Advanced

Företags hantering av råvarurisk

Andersson, Emil LU (2012) NEKN05 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen studerar företags hantering av råvarurisk ur två olika perspektiv. I uppsatsens första del undersöks företags motiv för att agera på råvarumarknaderna genom djupgående intervjuer av särskilt utvalda företag. Resultat från intervjuerna indikerar att råvarors inflations- och diversifieringsegenskaper är båda starka incitament bakom investerares intresse att handla med råvaror. Uppfattningen att investerare är särskilt intresserade av att handla med guld till följd av dess egenskaper som säker tillflyktsort bekräftas.

Vidare existerar flertalet motiv bakom företags agerande på råvarumarknaden. Förfarandet syftar till att erhålla viktiga insikter och information, skapa bättre förutsägbarhet på råvarumarknaden samt undvika... (More)
Uppsatsen studerar företags hantering av råvarurisk ur två olika perspektiv. I uppsatsens första del undersöks företags motiv för att agera på råvarumarknaderna genom djupgående intervjuer av särskilt utvalda företag. Resultat från intervjuerna indikerar att råvarors inflations- och diversifieringsegenskaper är båda starka incitament bakom investerares intresse att handla med råvaror. Uppfattningen att investerare är särskilt intresserade av att handla med guld till följd av dess egenskaper som säker tillflyktsort bekräftas.

Vidare existerar flertalet motiv bakom företags agerande på råvarumarknaden. Förfarandet syftar till att erhålla viktiga insikter och information, skapa bättre förutsägbarhet på råvarumarknaden samt undvika icke-optimala investeringar. Resultaten indikerar även att företag använder finansiella instrument utanför ramarna för traditionell riskhanteringsteori samt nyttjar diverse operativa åtgärder som komplement till finansiella instrument för att förbättra före-tagets sammantagna riskprofil. Förfarandet att företag omfördelar specifik risk till sina kunder och/eller leverantörer, en så kallad naturlig hedge, bekräftas. En annan aspekt som får stöd är att aktieägare och företagschefer (vilka är innehavare av företagets aktier) föredrar ett mer aktivt användande av riskhanteringsverktyg.

I uppsatsens andra del genomförs en kvantitativ studie av cross-hedging där exponering mot en råvara hedgas genom att position tas i ett finansiellt futureskontrakt med en annan råvara som underliggande tillgång. Cross-hedging diskuteras flitigt i litteraturen om riskhantering med futures men empiriska studier, som utvärderar hur effektivt detta förfarande kan förväntas vara, är mer sällsynta. I studien analyseras två aktuella exempel; cross-hedging av så kallade sällsynta jordartsmetaller med futures kontrakt på metaller på London Metal Exchange, samt hedging av propan med råoljefutures på den amerikanska marknaden.

I studien avseende cross-hedging mellan tre utvalda sällsynta jordartsmetaller och metaller på London Metal Exchange erhålles en variansreducering på 12.6, 7.5 respektive 3.7 pro-cent vid användandet av en regressionshedge. När cross-hedging sker mellan propan och råolja med data från The New York Mercantile Exchange resulterar användandet av en regressionshedge i en variansreduktion mellan noll och 17.6 procent beroende på vilken period som avses. Resultaten avseende cross-hedging mellan utvalda tillgångar i denna studie visar en förhållandevis låg variansreducering och indikerar att förfarandet har begränsad effektivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Emil LU
supervisor
organization
course
NEKN05 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
optimala hedgingstrategier, cross-hedging, guld, diversifiering, inflation, råvarurisk, rare earth elements, propan, råolja
language
Swedish
id
2629243
date added to LUP
2012-06-14 10:37:23
date last changed
2012-06-14 10:37:23
@misc{2629243,
 abstract   = {Uppsatsen studerar företags hantering av råvarurisk ur två olika perspektiv. I uppsatsens första del undersöks företags motiv för att agera på råvarumarknaderna genom djupgående intervjuer av särskilt utvalda företag. Resultat från intervjuerna indikerar att råvarors inflations- och diversifieringsegenskaper är båda starka incitament bakom investerares intresse att handla med råvaror. Uppfattningen att investerare är särskilt intresserade av att handla med guld till följd av dess egenskaper som säker tillflyktsort bekräftas.

Vidare existerar flertalet motiv bakom företags agerande på råvarumarknaden. Förfarandet syftar till att erhålla viktiga insikter och information, skapa bättre förutsägbarhet på råvarumarknaden samt undvika icke-optimala investeringar. Resultaten indikerar även att företag använder finansiella instrument utanför ramarna för traditionell riskhanteringsteori samt nyttjar diverse operativa åtgärder som komplement till finansiella instrument för att förbättra före-tagets sammantagna riskprofil. Förfarandet att företag omfördelar specifik risk till sina kunder och/eller leverantörer, en så kallad naturlig hedge, bekräftas. En annan aspekt som får stöd är att aktieägare och företagschefer (vilka är innehavare av företagets aktier) föredrar ett mer aktivt användande av riskhanteringsverktyg.

I uppsatsens andra del genomförs en kvantitativ studie av cross-hedging där exponering mot en råvara hedgas genom att position tas i ett finansiellt futureskontrakt med en annan råvara som underliggande tillgång. Cross-hedging diskuteras flitigt i litteraturen om riskhantering med futures men empiriska studier, som utvärderar hur effektivt detta förfarande kan förväntas vara, är mer sällsynta. I studien analyseras två aktuella exempel; cross-hedging av så kallade sällsynta jordartsmetaller med futures kontrakt på metaller på London Metal Exchange, samt hedging av propan med råoljefutures på den amerikanska marknaden.

I studien avseende cross-hedging mellan tre utvalda sällsynta jordartsmetaller och metaller på London Metal Exchange erhålles en variansreducering på 12.6, 7.5 respektive 3.7 pro-cent vid användandet av en regressionshedge. När cross-hedging sker mellan propan och råolja med data från The New York Mercantile Exchange resulterar användandet av en regressionshedge i en variansreduktion mellan noll och 17.6 procent beroende på vilken period som avses. Resultaten avseende cross-hedging mellan utvalda tillgångar i denna studie visar en förhållandevis låg variansreducering och indikerar att förfarandet har begränsad effektivitet.},
 author    = {Andersson, Emil},
 keyword   = {optimala hedgingstrategier,cross-hedging,guld,diversifiering,inflation,råvarurisk,rare earth elements,propan,råolja},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företags hantering av råvarurisk},
 year     = {2012},
}