Advanced

Emir- An introduction to and discussion of the mitigation of systemic risk constituted by over-the counter derivatives instruments

Gerhardsson, Johan LU (2012) JURM01 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
I huvudsak är derivatinstrument ett samlingsnamn som används för att definiera finansiella instrument, vars värde härrör från en annan underliggande tillgång. Det finns en stor mängd olika derivatinstrument. De tre mest grundläggande typerna av derivatinstrument är optioner, terminer och swapar. Andra derivatinstrument är egentligen bara variationer av dessa.
Det huvudsakliga användningsområdet för derivatinstrument är att underlätta handeln och omfördelning av framtida risk. Denna beskrivning kan vidare delas in i hedning, spekulation och arbitrage.

Derivathandeln är global och därför kan derivatinstrument handlas över hela världen. När det gäller marknadsplatser så kan derivatinstrument handlas på börs alternativt "over the counter"... (More)
I huvudsak är derivatinstrument ett samlingsnamn som används för att definiera finansiella instrument, vars värde härrör från en annan underliggande tillgång. Det finns en stor mängd olika derivatinstrument. De tre mest grundläggande typerna av derivatinstrument är optioner, terminer och swapar. Andra derivatinstrument är egentligen bara variationer av dessa.
Det huvudsakliga användningsområdet för derivatinstrument är att underlätta handeln och omfördelning av framtida risk. Denna beskrivning kan vidare delas in i hedning, spekulation och arbitrage.

Derivathandeln är global och därför kan derivatinstrument handlas över hela världen. När det gäller marknadsplatser så kan derivatinstrument handlas på börs alternativt "over the counter" (OTC) dvs. förhandlas privat mellan två motparter. När det gäller de instrument som handlas på OTC-marknader, så kallade OTC-instrument, även om vissa av dessa är standardiserade, är de flesta av dessa instrument skräddarsydda med individuellt framtagna villkor som avser att uppfylla parternas viljor. De derivatinstrument som handlas på börs är däremot standardiserade.

Derivathandel har funnits i århundraden. Den viktigaste utvecklingen har dock skett från 1980-talet i takt med att derivatinstrument blivit allt mer populära och då de har identifierats som en viktig bidragande orsak till finansiell stabiliteten och ekonomisk tillväxt. Det finns emellertid historiska exempel som påvisar att derivatinstrument inte bara förknippas med välstånd utan också med stora risker. Dumstridig och hänsynslös handel med derivatinstrument kan inte bara resultera i en kollaps av finansiella institutioner utan kan också utgöra systemrisk.

Derivathandel orsakade inte den senaste finanskrisen. Dock identifierade krisen problem och risker inom OTC-marknaderna. I krisens efterdyningar har därför politiska initiativ vidtagits för att bemöta dessa problem. I september 2010 antog Europeiska kommissionen ett förslag till en ny förordning om OTC-instrument (EMIR). Målet med EMIR är att reformera OTC-marknaderna för derivatinstrument genom att ställa kravet att alla standardiserade OTC-derivatkontrakt skall clearas genom en central motpart (CCP). Vidare, enligt EMIR, ska alla OTC-derivattransaktioner rapporteras till en Trade Repository (TP).

Denna avhandling drar slutsatsen att derivatinstrument, inklusive sådana som handlas OTC, inte bara måste anses vara systemviktiga, utan måste också betraktas bidra till systemrisk. Om handeln hanteras på rätt sätt är derivatinstrument av stor betydelse för finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt. Dock, om det hanteras felaktigt, precis som Warren Buffet har uttalat, blir derivatinstrument finansiella massförstörelsevapen.

Vidare, derivathandeln är av global karaktär och så är också systemrisk. Därför, i syfte att reducera systemrisk skulle det i en idealisk värld bara finnas en uppsättning regler som är harmoniserade över hela världen. Tyvärr återspeglar denna utopi inte verkligheten vi lever i, utan istället driver flera länder utanför EU, framför allt USA, egna lagstiftningsinitiativ för att hantera riskerna inom OTC-marknaderna för derivatinstrument. Således, eftersom det saknas ett internationellt gemensamt regelverk måste lagstiftarna bedriva en öppen dialog i syfte att uppnå harmonisering.

