Advanced

Erfarenheter av delaktighet inom palliativ vård hos personer med cancer

Rapping, Anna LU and Hillbom, Susanna LU (2012) VMFM01 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Personer som drabbats av cancer och som erhåller palliativ vård befinner sig i en extremt utsatt situation då döden inte längre går att undvika. Den palliativa vårdens syfte är att söka uppnå bästa möjliga livskvalitet. Patientens delaktighet i sin egen vård är en målsättning för Hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har främst fokuserat på begreppet i kurativ vård. Då det gällt palliativ vård har personalens och närståendes uppfattningar studerats. Syfte: Syftet med studien vara att beskriva erfarenheter av delaktighet inom palliativ vård hos personer med cancer. Metod: Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim och Lundmans metod för latent och manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom... (More)
Personer som drabbats av cancer och som erhåller palliativ vård befinner sig i en extremt utsatt situation då döden inte längre går att undvika. Den palliativa vårdens syfte är att söka uppnå bästa möjliga livskvalitet. Patientens delaktighet i sin egen vård är en målsättning för Hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har främst fokuserat på begreppet i kurativ vård. Då det gällt palliativ vård har personalens och närståendes uppfattningar studerats. Syfte: Syftet med studien vara att beskriva erfarenheter av delaktighet inom palliativ vård hos personer med cancer. Metod: Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim och Lundmans metod för latent och manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom ett övergripande tema: att bli inbjuden till ett personligt, respektfullt samspel i livets slut och fyra huvudkategorier: det kontextuella sammanhanget, patientens roll – att ge och få, ett samspel och palliativ vård – att livet är på väg att ta slut. Konklusion: I stora delar sammanföll resultatet med tidigare forskning men det som var utmärkande för denna grupp var deras utsatthet. Ovissheten om framtiden, vetskapen om att behöva överlämna sig till andra och insikten om att behandlingen inte längre var botande, även om det fanns ett hopp och känslan av att ingen kan förstå ens situation var erfarenheter som påverkade uppfattningen om den egna delaktigheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rapping, Anna LU and Hillbom, Susanna LU
supervisor
organization
course
VMFM01 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
cancer, palliativ vård, palliativ hemsjukvård, patientdelaktighet, sjuksköterska
language
Swedish
id
2628560
date added to LUP
2012-12-07 08:50:52
date last changed
2015-12-14 13:21:26
@misc{2628560,
 abstract   = {Personer som drabbats av cancer och som erhåller palliativ vård befinner sig i en extremt utsatt situation då döden inte längre går att undvika. Den palliativa vårdens syfte är att söka uppnå bästa möjliga livskvalitet. Patientens delaktighet i sin egen vård är en målsättning för Hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har främst fokuserat på begreppet i kurativ vård. Då det gällt palliativ vård har personalens och närståendes uppfattningar studerats. Syfte: Syftet med studien vara att beskriva erfarenheter av delaktighet inom palliativ vård hos personer med cancer. Metod: Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Analysprocessen utfördes med Graneheim och Lundmans metod för latent och manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom ett övergripande tema: att bli inbjuden till ett personligt, respektfullt samspel i livets slut och fyra huvudkategorier: det kontextuella sammanhanget, patientens roll – att ge och få, ett samspel och palliativ vård – att livet är på väg att ta slut. Konklusion: I stora delar sammanföll resultatet med tidigare forskning men det som var utmärkande för denna grupp var deras utsatthet. Ovissheten om framtiden, vetskapen om att behöva överlämna sig till andra och insikten om att behandlingen inte längre var botande, även om det fanns ett hopp och känslan av att ingen kan förstå ens situation var erfarenheter som påverkade uppfattningen om den egna delaktigheten.},
 author    = {Rapping, Anna and Hillbom, Susanna},
 keyword   = {cancer,palliativ vård,palliativ hemsjukvård,patientdelaktighet,sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erfarenheter av delaktighet inom palliativ vård hos personer med cancer},
 year     = {2012},
}