Advanced

Vad predicerar vårdpersonals intention och metodföljsamhet vid remittering till internetbehandling?

Nilsson, Gustav LU and Dorve, Elias LU (2012) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Utifrån Theory of Planned Behavior undersökte denna studie vårdpersonals intention och metodföljsamhet i att föreslå internetbehandling för patienter. 16 verksamheter uppfyllde inklusionskraven för studien, varav 14 accepterade. Data
samlades in via en webbenkät som skickades ut till 214 personer, varav 42 svarade, vilket motsvarade 20%. Utfallsmått var intention och metodföljsamhet och prediktorer var attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Utfallsmåtten jämfördes också med patientflöde. Multipel regressionsanalys användes för att undersöka prediktorernas förklaringsvärde för respektive utfallsmått. Produktmomentskorrelation användes för att undersöka samvariationen mellan utfallsmåtten och patientflöde. Attityd var den... (More)
Utifrån Theory of Planned Behavior undersökte denna studie vårdpersonals intention och metodföljsamhet i att föreslå internetbehandling för patienter. 16 verksamheter uppfyllde inklusionskraven för studien, varav 14 accepterade. Data
samlades in via en webbenkät som skickades ut till 214 personer, varav 42 svarade, vilket motsvarade 20%. Utfallsmått var intention och metodföljsamhet och prediktorer var attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Utfallsmåtten jämfördes också med patientflöde. Multipel regressionsanalys användes för att undersöka prediktorernas förklaringsvärde för respektive utfallsmått. Produktmomentskorrelation användes för att undersöka samvariationen mellan utfallsmåtten och patientflöde. Attityd var den enda prediktorn som uppvisade signifikant förklaringsvärde för intention (β = 0,35) och
metodföljsamhet (β = 0,58). Utfallsmåtten samvarierade med patientflöde, men inget av dem var statistiskt signifikanta (intention r = 0,83 och metodföljsamhet r
= 0,63). Studien visade att Theory of Planned Behavior kan förklara och predicera en betydande del av vårdpersonals intention och metodföljsamhet i att föreslå internetbehandling som behandlingsalternativ för patienter. Utfallsmåtten har
sannolikt ett nära samband med patientflöde. Resultaten visade att det bästa sättet att influera dessa variabler är genom att stärka positiva övertygelser om beteendet och dess konsekvenser. (Less)
Abstract
Using Theory of Planned Behavior, this study aimed to examine health care professionals’ intention and fidelity in proposing internet administered psychotherapy to patients. 16 organizations fulfilled the criteria for inclusion in the study, of which 14 accepted. Data was collected through a web survey sent to 214 persons, of which 42 responded, equivalent to 20%. Outcome variables were intention and fidelity and predictors were attitude, subjective norm and perceived
behavioral control (PBC). The outcome variables were also compared to patient flow. Multiple regression analysis was used to examine the explanatory power of the predictors for each outcome variable. Product moment correlation was used to examine the covariance between the... (More)
Using Theory of Planned Behavior, this study aimed to examine health care professionals’ intention and fidelity in proposing internet administered psychotherapy to patients. 16 organizations fulfilled the criteria for inclusion in the study, of which 14 accepted. Data was collected through a web survey sent to 214 persons, of which 42 responded, equivalent to 20%. Outcome variables were intention and fidelity and predictors were attitude, subjective norm and perceived
behavioral control (PBC). The outcome variables were also compared to patient flow. Multiple regression analysis was used to examine the explanatory power of the predictors for each outcome variable. Product moment correlation was used to examine the covariance between the outcome variables and patient flow. Attitude was the only predictor that showed a significant response power for intention (β =
0.35) and fidelity (β = 0.58). The outcome variables co varied with patient flow, but they were not statistically significant (intention r = 0.83 and fidelity r = 0.63). The study provided evidence that Theory of Planned Behavior can explain and predict a significant degree of health care professionals’ intention and fidelity to proposing internet administered psychotherapy to patients. Both outcome variables are probably closely related to patient flow. The results suggested that
the best way of influencing these variables is through strengthening positive beliefs about the behavior and its consequences. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Gustav LU and Dorve, Elias LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Theory of Planned Behavior, implementering, internetbehandling, remittering, vårdpersonal
language
Swedish
id
2649122
date added to LUP
2012-06-05 12:07:39
date last changed
2012-06-05 12:07:39
@misc{2649122,
 abstract   = {Using Theory of Planned Behavior, this study aimed to examine health care professionals’ intention and fidelity in proposing internet administered psychotherapy to patients. 16 organizations fulfilled the criteria for inclusion in the study, of which 14 accepted. Data was collected through a web survey sent to 214 persons, of which 42 responded, equivalent to 20%. Outcome variables were intention and fidelity and predictors were attitude, subjective norm and perceived 
behavioral control (PBC). The outcome variables were also compared to patient flow. Multiple regression analysis was used to examine the explanatory power of the predictors for each outcome variable. Product moment correlation was used to examine the covariance between the outcome variables and patient flow. Attitude was the only predictor that showed a significant response power for intention (β = 
0.35) and fidelity (β = 0.58). The outcome variables co varied with patient flow, but they were not statistically significant (intention r = 0.83 and fidelity r = 0.63). The study provided evidence that Theory of Planned Behavior can explain and predict a significant degree of health care professionals’ intention and fidelity to proposing internet administered psychotherapy to patients. Both outcome variables are probably closely related to patient flow. The results suggested that 
the best way of influencing these variables is through strengthening positive beliefs about the behavior and its consequences.},
 author    = {Nilsson, Gustav and Dorve, Elias},
 keyword   = {Theory of Planned Behavior,implementering,internetbehandling,remittering,vårdpersonal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad predicerar vårdpersonals intention och metodföljsamhet vid remittering till internetbehandling?},
 year     = {2012},
}