Advanced

"Hon kastar skit på mig" - En kvalitativ studie om män utsatta för våld i nära relationer

Hellgren, Louise LU and Andersson, Hanna LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer framställer och talar om sina upplevelser. Hur konstruerar männen sin situation, sina partners och sig själva i sina berättelser? Vi studerar hur männens framställningar samspelar med den samhälleliga diskursen om våld i nära relationer, vilken ofta förmedlar en bild av mannen som förövare och kvinnan som offer. Män som offer för våld i nära relation är ett relativt outforskat område och våldsproblematiken har snarare belysts främst utifrån fall där kvinnan är offer. Studien är kvalitativ och baseras på ostrukturerade intervjuer med fem män som utsatts för våld av kvinnliga partners. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av diskursanalys och med... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer framställer och talar om sina upplevelser. Hur konstruerar männen sin situation, sina partners och sig själva i sina berättelser? Vi studerar hur männens framställningar samspelar med den samhälleliga diskursen om våld i nära relationer, vilken ofta förmedlar en bild av mannen som förövare och kvinnan som offer. Män som offer för våld i nära relation är ett relativt outforskat område och våldsproblematiken har snarare belysts främst utifrån fall där kvinnan är offer. Studien är kvalitativ och baseras på ostrukturerade intervjuer med fem män som utsatts för våld av kvinnliga partners. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av diskursanalys och med socialkonstruktionism som underlag. Resultatet visar att männen balanserar olika identiteter då de motsätter sig ett fullt offerskap samtidigt som de vill tillskrivas ett offerskap. De intervjuade säger sig också uppleva ett dubbelt offerskap genom att vara utsatta för både kvinnornas behandling och för samhällets tabuering. Männen konstruerar sina partners som psykiskt sjuka, känsliga eller som offer för sina bakgrunder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellgren, Louise LU and Andersson, Hanna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diskurs, konstruktion, socialkonstruktionism, konstruera, män utsatta för våld i nära relation
language
Swedish
id
2617000
date added to LUP
2012-06-14 09:42:27
date last changed
2012-06-14 09:42:27
@misc{2617000,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur män utsatta för våld i nära relationer framställer och talar om sina upplevelser. Hur konstruerar männen sin situation, sina partners och sig själva i sina berättelser? Vi studerar hur männens framställningar samspelar med den samhälleliga diskursen om våld i nära relationer, vilken ofta förmedlar en bild av mannen som förövare och kvinnan som offer. Män som offer för våld i nära relation är ett relativt outforskat område och våldsproblematiken har snarare belysts främst utifrån fall där kvinnan är offer. Studien är kvalitativ och baseras på ostrukturerade intervjuer med fem män som utsatts för våld av kvinnliga partners. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av diskursanalys och med socialkonstruktionism som underlag. Resultatet visar att männen balanserar olika identiteter då de motsätter sig ett fullt offerskap samtidigt som de vill tillskrivas ett offerskap. De intervjuade säger sig också uppleva ett dubbelt offerskap genom att vara utsatta för både kvinnornas behandling och för samhällets tabuering. Männen konstruerar sina partners som psykiskt sjuka, känsliga eller som offer för sina bakgrunder.},
 author    = {Hellgren, Louise and Andersson, Hanna},
 keyword   = {diskurs,konstruktion,socialkonstruktionism,konstruera,män utsatta för våld i nära relation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Hon kastar skit på mig" - En kvalitativ studie om män utsatta för våld i nära relationer},
 year     = {2012},
}