Advanced

Medarbetare och miljöarbete: En studie av faktorer avgörande för implementering av miljöledningssystem

Hägglund, Josefin LU (2012) PSYM02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En växande utmaning för dagens organisationer är hållbart företagande och införande av miljöledningssystem, dvs. strukturerat och systematiskt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2003). Studien syftar till att empiriskt undersöka tre dimensioner av medarbetarskap (kunskap och lärande, demokratiska processer och lärande) och samt tre förändringsfaktorer kopplade till införande av miljöledningssystem (attityd till miljöarbete, delaktighet i miljöarbete och information kring miljöarbete). Frågeställningarna berör huruvida det finns ett samband mellan medarbetarskap och implementering av miljöledningssystem samt om förändringsfaktorerna var för sig ser annorlunda ut beroende på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid. Frågeställningarna har... (More)
En växande utmaning för dagens organisationer är hållbart företagande och införande av miljöledningssystem, dvs. strukturerat och systematiskt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2003). Studien syftar till att empiriskt undersöka tre dimensioner av medarbetarskap (kunskap och lärande, demokratiska processer och lärande) och samt tre förändringsfaktorer kopplade till införande av miljöledningssystem (attityd till miljöarbete, delaktighet i miljöarbete och information kring miljöarbete). Frågeställningarna berör huruvida det finns ett samband mellan medarbetarskap och implementering av miljöledningssystem samt om förändringsfaktorerna var för sig ser annorlunda ut beroende på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid. Frågeställningarna har undersökts kvantitativt och explorativt med en webbaserad enkät konstruerad för studien. 338 medarbetare vid en kommunal förvaltning ingick i undersökningen av vilka 161 svar (47,6%) erhölls. Korrelationsanalys genomfördes för att studera sambandet mellan medarbetarskapsdimensionerna och förändringsfaktorerna. T-test och variansanalyser genomfördes för att undersöka skillnader inom medarbetarskap och förändringsfaktorerna. Ett empiriskt samband kunde ses mellan medarbetarskap och faktorer viktiga vid implementering av miljöledningssystem. Skillnader kunde ses för delaktighet och information beroende på kön, utbildningstid och ålder. Delaktighet och information identifierades som speciellt intressanta förändringsfaktorer vilka bör uppmärksammas vid implementering av miljöledningssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglund, Josefin LU
supervisor
organization
course
PSYM02 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsförändring, implementering, medarbetarskap, miljöarbete, miljöledningssystem
language
Swedish
id
2628859
date added to LUP
2012-06-05 11:05:47
date last changed
2012-06-05 11:05:47
@misc{2628859,
 abstract   = {En växande utmaning för dagens organisationer är hållbart företagande och införande av miljöledningssystem, dvs. strukturerat och systematiskt miljöarbete (Naturvårdsverket, 2003). Studien syftar till att empiriskt undersöka tre dimensioner av medarbetarskap (kunskap och lärande, demokratiska processer och lärande) och samt tre förändringsfaktorer kopplade till införande av miljöledningssystem (attityd till miljöarbete, delaktighet i miljöarbete och information kring miljöarbete). Frågeställningarna berör huruvida det finns ett samband mellan medarbetarskap och implementering av miljöledningssystem samt om förändringsfaktorerna var för sig ser annorlunda ut beroende på kön, utbildningstid, ålder och anställningstid. Frågeställningarna har undersökts kvantitativt och explorativt med en webbaserad enkät konstruerad för studien. 338 medarbetare vid en kommunal förvaltning ingick i undersökningen av vilka 161 svar (47,6%) erhölls. Korrelationsanalys genomfördes för att studera sambandet mellan medarbetarskapsdimensionerna och förändringsfaktorerna. T-test och variansanalyser genomfördes för att undersöka skillnader inom medarbetarskap och förändringsfaktorerna. Ett empiriskt samband kunde ses mellan medarbetarskap och faktorer viktiga vid implementering av miljöledningssystem. Skillnader kunde ses för delaktighet och information beroende på kön, utbildningstid och ålder. Delaktighet och information identifierades som speciellt intressanta förändringsfaktorer vilka bör uppmärksammas vid implementering av miljöledningssystem.},
 author    = {Hägglund, Josefin},
 keyword   = {organisationsförändring,implementering,medarbetarskap,miljöarbete,miljöledningssystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetare och miljöarbete: En studie av faktorer avgörande för implementering av miljöledningssystem},
 year     = {2012},
}