Advanced

Analys av tillämpningsområdena för skatteflykt och fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrunder för svenska regler i strid mot FEUF

Holme, Maria LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar unionsrättens påverkan på den svenska inkomstskatterätten. Även om medlemsstaterna behållit makten att lagstifta på inkomstskatteområdet får de nationella regelverken inte strida mot FEUF. Detta innebär att unionsrätten i själva verket har stor inverkan på den direkta beskattningen.

Även om nationella regler strider mot FEUF:s bestämmelser om fri rörlighet kan de i vissa fall rättfärdigas. Inom inkomstskatterätten har EUD genom sin rättspraxis utvecklat ett antal rättfärdigandegrunder. En förutsättning för att en inskränkning av någon av bestämmelserna om fri rörlighet ska kunna rättfärdigas är att ”syftet med den är legitimt och överensstämmer med fördraget och om den kan motiveras av tvingande hänsyn till... (More)
Uppsatsen behandlar unionsrättens påverkan på den svenska inkomstskatterätten. Även om medlemsstaterna behållit makten att lagstifta på inkomstskatteområdet får de nationella regelverken inte strida mot FEUF. Detta innebär att unionsrätten i själva verket har stor inverkan på den direkta beskattningen.

Även om nationella regler strider mot FEUF:s bestämmelser om fri rörlighet kan de i vissa fall rättfärdigas. Inom inkomstskatterätten har EUD genom sin rättspraxis utvecklat ett antal rättfärdigandegrunder. En förutsättning för att en inskränkning av någon av bestämmelserna om fri rörlighet ska kunna rättfärdigas är att ”syftet med den är legitimt och överensstämmer med fördraget och om den kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset” . Vidare krävs att inskränkningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla sitt syfte.

I denna uppsats har två grunder som accepterats av EUD analyserats. De utvalda grunderna är skatteflykt och behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. För att fastställa grundernas tillämpningsområde har praxis där grunderna tillämpats alternativt diskuterats analyserats.

I den andra delen av uppsatsen har svenska skatteregler undersökts i ljuset av de utvalda rättfärdigandegrunderna. Syftet med denna del av uppsatsen är att bedöma om de svenska reglerna faller inom rättfärdigandegrundernas tillämpningsområden. De svenska regler som har undersökts är CFC-lagstiftningen, koncernbidrags- och koncernavdragsreglerna samt villkoren för underprisöverlåtelser.

Uppsatsen avslutas med mina slutsatser avseende tillämpningsområdet för de utvalda rättfärdigandegrunderna, samt mina bedömningar i frågan om rättfärdigande av de svenska reglerna. I denna del av uppsatsen har jag även kort kommenterat den svenska lagstiftarens sätt att behandla unionsrätten och dess vilja att anpassa de svenska skattereglerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holme, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of the scope of application of tax avoidance and the protection of the balanced allocation of taxing power as grounds for justification for Swedish rules that constitute an obstacle to the TFEU
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, skatterätt, FEUF, skatteflykt, fördelning av beskattningsrätten, CFC, koncernavdrag, underprisöverlåtelser, uttagsbeskattning, utdelningsbeskattning
language
Swedish
id
2607547
date added to LUP
2012-08-31 15:40:07
date last changed
2012-08-31 15:40:07
@misc{2607547,
  abstract     = {Uppsatsen behandlar unionsrättens påverkan på den svenska inkomstskatterätten. Även om medlemsstaterna behållit makten att lagstifta på inkomstskatteområdet får de nationella regelverken inte strida mot FEUF. Detta innebär att unionsrätten i själva verket har stor inverkan på den direkta beskattningen.

Även om nationella regler strider mot FEUF:s bestämmelser om fri rörlighet kan de i vissa fall rättfärdigas. Inom inkomstskatterätten har EUD genom sin rättspraxis utvecklat ett antal rättfärdigandegrunder. En förutsättning för att en inskränkning av någon av bestämmelserna om fri rörlighet ska kunna rättfärdigas är att ”syftet med den är legitimt och överensstämmer med fördraget och om den kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset” . Vidare krävs att inskränkningen inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla sitt syfte.

I denna uppsats har två grunder som accepterats av EUD analyserats. De utvalda grunderna är skatteflykt och behovet att säkerställa en väl avvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna. För att fastställa grundernas tillämpningsområde har praxis där grunderna tillämpats alternativt diskuterats analyserats.

I den andra delen av uppsatsen har svenska skatteregler undersökts i ljuset av de utvalda rättfärdigandegrunderna. Syftet med denna del av uppsatsen är att bedöma om de svenska reglerna faller inom rättfärdigandegrundernas tillämpningsområden. De svenska regler som har undersökts är CFC-lagstiftningen, koncernbidrags- och koncernavdragsreglerna samt villkoren för underprisöverlåtelser.

Uppsatsen avslutas med mina slutsatser avseende tillämpningsområdet för de utvalda rättfärdigandegrunderna, samt mina bedömningar i frågan om rättfärdigande av de svenska reglerna. I denna del av uppsatsen har jag även kort kommenterat den svenska lagstiftarens sätt att behandla unionsrätten och dess vilja att anpassa de svenska skattereglerna.},
  author       = {Holme, Maria},
  keyword      = {EU-rätt,skatterätt,FEUF,skatteflykt,fördelning av beskattningsrätten,CFC,koncernavdrag,underprisöverlåtelser,uttagsbeskattning,utdelningsbeskattning},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Analys av tillämpningsområdena för skatteflykt och fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrunder för svenska regler i strid mot FEUF},
  year         = {2012},
}