Advanced

Att bygga ett varumärke

Johansson Falk, Tutti LU (2012) SKOK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Legitimitet är en värdefull resurs, särskilt för nystartade organisationer, som gör det möjligt att få tillgång till andra viktiga resurser: finansiering, kompetens och politiskt stöd. Legitimitet är också grundläggande för ett starkt och långsiktigt hållbart varumärke. Att visa goda ekonomiska resultat eller att tillhöra redan legitima nätverk eller branscher är två sätt att erhålla legitimitet på. Genom en kvalitativ fallstudie på en förhållandevis ung organisation visar denna uppsats att skapande och hanterande av intressenternas förväntningar, med hjälp av ett strategiskt PR-arbete, är ett annat sätt att erhålla legitimitet i ett uppstartsskede. Särskilt viktigt torde detta vara för organisationer vars mål inte i första hand, eller... (More)
Legitimitet är en värdefull resurs, särskilt för nystartade organisationer, som gör det möjligt att få tillgång till andra viktiga resurser: finansiering, kompetens och politiskt stöd. Legitimitet är också grundläggande för ett starkt och långsiktigt hållbart varumärke. Att visa goda ekonomiska resultat eller att tillhöra redan legitima nätverk eller branscher är två sätt att erhålla legitimitet på. Genom en kvalitativ fallstudie på en förhållandevis ung organisation visar denna uppsats att skapande och hanterande av intressenternas förväntningar, med hjälp av ett strategiskt PR-arbete, är ett annat sätt att erhålla legitimitet i ett uppstartsskede. Särskilt viktigt torde detta vara för organisationer vars mål inte i första hand, eller överhuvudtaget, syftar till att redovisa vinst. (Less)
Abstract
Legitimacy is a precious resource, especially for newly established organizations. Having legitimacy makes it possible to access other important resources: funding, expertise and political support. It is also fundamental to a strong and sustainable brand. Showing good economic performance or belonging to legitimate networks or industries are two ways to obtain legitimacy. Through a qualitative case study of a relatively young organization this paper shows that creating and managing stakeholder’s expectations, by strategic public relations work, is another way to obtain legitimacy in a start-up phase. These findings should be important for new organizations, and especially those whose organizational goal are not primarily, or not at all, to... (More)
Legitimacy is a precious resource, especially for newly established organizations. Having legitimacy makes it possible to access other important resources: funding, expertise and political support. It is also fundamental to a strong and sustainable brand. Showing good economic performance or belonging to legitimate networks or industries are two ways to obtain legitimacy. Through a qualitative case study of a relatively young organization this paper shows that creating and managing stakeholder’s expectations, by strategic public relations work, is another way to obtain legitimacy in a start-up phase. These findings should be important for new organizations, and especially those whose organizational goal are not primarily, or not at all, to make a profit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson Falk, Tutti LU
supervisor
organization
alternative title
Förväntningar skapar legitimitet - en fallstudie på ESS
course
SKOK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Public Relations, förväntningar, legitimitet, varumärke, nya organisationer, European Spallation Source, ESS, expectations, legitimacy, brand, new ventures, strategic communication, strategisk kommunikation
language
Swedish
id
2596284
date added to LUP
2012-08-29 10:46:14
date last changed
2014-09-04 08:36:22
@misc{2596284,
 abstract   = {Legitimacy is a precious resource, especially for newly established organizations. Having legitimacy makes it possible to access other important resources: funding, expertise and political support. It is also fundamental to a strong and sustainable brand. Showing good economic performance or belonging to legitimate networks or industries are two ways to obtain legitimacy. Through a qualitative case study of a relatively young organization this paper shows that creating and managing stakeholder’s expectations, by strategic public relations work, is another way to obtain legitimacy in a start-up phase. These findings should be important for new organizations, and especially those whose organizational goal are not primarily, or not at all, to make a profit.},
 author    = {Johansson Falk, Tutti},
 keyword   = {Public Relations,förväntningar,legitimitet,varumärke,nya organisationer,European Spallation Source,ESS,expectations,legitimacy,brand,new ventures,strategic communication,strategisk kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bygga ett varumärke},
 year     = {2012},
}