Advanced

"Lite mer queer helt enkelt"

Yderland, Karin LU and Limås Kollberg, Miriam LU (2012) SKOK01 20121
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker en specifik del av marknadsföringsprocessen. Segmentering avser arbetet med att urskilja och identifiera mindre och distinkta enheter från en bred marknad, och är en förutsättning för ett arbete med riktad kommunikation. Utifrån en socialkonstruktivistisk förståelse för identitet och sexualitet kombinerar studien queerteoretiska uppfattningar med marknadsföringsteori i syfte att diskutera hur sexuell identitet kan utgöra en faktor vid identifiering av ett marknadssegment. Resebolaget Apollo har identifierat segmentet HBT och lanserat konceptet Gay Friendly vilket figurerar som exempel genom hela studien. Empirin består av enskilda intervjuer samt en fokusgruppsintervju och syftar till att undersöka mottagande och... (More)
Denna studie undersöker en specifik del av marknadsföringsprocessen. Segmentering avser arbetet med att urskilja och identifiera mindre och distinkta enheter från en bred marknad, och är en förutsättning för ett arbete med riktad kommunikation. Utifrån en socialkonstruktivistisk förståelse för identitet och sexualitet kombinerar studien queerteoretiska uppfattningar med marknadsföringsteori i syfte att diskutera hur sexuell identitet kan utgöra en faktor vid identifiering av ett marknadssegment. Resebolaget Apollo har identifierat segmentet HBT och lanserat konceptet Gay Friendly vilket figurerar som exempel genom hela studien. Empirin består av enskilda intervjuer samt en fokusgruppsintervju och syftar till att undersöka mottagande och utförande av segmentering baserat på sexuell identitet. Studien visar hur sexuell identitet är en instabil och oprecis identifieringsfaktor vid segmentering samt hur HBT-segmentets fragmenterade karaktär resulterar i både svårigheter och möjligheter för det riktade kommunikationsarbetet. Det huvudsakliga fyndet i studien visar att queerteoretisk dekonstruktion av identitetskategorier eventuellt kan öppna för nya strategier vid marknadsföringsarbete. (Less)
Abstract
This study examines a specific part of the marketing process. Segmentation refers to the efforts of distinguishing and identifying smaller and separate entities from a broad market, an essential part of targeted marketing communications. A social constructivist understanding of identity and sexuality underlies this study. The study combines queer theoretical views and marketing theory in order to discuss how sexual identity works as an identifier of a market segment. Apollo, a Swedish based travel operator, identified a LGBT segment and launched the concept of Gay Friendly, which figures as an example throughout this study. The empirical material consists of individual and focus group interviews and aims to examine both underlying... (More)
This study examines a specific part of the marketing process. Segmentation refers to the efforts of distinguishing and identifying smaller and separate entities from a broad market, an essential part of targeted marketing communications. A social constructivist understanding of identity and sexuality underlies this study. The study combines queer theoretical views and marketing theory in order to discuss how sexual identity works as an identifier of a market segment. Apollo, a Swedish based travel operator, identified a LGBT segment and launched the concept of Gay Friendly, which figures as an example throughout this study. The empirical material consists of individual and focus group interviews and aims to examine both underlying strategies of- and attitudes towards, segmentation based on sexual identity. This study shows how sexual identity is an unstable identifier of segmentation, and how the LGBT segment is characterised by fragmentation which results in both difficulties and opportunities for targeted marketing communications. The main findings of this study shows that queer theoretical deconstruction of identity categories may open to a field of new strategies for marketing communications. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yderland, Karin LU and Limås Kollberg, Miriam LU
supervisor
organization
alternative title
Marknadssegmentering utifrån sexuell identitet
course
SKOK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, segmentering, sexuell identitet, Gay Friendly, HBT, queer
language
Swedish
id
2607555
date added to LUP
2012-08-29 10:50:00
date last changed
2014-09-04 08:36:22
@misc{2607555,
 abstract   = {This study examines a specific part of the marketing process. Segmentation refers to the efforts of distinguishing and identifying smaller and separate entities from a broad market, an essential part of targeted marketing communications. A social constructivist understanding of identity and sexuality underlies this study. The study combines queer theoretical views and marketing theory in order to discuss how sexual identity works as an identifier of a market segment. Apollo, a Swedish based travel operator, identified a LGBT segment and launched the concept of Gay Friendly, which figures as an example throughout this study. The empirical material consists of individual and focus group interviews and aims to examine both underlying strategies of- and attitudes towards, segmentation based on sexual identity. This study shows how sexual identity is an unstable identifier of segmentation, and how the LGBT segment is characterised by fragmentation which results in both difficulties and opportunities for targeted marketing communications. The main findings of this study shows that queer theoretical deconstruction of identity categories may open to a field of new strategies for marketing communications.},
 author    = {Yderland, Karin and Limås Kollberg, Miriam},
 keyword   = {Marknadsföring,segmentering,sexuell identitet,Gay Friendly,HBT,queer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Lite mer queer helt enkelt"},
 year     = {2012},
}