Advanced

Omställningsavtal och arbetslöshetsförsäkringen

Svensson, Anders LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det svenska arbetslöshetsunderstödet tog form under sent 1800-tal efter initiativ från fackförbunden. En arbetslöshetsförsäkring under statlig kontroll grundlades först 1935. Den statliga arbetslöshetsförsäkringen, i fortsatt statlig regi, var i princip den enda regelbundna ersättningen som en arbetslös kunde erhålla under sin arbetslöshet fram till slutet av 1960-talet. Ett nytt omställningssystem började då sakta utvecklas av arbetsmarknadens parter. Omställningsavtal kom att slutas mellan vissa parter och omställningsersättningar började utbetalas som komplement till arbetslöshetsersättningen.

I Sverige finns det regler som är tilltänkta att förhindra en överförsäkring under tid som arbetslös. Av dessa regler är samordningsregeln i... (More)
Det svenska arbetslöshetsunderstödet tog form under sent 1800-tal efter initiativ från fackförbunden. En arbetslöshetsförsäkring under statlig kontroll grundlades först 1935. Den statliga arbetslöshetsförsäkringen, i fortsatt statlig regi, var i princip den enda regelbundna ersättningen som en arbetslös kunde erhålla under sin arbetslöshet fram till slutet av 1960-talet. Ett nytt omställningssystem började då sakta utvecklas av arbetsmarknadens parter. Omställningsavtal kom att slutas mellan vissa parter och omställningsersättningar började utbetalas som komplement till arbetslöshetsersättningen.

I Sverige finns det regler som är tilltänkta att förhindra en överförsäkring under tid som arbetslös. Av dessa regler är samordningsregeln i 31 § ALF den viktigaste. När det sedan 1960-talet kan utbetalas både reguljär arbetslöshetsersättning samt ersättning ur omställningsavtal är en intressant fråga att ställa sig hur dessa två ersättningar ska samordnas med varandra? Var går egentligen överförsäkringsgränsen i Sverige? För att få svar på dessa frågor är det av vikt att fastställa en klar och tydlig tillämpning av 31 § ALF.

Relationen mellan omställningsavtalsersättningarna och arbetslöshetsersättningen/arbetslöshetsförsäkringen utreds i denna uppsats. Hur ska en samordning mellan ersättningarna se ut enligt samordningsregeln i 31 § ALF? Vidare kommer även omställningsavtalen och deras ersättningars påverkan på arbetslöshetsförsäkringen i stort att diskuteras. (Less)
Abstract
The Swedish unemployment benefits took shape during the late 1800s by an initiative from the trade unions. An unemployment insurance under state control became reality in 1935. The unemployment insurance was, during a couple of decades, virtually the only regular compensation an unemployed could receive during his or her unemployment. This changed during the 1960s. A complementary transition system began to slowly develop by the labour market parties. Employment transition agreements were concluded between the parties. These agreements also had certain benefits for the unemployed. These benefits were paid in addition to the unemployment benefits.

In Sweden, there are certain rules that are intended to prevent an unemployed to receive... (More)
The Swedish unemployment benefits took shape during the late 1800s by an initiative from the trade unions. An unemployment insurance under state control became reality in 1935. The unemployment insurance was, during a couple of decades, virtually the only regular compensation an unemployed could receive during his or her unemployment. This changed during the 1960s. A complementary transition system began to slowly develop by the labour market parties. Employment transition agreements were concluded between the parties. These agreements also had certain benefits for the unemployed. These benefits were paid in addition to the unemployment benefits.

In Sweden, there are certain rules that are intended to prevent an unemployed to receive too much money in benefits during times of unemployment. Of these rules the coordination rule in § 31 ALF is the most important. Since the end of the 1960s, two different benefits can be handed to an unemployed, firstly the regular benefit from the unemployment insurance and secondly benefits from employment transition agreements. An interesting question to ask is how these benefits shall be coordinated with each other? And where can the insurance limit be drawn? To answer these questions it is of great importance to establish a clear application of § 31 ALF.

The relationship between employment transition agreement benefits and unemployment benefits/unemployment insurance is investigated in this thesis. The relationship will be examined both from a practical level and from a more comprehensive approach. How is a coordination between these two benefits supposed to work, according to the coordination rule in § 31 ALF. Furthermore, the impact of employment transition agreements on the unemployment insurance will be investigated and discussed from an overall perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
Employment transition agreements and the unemployment insurance
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt, arbetslöshetsförsäkring, arbetslöshetsersättning, omställningsavtal, samordning, överförsäkring
language
Swedish
id
2607229
date added to LUP
2012-08-31 15:09:22
date last changed
2012-08-31 15:09:22
@misc{2607229,
 abstract   = {The Swedish unemployment benefits took shape during the late 1800s by an initiative from the trade unions. An unemployment insurance under state control became reality in 1935. The unemployment insurance was, during a couple of decades, virtually the only regular compensation an unemployed could receive during his or her unemployment. This changed during the 1960s. A complementary transition system began to slowly develop by the labour market parties. Employment transition agreements were concluded between the parties. These agreements also had certain benefits for the unemployed. These benefits were paid in addition to the unemployment benefits.

In Sweden, there are certain rules that are intended to prevent an unemployed to receive too much money in benefits during times of unemployment. Of these rules the coordination rule in § 31 ALF is the most important. Since the end of the 1960s, two different benefits can be handed to an unemployed, firstly the regular benefit from the unemployment insurance and secondly benefits from employment transition agreements. An interesting question to ask is how these benefits shall be coordinated with each other? And where can the insurance limit be drawn? To answer these questions it is of great importance to establish a clear application of § 31 ALF.

The relationship between employment transition agreement benefits and unemployment benefits/unemployment insurance is investigated in this thesis. The relationship will be examined both from a practical level and from a more comprehensive approach. How is a coordination between these two benefits supposed to work, according to the coordination rule in § 31 ALF. Furthermore, the impact of employment transition agreements on the unemployment insurance will be investigated and discussed from an overall perspective.},
 author    = {Svensson, Anders},
 keyword   = {arbetsrätt,arbetslöshetsförsäkring,arbetslöshetsersättning,omställningsavtal,samordning,överförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omställningsavtal och arbetslöshetsförsäkringen},
 year     = {2012},
}