När det gäller EMIR belyser denna avhandling den ständiga avvägningen mellan att minska systemrisk genom att använda CCPs och Trade Repositories och att bibehålla marknadseffektivitet. Avhandlingen konstaterar att det är viktigt att väga nyttan av ökad reglering mot dess nackdelar och att ifrågasätta huruvida EMIR verkligen kommer att uppfylla sitt utsatta syfte. På samma sätt som man drog felaktiga slutsatser av de "goda" tider som ledde fram till krisen och tänkte att OTC-marknaderna var tillräckligt robusta så är den nuvarande risken att vi är förblindade av krisen i sig och bara ser till fördelarna med striktare reglering och bortser från dess nackdelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerhardsson, Johan LU
supervisor
organization
course
JURM01 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
English
id
2652178
date added to LUP
2012-10-15 10:34:19
date last changed
2012-10-15 10:34:19
@misc{2652178,
 abstract   = {I huvudsak är derivatinstrument ett samlingsnamn som används för att definiera finansiella instrument, vars värde härrör från en annan underliggande tillgång. Det finns en stor mängd olika derivatinstrument. De tre mest grundläggande typerna av derivatinstrument är optioner, terminer och swapar. Andra derivatinstrument är egentligen bara variationer av dessa.
Det huvudsakliga användningsområdet för derivatinstrument är att underlätta handeln och omfördelning av framtida risk. Denna beskrivning kan vidare delas in i hedning, spekulation och arbitrage.

Derivathandeln är global och därför kan derivatinstrument handlas över hela världen. När det gäller marknadsplatser så kan derivatinstrument handlas på börs alternativt "over the counter" (OTC) dvs. förhandlas privat mellan två motparter. När det gäller de instrument som handlas på OTC-marknader, så kallade OTC-instrument, även om vissa av dessa är standardiserade, är de flesta av dessa instrument skräddarsydda med individuellt framtagna villkor som avser att uppfylla parternas viljor. De derivatinstrument som handlas på börs är däremot standardiserade.

Derivathandel har funnits i århundraden. Den viktigaste utvecklingen har dock skett från 1980-talet i takt med att derivatinstrument blivit allt mer populära och då de har identifierats som en viktig bidragande orsak till finansiell stabiliteten och ekonomisk tillväxt. Det finns emellertid historiska exempel som påvisar att derivatinstrument inte bara förknippas med välstånd utan också med stora risker. Dumstridig och hänsynslös handel med derivatinstrument kan inte bara resultera i en kollaps av finansiella institutioner utan kan också utgöra systemrisk. 

Derivathandel orsakade inte den senaste finanskrisen. Dock identifierade krisen problem och risker inom OTC-marknaderna. I krisens efterdyningar har därför politiska initiativ vidtagits för att bemöta dessa problem. I september 2010 antog Europeiska kommissionen ett förslag till en ny förordning om OTC-instrument (EMIR). Målet med EMIR är att reformera OTC-marknaderna för derivatinstrument genom att ställa kravet att alla standardiserade OTC-derivatkontrakt skall clearas genom en central motpart (CCP). Vidare, enligt EMIR, ska alla OTC-derivattransaktioner rapporteras till en Trade Repository (TP).

Denna avhandling drar slutsatsen att derivatinstrument, inklusive sådana som handlas OTC, inte bara måste anses vara systemviktiga, utan måste också betraktas bidra till systemrisk. Om handeln hanteras på rätt sätt är derivatinstrument av stor betydelse för finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt. Dock, om det hanteras felaktigt, precis som Warren Buffet har uttalat, blir derivatinstrument finansiella massförstörelsevapen.

Vidare, derivathandeln är av global karaktär och så är också systemrisk. Därför, i syfte att reducera systemrisk skulle det i en idealisk värld bara finnas en uppsättning regler som är harmoniserade över hela världen. Tyvärr återspeglar denna utopi inte verkligheten vi lever i, utan istället driver flera länder utanför EU, framför allt USA, egna lagstiftningsinitiativ för att hantera riskerna inom OTC-marknaderna för derivatinstrument. Således, eftersom det saknas ett internationellt gemensamt regelverk måste lagstiftarna bedriva en öppen dialog i syfte att uppnå harmonisering. 

När det gäller EMIR belyser denna avhandling den ständiga avvägningen mellan att minska systemrisk genom att använda CCPs och Trade Repositories och att bibehålla marknadseffektivitet. Avhandlingen konstaterar att det är viktigt att väga nyttan av ökad reglering mot dess nackdelar och att ifrågasätta huruvida EMIR verkligen kommer att uppfylla sitt utsatta syfte. På samma sätt som man drog felaktiga slutsatser av de "goda" tider som ledde fram till krisen och tänkte att OTC-marknaderna var tillräckligt robusta så är den nuvarande risken att vi är förblindade av krisen i sig och bara ser till fördelarna med striktare reglering och bortser från dess nackdelar.},
 author    = {Gerhardsson, Johan},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Emir- An introduction to and discussion of the mitigation of systemic risk constituted by over-the counter derivatives instruments},
 year     = {2012},
}