Advanced

Privat och offentligt sparande, en komparativ studie av bestämmande faktorer

Kulbay Holmkvist, Mikael LU and Bergdahl, Carl LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Skillnader i sparnivå kan utifrån ekonomisk tillväxtteori förklara en del i varför ekonomier växer i olika takt. Uppsatsen behandlar landsspecifika faktorer vilka utifrån bakomliggande mikro- och makroekonomiskteori kan tänkas förklara varför vissa länder sparar mer än andra. En uppdelning görs i privat och offentligt sparande för att undersöka om de påverkas av samma faktorer. Även relationen mellan dem undersöks i syfte att utreda om relationen är så stark som föreskrivs av Ricardian equivalence. Metoden som används är regressionsanalys i paneldata för 35 länder från olika delar av världen med olika inkomstnivåer och täcker perioden 1983-2010. Resultaten tyder på att ökningar i inkomst, via tillväxt i BNP per capita och en positiv... (More)
Skillnader i sparnivå kan utifrån ekonomisk tillväxtteori förklara en del i varför ekonomier växer i olika takt. Uppsatsen behandlar landsspecifika faktorer vilka utifrån bakomliggande mikro- och makroekonomiskteori kan tänkas förklara varför vissa länder sparar mer än andra. En uppdelning görs i privat och offentligt sparande för att undersöka om de påverkas av samma faktorer. Även relationen mellan dem undersöks i syfte att utreda om relationen är så stark som föreskrivs av Ricardian equivalence. Metoden som används är regressionsanalys i paneldata för 35 länder från olika delar av världen med olika inkomstnivåer och täcker perioden 1983-2010. Resultaten tyder på att ökningar i inkomst, via tillväxt i BNP per capita och en positiv bytesbalans, är vad som i högst grad förklarar sparande. Det gäller för både privat och offentligt. Offentligt sparande har en negativ inverkan på privat men inte så stor som Ricardian equivalence låter hålla. Skillnad i förklaring mellan privat och offentligt finner vi i att politisk- och makroekonomisk instabilitet har negativ inverkan på offentligt sparande medan det har positiv effekt på privat. De övergripande resultaten ger stöd till Modiglianis livscykelhypotes då högre inkomst genererar ett högre aggregerat sparande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kulbay Holmkvist, Mikael LU and Bergdahl, Carl LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Privat sparande, Offentligt sparande, Livscykelhypotesen, Ekonomisk tillväxt
language
Swedish
id
2607259
date added to LUP
2012-06-15 11:32:22
date last changed
2012-06-15 11:32:22
@misc{2607259,
 abstract   = {Skillnader i sparnivå kan utifrån ekonomisk tillväxtteori förklara en del i varför ekonomier växer i olika takt. Uppsatsen behandlar landsspecifika faktorer vilka utifrån bakomliggande mikro- och makroekonomiskteori kan tänkas förklara varför vissa länder sparar mer än andra. En uppdelning görs i privat och offentligt sparande för att undersöka om de påverkas av samma faktorer. Även relationen mellan dem undersöks i syfte att utreda om relationen är så stark som föreskrivs av Ricardian equivalence. Metoden som används är regressionsanalys i paneldata för 35 länder från olika delar av världen med olika inkomstnivåer och täcker perioden 1983-2010. Resultaten tyder på att ökningar i inkomst, via tillväxt i BNP per capita och en positiv bytesbalans, är vad som i högst grad förklarar sparande. Det gäller för både privat och offentligt. Offentligt sparande har en negativ inverkan på privat men inte så stor som Ricardian equivalence låter hålla. Skillnad i förklaring mellan privat och offentligt finner vi i att politisk- och makroekonomisk instabilitet har negativ inverkan på offentligt sparande medan det har positiv effekt på privat. De övergripande resultaten ger stöd till Modiglianis livscykelhypotes då högre inkomst genererar ett högre aggregerat sparande.},
 author    = {Kulbay Holmkvist, Mikael and Bergdahl, Carl},
 keyword   = {Privat sparande,Offentligt sparande,Livscykelhypotesen,Ekonomisk tillväxt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Privat och offentligt sparande, en komparativ studie av bestämmande faktorer},
 year     = {2012},
}