Advanced

Faktorer som driver användandet av bundet bistånd - En studie utifrån givarländernas perspektiv

Nilsson, Andreas LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Att ge bistånd ses som en plikt för de rika länderna att ge till de fattiga framförallt på grund av mänskligt medlidande, detta är också något som många länder lever upp till. Dock kan bistånd användas som ett politiskt eller ekonomiskt verktyg av givarländerna i form av bundet bistånd. Bundet bistånd är globalt sett som ett sämre alternativ till obundet bistånd ur ett ekonomiskt perspektiv i from av ökade kostnader för mottagarlandet. Därför har DAC, en kommitté inom OECD 2001, gett rekommendationer att bundet bistånd ska minska bland deras medlemsländer. Denna rekommendation till trots används fortfarande bundet bistånd och frågan är, varför använder medlemsländerna bundet bistånd när det är sämre för mottagarlandet? I denna uppsats... (More)
Att ge bistånd ses som en plikt för de rika länderna att ge till de fattiga framförallt på grund av mänskligt medlidande, detta är också något som många länder lever upp till. Dock kan bistånd användas som ett politiskt eller ekonomiskt verktyg av givarländerna i form av bundet bistånd. Bundet bistånd är globalt sett som ett sämre alternativ till obundet bistånd ur ett ekonomiskt perspektiv i from av ökade kostnader för mottagarlandet. Därför har DAC, en kommitté inom OECD 2001, gett rekommendationer att bundet bistånd ska minska bland deras medlemsländer. Denna rekommendation till trots används fortfarande bundet bistånd och frågan är, varför använder medlemsländerna bundet bistånd när det är sämre för mottagarlandet? I denna uppsats undersöks ett antal faktorer och dess inverkan på ett lands val i användandet av bundet bistånd. De utvalda faktorerna kommer att analyserar utifrån en regressionsanalys. De utvalda faktorerna är hur pass skuldtyngda länderna är, hur pass korrumperande länderna är, hur inkomstfördelningen ser ut inom det egna landet samt deras offentliga utgifter. Resultatet av regressionsanalysen visar att skulder och inkomstfördelning inte har något signifikant samband med bundet bistånd, dock verkar det finnas ett starkt samband mellan korruption och bundet bistånd och ett visst samband mellan offentliga utgifter och bundet bistånd. Regressionsanalysen är gjord med White´s estimator för att korrigera för heteroskedasticitet vilket gör att resultaten är robusta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andreas LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Offentliga utgifter, Korruption, DAC/OECD, Givarländerna, Bundet bistånd
language
Swedish
id
2621289
date added to LUP
2012-06-15 12:30:03
date last changed
2012-06-15 12:30:03
@misc{2621289,
 abstract   = {Att ge bistånd ses som en plikt för de rika länderna att ge till de fattiga framförallt på grund av mänskligt medlidande, detta är också något som många länder lever upp till. Dock kan bistånd användas som ett politiskt eller ekonomiskt verktyg av givarländerna i form av bundet bistånd. Bundet bistånd är globalt sett som ett sämre alternativ till obundet bistånd ur ett ekonomiskt perspektiv i from av ökade kostnader för mottagarlandet. Därför har DAC, en kommitté inom OECD 2001, gett rekommendationer att bundet bistånd ska minska bland deras medlemsländer. Denna rekommendation till trots används fortfarande bundet bistånd och frågan är, varför använder medlemsländerna bundet bistånd när det är sämre för mottagarlandet? I denna uppsats undersöks ett antal faktorer och dess inverkan på ett lands val i användandet av bundet bistånd. De utvalda faktorerna kommer att analyserar utifrån en regressionsanalys. De utvalda faktorerna är hur pass skuldtyngda länderna är, hur pass korrumperande länderna är, hur inkomstfördelningen ser ut inom det egna landet samt deras offentliga utgifter. Resultatet av regressionsanalysen visar att skulder och inkomstfördelning inte har något signifikant samband med bundet bistånd, dock verkar det finnas ett starkt samband mellan korruption och bundet bistånd och ett visst samband mellan offentliga utgifter och bundet bistånd. Regressionsanalysen är gjord med White´s estimator för att korrigera för heteroskedasticitet vilket gör att resultaten är robusta.},
 author    = {Nilsson, Andreas},
 keyword   = {Offentliga utgifter,Korruption,DAC/OECD,Givarländerna,Bundet bistånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som driver användandet av bundet bistånd - En studie utifrån givarländernas perspektiv},
 year     = {2012},
}