Advanced

Finns det ett samband mellan världsbild och hur individer bedömer brott och straff?

Fazekas, Marcus LU and Nilsson, Elinor LU (2012) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnade svara på frågor kring samband mellan individers världsbild, moral och hur de bedömer att brott bör bestraffas. Som modell för världsbild användes Tomkins polaritetsteori (humanism och normativism) och för moral användes moral foundations-teorin (sammanbindande och individuerande moral). I studien jämfördes juridikstudenter och samhällsvetarstudenter i syfte att undersöka om skillnader i världsbild och moral samvarierar med skillnader i straffbedömningar mellan de olika grupperna. Undersökningen bestod av ett frågeformulär med bland annat ett för studien konstruerat instrument för bedömningar av straff för olika brott. Instrumentet avsåg dels olika typer av brott samt omständigheterna kring dessa. Totalt 233 personer... (More)
Denna studie ämnade svara på frågor kring samband mellan individers världsbild, moral och hur de bedömer att brott bör bestraffas. Som modell för världsbild användes Tomkins polaritetsteori (humanism och normativism) och för moral användes moral foundations-teorin (sammanbindande och individuerande moral). I studien jämfördes juridikstudenter och samhällsvetarstudenter i syfte att undersöka om skillnader i världsbild och moral samvarierar med skillnader i straffbedömningar mellan de olika grupperna. Undersökningen bestod av ett frågeformulär med bland annat ett för studien konstruerat instrument för bedömningar av straff för olika brott. Instrumentet avsåg dels olika typer av brott samt omständigheterna kring dessa. Totalt 233 personer deltog i studien. Det fanns ett positivt samband mellan en mer normativistisk världsbild och högre generell straffbedömning. Det fanns tydliga skillnader i världsbildsmönster mellan de olika deltagargrupperna. Juridikstudenterna som grupp hade ett högre samband med normativism och sammanbindande moral än samhällsvetarstudenterna. Däremot fanns inga skillnader mellan grupperna gällande straffbedömningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fazekas, Marcus LU and Nilsson, Elinor LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Världsbild, humanism, normativism, moral, straffbedömning
language
Swedish
id
2649118
date added to LUP
2012-06-05 11:35:17
date last changed
2012-06-05 11:35:17
@misc{2649118,
 abstract   = {Denna studie ämnade svara på frågor kring samband mellan individers världsbild, moral och hur de bedömer att brott bör bestraffas. Som modell för världsbild användes Tomkins polaritetsteori (humanism och normativism) och för moral användes moral foundations-teorin (sammanbindande och individuerande moral). I studien jämfördes juridikstudenter och samhällsvetarstudenter i syfte att undersöka om skillnader i världsbild och moral samvarierar med skillnader i straffbedömningar mellan de olika grupperna. Undersökningen bestod av ett frågeformulär med bland annat ett för studien konstruerat instrument för bedömningar av straff för olika brott. Instrumentet avsåg dels olika typer av brott samt omständigheterna kring dessa. Totalt 233 personer deltog i studien. Det fanns ett positivt samband mellan en mer normativistisk världsbild och högre generell straffbedömning. Det fanns tydliga skillnader i världsbildsmönster mellan de olika deltagargrupperna. Juridikstudenterna som grupp hade ett högre samband med normativism och sammanbindande moral än samhällsvetarstudenterna. Däremot fanns inga skillnader mellan grupperna gällande straffbedömningar.},
 author    = {Fazekas, Marcus and Nilsson, Elinor},
 keyword   = {Världsbild,humanism,normativism,moral,straffbedömning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det ett samband mellan världsbild och hur individer bedömer brott och straff?},
 year     = {2012},
}