Advanced

Sällsynta jordartsmetaller i tungsand vid Haväng på Österlen

Rådman, Johan LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract
At the beach in Haväng, an area with remarkably dark sand is located just north of the outlet of Verkeån. The sand is almost black in some places. South of the outlet the sand is as light as normal beach sand. What gives this colour difference is that the sand north of Verkeån contains some heavy minerals, some of which are dark. The placer deposit contains among other minerals zircon, apatite, rutile, titanite and monazite. Monazite is a mineral that is important to the world because it contains rare earth elements.
The rare earth elements are a group of elements that is important today. REE’s are widely used in modern technology, e.g. cell phones, wind turbins, magnets and for diagnostic in healthcare. The world’s assets of REE’s are... (More)
At the beach in Haväng, an area with remarkably dark sand is located just north of the outlet of Verkeån. The sand is almost black in some places. South of the outlet the sand is as light as normal beach sand. What gives this colour difference is that the sand north of Verkeån contains some heavy minerals, some of which are dark. The placer deposit contains among other minerals zircon, apatite, rutile, titanite and monazite. Monazite is a mineral that is important to the world because it contains rare earth elements.
The rare earth elements are a group of elements that is important today. REE’s are widely used in modern technology, e.g. cell phones, wind turbins, magnets and for diagnostic in healthcare. The world’s assets of REE’s are strictly limited. China accounted for 95 % of the world’s total production 2011. In future, China is expected to drop export rates of REE. Their growing industry demands greater quantities of REE’s. In Sweden, there are REE’s in some places, but there is no extraction at the moment. I show in this study that the placer deposit in Haväng contains small amounts of REE’s, in the mineral monazite.
The sand in Haväng mostly contains quarts, feldspar and magnetite. Magnetite gives the sand its dark colour. The content of heavy minerals in the bulk sand varies between approximately 10-25 %. Of the total bulk sand, monazite is only a very small part. Therefore, the sand is probably not profitably extractable with todays REE prices. The prices have been rising the last years following the increasing demands.
This paper also includes a compliation of previously written literature on the geochemical data of REE’s. The 17 elements which are included in the group of REE’s are all very similar geochemically. That is a result of their electron configuration. (Less)
Abstract (Swedish)
Sällsynta jordartsmetaller (REE, rare earth elements) är en viktig grupp av ämnen som har många olika användningsområden inom modern teknologi. En tungsandsförekomst i Haväng, östra Skåne, har undersökts med målet att ta reda på om REE finns i tungsanden, och i så fall vilka metaller det handlar om. Sandproverna har separerats i tungvätska och med handmagnet, samt genomgått en kornstorleksanalys. Den icke-magnetiska finfraktionen (<0,180 mm) med hög densitet (>2,84 g/cm3) har studerats i ljusmikroskop där intressanta korn har plockats ut för analys i SEM. SEM-analysen visar att det REE-förande mineralet monazit finns i tungsanden. Monaziterna innehåller mest cerium, men även lantan och neodym. SEM-analys av andra mineral från tungsanden... (More)
Sällsynta jordartsmetaller (REE, rare earth elements) är en viktig grupp av ämnen som har många olika användningsområden inom modern teknologi. En tungsandsförekomst i Haväng, östra Skåne, har undersökts med målet att ta reda på om REE finns i tungsanden, och i så fall vilka metaller det handlar om. Sandproverna har separerats i tungvätska och med handmagnet, samt genomgått en kornstorleksanalys. Den icke-magnetiska finfraktionen (<0,180 mm) med hög densitet (>2,84 g/cm3) har studerats i ljusmikroskop där intressanta korn har plockats ut för analys i SEM. SEM-analysen visar att det REE-förande mineralet monazit finns i tungsanden. Monaziterna innehåller mest cerium, men även lantan och neodym. SEM-analys av andra mineral från tungsanden visar på att sandkornen har olika morfologi där former mellan euhedral kristallform och helt avrundade korn har observerats för både kvarts och zirkon. Detta, tillsammans med förekomster av olika sorters granater, tyder på att sanden kommer från olika källor. Denna uppsats innehåller också en sammanställning av tidigare skriven litteratur om de sällsynta jordartsmetallernas geokemi. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: På stranden i Haväng på Österlen finns ett område precis norr om Verkeåns mynning där sanden är uppseendeväckande mörk, nästan svart på sina ställen. Söder om mynningen är sanden lika ljus som på vilken vanlig strand som helst. Det som ger denna färgskillnad är att sanden på den norra sidan av åns mynning delvis består av tunga mineral, varav några är mörka. Därför kallas sanden för tungsand. Tungsanden vid Haväng består bland annat av zirkon, apatit, granat, rutil, titanit och monazit. Monazit är ett mineral som har stor betydelse världen över eftersom det innehåller sällsynta jordartsmetaller.
