Advanced

Israel Holmström - de profana visorna och den "lätta" lyriken

Lindh, Lars LU (2012) LIVM01 20121
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Israel Holmströms (1661-1708) vislyrik och "lätta" diktning analyseras mot bakgrund av den världsliga visdiktningen under barocken i Sverige med utblickar främst till tysk visdiktning. Mot bakgrund av den världsliga visans genrer studeras Holmströms visdiktning där även de språkliga drag som kännetecknar hans visor undersöks. Analysen fokuserar på vad som förenar och skiljer Holmströms diktning från samtida poeters vislyriska alstring. Användningen av retoriska troper och figurer i poetens vislyrik analyseras utifrån deras litterära signifikans. Ett försök till definition av begreppet "världslig visa" har presenterats. Holmströms breda visdiktning har stadsfästs där han rör sig obehindrat mellan extremerna, finstämd och hyperbolisk... (More)
Israel Holmströms (1661-1708) vislyrik och "lätta" diktning analyseras mot bakgrund av den världsliga visdiktningen under barocken i Sverige med utblickar främst till tysk visdiktning. Mot bakgrund av den världsliga visans genrer studeras Holmströms visdiktning där även de språkliga drag som kännetecknar hans visor undersöks. Analysen fokuserar på vad som förenar och skiljer Holmströms diktning från samtida poeters vislyriska alstring. Användningen av retoriska troper och figurer i poetens vislyrik analyseras utifrån deras litterära signifikans. Ett försök till definition av begreppet "världslig visa" har presenterats. Holmströms breda visdiktning har stadsfästs där han rör sig obehindrat mellan extremerna, finstämd och hyperbolisk petrarkistisk kärleksdiktning med fastlagda mönster över den anti-petrarkistisk diktningens omvända anslag till den hyperboliska och cynisks burleska diktningens grova, låga och skatologiska uttryck. Holmströms flitiga bruk av avanceade metaforer har uppmärksammats. Några visor i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Israel Holmströms "Samlade Dikter" har kunnat vederläggas som författade av Holmström. Vissa faktafel, rörande militära termer och personer, i Holmströms diktning har uppmärksammats och justerats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Lars LU
supervisor
organization
course
LIVM01 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Israel Holmström, visa, vislyrik, barock, stilistik, petrarkism, burlesk
language
Swedish
id
2607413
date added to LUP
2012-06-13 15:53:47
date last changed
2012-06-13 15:53:47
@misc{2607413,
 abstract   = {Israel Holmströms (1661-1708) vislyrik och "lätta" diktning analyseras mot bakgrund av den världsliga visdiktningen under barocken i Sverige med utblickar främst till tysk visdiktning. Mot bakgrund av den världsliga visans genrer studeras Holmströms visdiktning där även de språkliga drag som kännetecknar hans visor undersöks. Analysen fokuserar på vad som förenar och skiljer Holmströms diktning från samtida poeters vislyriska alstring. Användningen av retoriska troper och figurer i poetens vislyrik analyseras utifrån deras litterära signifikans. Ett försök till definition av begreppet "världslig visa" har presenterats. Holmströms breda visdiktning har stadsfästs där han rör sig obehindrat mellan extremerna, finstämd och hyperbolisk petrarkistisk kärleksdiktning med fastlagda mönster över den anti-petrarkistisk diktningens omvända anslag till den hyperboliska och cynisks burleska diktningens grova, låga och skatologiska uttryck. Holmströms flitiga bruk av avanceade metaforer har uppmärksammats. Några visor i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Israel Holmströms "Samlade Dikter" har kunnat vederläggas som författade av Holmström. Vissa faktafel, rörande militära termer och personer, i Holmströms diktning har uppmärksammats och justerats.},
 author    = {Lindh, Lars},
 keyword   = {Israel Holmström,visa,vislyrik,barock,stilistik,petrarkism,burlesk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Israel Holmström - de profana visorna och den "lätta" lyriken},
 year     = {2012},
}