i samband med generell anestesi. Metod: Intervjuer gjordes med 11 anestesisjuksköterskor och resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Planera vården, Utnyttja sin kompetens, Välfungerande samarbete. Anestesisjuksköterskor fattar beslut grundade på kunskap, erfarenhet och intuition. I beslutsfattandet beskrevs även att ha en plan för vården samt att kunna diskutera och reflektera kring sitt eget arbetssätt. Beslutsfattandet kunde även påverkas av samarbetet med anestesiolog och operationsteam. Konklusion: Anestesisjuksköterskornas beslutsfattande beskrevs som en process. Beslut om åtgärder baserades på kunskap och erfarenhet. Med längre erfarenhet och ökad kunskap fattades beslut även med hjälp av intuition. Reflektion kring arbetssättet utvecklade förmågan att fatta beslut. Ett välfungerande samarbete i teamet där tydliga yrkesroller och rak kommunikation fanns underlättade. Samarbetet med anestesiologen var betydelsefullt samt karaktäriserades av ömsesidigt förtroende, kännedom om varandra och varandras kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emelie LU and Lundh, Johanna
supervisor
organization
course
ANSM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
anestesisjuksköterska, generell anestesi., intuition, kunskap, erfarenhet, Beslutsfattande
language
Swedish
id
2594910
date added to LUP
2012-12-07 08:29:49
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2594910,
 abstract   = {Bakgrund: Under generell anestesi observerar anestesisjuksköterskan kontinuerligt förändringar i patientens tillstånd. Korrekta beslut om åtgärder måste tas omedelbart för att undvika allvarliga komplikationer. Tidigare studier visar att beslut fattas baserat på kunskap och erfarenhet. Med längre erfarenhet fattas beslut även med intuition. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa vad som påverkar och hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras i samband med generell anestesi. Metod: Intervjuer gjordes med 11 anestesisjuksköterskor och resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Planera vården, Utnyttja sin kompetens, Välfungerande samarbete. Anestesisjuksköterskor fattar beslut grundade på kunskap, erfarenhet och intuition. I beslutsfattandet beskrevs även att ha en plan för vården samt att kunna diskutera och reflektera kring sitt eget arbetssätt. Beslutsfattandet kunde även påverkas av samarbetet med anestesiolog och operationsteam. Konklusion: Anestesisjuksköterskornas beslutsfattande beskrevs som en process. Beslut om åtgärder baserades på kunskap och erfarenhet. Med längre erfarenhet och ökad kunskap fattades beslut även med hjälp av intuition. Reflektion kring arbetssättet utvecklade förmågan att fatta beslut. Ett välfungerande samarbete i teamet där tydliga yrkesroller och rak kommunikation fanns underlättade. Samarbetet med anestesiologen var betydelsefullt samt karaktäriserades av ömsesidigt förtroende, kännedom om varandra och varandras kompetens.},
 author    = {Persson, Emelie and Lundh, Johanna},
 keyword   = {anestesisjuksköterska,generell anestesi.,intuition,kunskap,erfarenhet,Beslutsfattande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur anestesisjuksköterskan fattar beslut om åtgärder när patientens tillstånd förändras- En intervjustudie},
 year     = {2012},
}