Sällsynta jordartsmetaller (REE efter engelskans rare earth elements) är en grupp grundämnen som är viktiga... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: På stranden i Haväng på Österlen finns ett område precis norr om Verkeåns mynning där sanden är uppseendeväckande mörk, nästan svart på sina ställen. Söder om mynningen är sanden lika ljus som på vilken vanlig strand som helst. Det som ger denna färgskillnad är att sanden på den norra sidan av åns mynning delvis består av tunga mineral, varav några är mörka. Därför kallas sanden för tungsand. Tungsanden vid Haväng består bland annat av zirkon, apatit, granat, rutil, titanit och monazit. Monazit är ett mineral som har stor betydelse världen över eftersom det innehåller sällsynta jordartsmetaller.
Sällsynta jordartsmetaller (REE efter engelskans rare earth elements) är en grupp grundämnen som är viktiga för dagens moderna samhälle. De används bland annat i mobiltelefoner, vindkraftsturbiner, magneter och till diagnostik inom sjukvården. Tillgången på dessa metaller är kraftigt begränsad i stora delar av världen. Kina stod för ca 95 % av världens produktion år 2011. I framtiden väntas Kina behålla och förbruka mer och mer av metallerna eftersom deras egen industri expanderar kraftigt. I Sverige finns sällsynta jordartsmetaller på några platser, men idag sker ingen brytning av dem. Denna studie har genom mikroskopering och svepelektronmikroskopering visat att tungsandsförekomsten på stranden i Haväng innehåller REE i små mängder. Metallerna finns i mineralet monazit.
Sanden på stranden i Haväng består till stor del av kvarts, fältspater och magnetiska mineral, främst magnetit. Det är till största delen magnetit som ger sanden dess mörka färg. Andelen tunga mineral varierar mellan ca 10-25 %. Av de tunga mineralen är monazit en klar minoritet. Andelen monazit i sanden är således väldigt låg och på grund av det är sanden förmodligen inte ekonomiskt lönsam att bryta i dagsläget. Priserna på sällsynta jordartsmetaller har dock snabbt stigit med ökad efterfrågan de senaste åren.
Detta arbete har även inkluderat en litteraturstudie om de sällsynta jordartsmetallernas geokemiska egenskaper. De 17 ämnena som räknas till REE-gruppen skiljer sig alla väldigt lite från varandra. Detta beror framförallt på deras komplicerade geokemi som är resultatet av ämnenas elektronkonfiguration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rådman, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Rare earth elements in the placer deposit in Haväng, south-eastern Scania, Sweden
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sällsynta jordartsmetaller, REE, tungsand, monazit, rare earth elements, placer deposit, sand, monazite
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
304
language
Swedish
id
2688667
date added to LUP
2012-06-05 17:26:26
date last changed
2012-06-05 17:26:26
@misc{2688667,
 abstract   = {At the beach in Haväng, an area with remarkably dark sand is located just north of the outlet of Verkeån. The sand is almost black in some places. South of the outlet the sand is as light as normal beach sand. What gives this colour difference is that the sand north of Verkeån contains some heavy minerals, some of which are dark. The placer deposit contains among other minerals zircon, apatite, rutile, titanite and monazite. Monazite is a mineral that is important to the world because it contains rare earth elements.
The rare earth elements are a group of elements that is important today. REE’s are widely used in modern technology, e.g. cell phones, wind turbins, magnets and for diagnostic in healthcare. The world’s assets of REE’s are strictly limited. China accounted for 95 % of the world’s total production 2011. In future, China is expected to drop export rates of REE. Their growing industry demands greater quantities of REE’s. In Sweden, there are REE’s in some places, but there is no extraction at the moment. I show in this study that the placer deposit in Haväng contains small amounts of REE’s, in the mineral monazite.
The sand in Haväng mostly contains quarts, feldspar and magnetite. Magnetite gives the sand its dark colour. The content of heavy minerals in the bulk sand varies between approximately 10-25 %. Of the total bulk sand, monazite is only a very small part. Therefore, the sand is probably not profitably extractable with todays REE prices. The prices have been rising the last years following the increasing demands.
This paper also includes a compliation of previously written literature on the geochemical data of REE’s. The 17 elements which are included in the group of REE’s are all very similar geochemically. That is a result of their electron configuration.},
 author    = {Rådman, Johan},
 keyword   = {Sällsynta jordartsmetaller,REE,tungsand,monazit,rare earth elements,placer deposit,sand,monazite},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Sällsynta jordartsmetaller i tungsand vid Haväng på Österlen},
 year     = {2012},
}