Advanced

"Motivationsfasen går som en dans": Tolv terapeuters erfarenheter av vad som är verksamt i Funktionell Familjeterapi

Byström, Helena LU and Ursing Williams, Elisabet LU (2012) PPTR06 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En kvalitativ intervjustudie som bygger på tolv terapeuters erfarenheter av att arbeta med Funktionell Familjeterapi (FFT). Intervjuerna har analyserats med Tematisk analys och strukturerats i olika teman som sedan redovisas och diskuteras. Syftet med uppsatsen är att beskriva vad FFT-terapeuter upplever och har erfarenhet av vad som är verksamt i metoden. Därutöver vad de har för syn på de olika faserna i FFT och hur de använder manualen. Resultaten tyder på att deras erfarenheter av vad som är verksamt stämmer väl överens med manualen. Därutöver visar studien att FFT-teamet är viktigt för att ge stöd till terapeuten, bibehålla modelltrohet men även för att implementera och utveckla modellen. Studien skulle kunna vara ett bidrag till... (More)
En kvalitativ intervjustudie som bygger på tolv terapeuters erfarenheter av att arbeta med Funktionell Familjeterapi (FFT). Intervjuerna har analyserats med Tematisk analys och strukturerats i olika teman som sedan redovisas och diskuteras. Syftet med uppsatsen är att beskriva vad FFT-terapeuter upplever och har erfarenhet av vad som är verksamt i metoden. Därutöver vad de har för syn på de olika faserna i FFT och hur de använder manualen. Resultaten tyder på att deras erfarenheter av vad som är verksamt stämmer väl överens med manualen. Därutöver visar studien att FFT-teamet är viktigt för att ge stöd till terapeuten, bibehålla modelltrohet men även för att implementera och utveckla modellen. Studien skulle kunna vara ett bidrag till annan forskning då man får inblick i informanternas erfarenhet av kliniskt arbete med FFT, både vad gäller verksamma komponenter, att lära sig arbeta i en fasindelad metod och hur de ser på manualen. Slutsatsen är att detta blir ett intressant komplement till de kvantitativa studier som rör Evidensbaserad terapi (EBT) och FFT. Studien kan även bidra med tankar om hur man skulle kunna göra vidare studier rörande utbildning, handledning och implementering. (Less)
Abstract
A qualitative interview-study with twelve therapists experiences of working with Functional Family Therapy (FFT). The interviews have been analysed by using Thematic Analysis and structured to different themes, which have been reported and discussed in this study. The purpose with this study is to describe FFT therapists´s experiences of what is effective in this model. In addition their view of the phases in FFT and how they use the manual. The result implies that their experience of what is effective is consistent with the manual. This study also shows the importance of the FFT team; to support the therapist, keep fidelity and moreover implementation and development within the model. This study could be a contribution to research since... (More)
A qualitative interview-study with twelve therapists experiences of working with Functional Family Therapy (FFT). The interviews have been analysed by using Thematic Analysis and structured to different themes, which have been reported and discussed in this study. The purpose with this study is to describe FFT therapists´s experiences of what is effective in this model. In addition their view of the phases in FFT and how they use the manual. The result implies that their experience of what is effective is consistent with the manual. This study also shows the importance of the FFT team; to support the therapist, keep fidelity and moreover implementation and development within the model. This study could be a contribution to research since it gives an insight in the respondents experience from clinical work with FFT including; effective components, how to work with a phase based model and their view on the manual. Our conclusion is that this study is an interesting complement to quantitative studies about Evidence Based Therapy (EBT) and FFT. This study also contributes with new ideas about further research on FFT education, supervision and implementation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Byström, Helena LU and Ursing Williams, Elisabet LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Functional Family Therapy, therapeutic components, interviews, manual based model, qualitative study.
language
Swedish
id
2596816
date added to LUP
2012-05-30 14:43:28
date last changed
2012-05-30 14:43:28
@misc{2596816,
 abstract   = {A qualitative interview-study with twelve therapists experiences of working with Functional Family Therapy (FFT). The interviews have been analysed by using Thematic Analysis and structured to different themes, which have been reported and discussed in this study. The purpose with this study is to describe FFT therapists´s experiences of what is effective in this model. In addition their view of the phases in FFT and how they use the manual. The result implies that their experience of what is effective is consistent with the manual. This study also shows the importance of the FFT team; to support the therapist, keep fidelity and moreover implementation and development within the model. This study could be a contribution to research since it gives an insight in the respondents experience from clinical work with FFT including; effective components, how to work with a phase based model and their view on the manual. Our conclusion is that this study is an interesting complement to quantitative studies about Evidence Based Therapy (EBT) and FFT. This study also contributes with new ideas about further research on FFT education, supervision and implementation.},
 author    = {Byström, Helena and Ursing Williams, Elisabet},
 keyword   = {Functional Family Therapy,therapeutic components,interviews,manual based model,qualitative study.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Motivationsfasen går som en dans": Tolv terapeuters erfarenheter av vad som är verksamt i Funktionell Familjeterapi},
 year     = {2012},
}