Advanced

WHO:s checklista - för mer än säker kirurgi? En kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskors upplevelse av WHO:s checklista

Batrapo, Cherry LU and Lecander Wingård, Sara LU (2012) OPSM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I avsikt att öka patientsäkerheten inför allt fler vårdgivare i Sverige Världshälsoorganisationens, WHO:s, checklista för säker kirurgi. Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskors upplevelse av WHO:s checklista för säker kirurgi. Metoden var kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I studien ingår tretton intervjuer. Resultatet i studien visar att checklistan enligt operationssjuksköterskorna bidrar till ökad patientsäkerhet men att den också ger en trygghet i den dagliga arbetsprocessen samt gynnar den egna professionen och ökar säkerheten på hela avdelningen. Studien identifierar också ett etiskt dilemma som uppstår när checklistan inte genomförs optimalt. Därför efterfrågar... (More)
I avsikt att öka patientsäkerheten inför allt fler vårdgivare i Sverige Världshälsoorganisationens, WHO:s, checklista för säker kirurgi. Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskors upplevelse av WHO:s checklista för säker kirurgi. Metoden var kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I studien ingår tretton intervjuer. Resultatet i studien visar att checklistan enligt operationssjuksköterskorna bidrar till ökad patientsäkerhet men att den också ger en trygghet i den dagliga arbetsprocessen samt gynnar den egna professionen och ökar säkerheten på hela avdelningen. Studien identifierar också ett etiskt dilemma som uppstår när checklistan inte genomförs optimalt. Därför efterfrågar operationssjuksköterskorna tydligare riktlinjer angående rutiner och ansvarsfördelning gällande WHO:s checklista. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Batrapo, Cherry LU and Lecander Wingård, Sara LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intervjustudie, innehållsanalys, WHO:s checklista, operationssjuksköterska, säkerhet, team, etik
language
Swedish
id
2604019
date added to LUP
2012-12-07 09:05:16
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2604019,
 abstract   = {I avsikt att öka patientsäkerheten inför allt fler vårdgivare i Sverige Världshälsoorganisationens, WHO:s, checklista för säker kirurgi. Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskors upplevelse av WHO:s checklista för säker kirurgi. Metoden var kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I studien ingår tretton intervjuer. Resultatet i studien visar att checklistan enligt operationssjuksköterskorna bidrar till ökad patientsäkerhet men att den också ger en trygghet i den dagliga arbetsprocessen samt gynnar den egna professionen och ökar säkerheten på hela avdelningen. Studien identifierar också ett etiskt dilemma som uppstår när checklistan inte genomförs optimalt. Därför efterfrågar operationssjuksköterskorna tydligare riktlinjer angående rutiner och ansvarsfördelning gällande WHO:s checklista.},
 author    = {Batrapo, Cherry and Lecander Wingård, Sara},
 keyword   = {Intervjustudie,innehållsanalys,WHO:s checklista,operationssjuksköterska,säkerhet,team,etik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {WHO:s checklista - för mer än säker kirurgi? En kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskors upplevelse av WHO:s checklista},
 year     = {2012},
}