Advanced

Jämförande geokemisk studie med portabel XRF av obehandlade och sågade ytor, samt pulver av Karlshamnsdiabas

Karlstedt, Filippa LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract
The development of XRF instruments (x-ray fluorescence) has enabled faster analysis with simple preparation of the material. It is also contemplated that one should bring the instrument in field and analyze surfaces without any sample preparation. In this study, a new geochemical analysis of Karlshamn dyke made by portable XRF-analysis is presented. Twelve samples were analyzed of powder, representing the edge to the center. Geochemistry differences indicate contamination of the surrounding hills, and zonation. Three samples with varying particle size was also analyzed at sawn and rough surfaces, and then compared with powder analysis. The surface analysis deviation from the powder has the same deviation trend. Similarity in results shows... (More)
The development of XRF instruments (x-ray fluorescence) has enabled faster analysis with simple preparation of the material. It is also contemplated that one should bring the instrument in field and analyze surfaces without any sample preparation. In this study, a new geochemical analysis of Karlshamn dyke made by portable XRF-analysis is presented. Twelve samples were analyzed of powder, representing the edge to the center. Geochemistry differences indicate contamination of the surrounding hills, and zonation. Three samples with varying particle size was also analyzed at sawn and rough surfaces, and then compared with powder analysis. The surface analysis deviation from the powder has the same deviation trend. Similarity in results shows that it is possible to calibrate the results to make them as good as the powder analysis. Previous geochemical studies of Karlshamn dyke was made by Solyom et al. (1984) and Kornfält & Bergström (1986). The methods used in these reports are more established. The values are often similar when compared to powder analysis Differences are a consequence of sampling place and instrumental faults. (Less)
Abstract (Swedish)
Utvecklingen av XRF-instrument (röntgenfluorescens) har möjliggjort snabba analyser med enkel preparering av materialet. Det är även tänkt att man ska ta med instrumentet ut i fält och analysera ytor utan någon provpreparering. En ny geokemisk analys av Karlshamnsdiabasen utförd med portabel XRF presenteras i det här arbetet. Prover togs längs en travers med kornstorleksvariation vid kanten. De tolv prov som pulveranalyserades representerar kanten till mitten. Skillnader i geokemi tyder på kontamination av omgivande berg, och zonering vid kristallisation. Tre av proven, med varierade kornstorlek analyserades på obehandlad och rå yta för att sedan jämföras med pulveranalys. Ytanalysernas avvikelse från pulver har samma avvikelsetrend.... (More)
Utvecklingen av XRF-instrument (röntgenfluorescens) har möjliggjort snabba analyser med enkel preparering av materialet. Det är även tänkt att man ska ta med instrumentet ut i fält och analysera ytor utan någon provpreparering. En ny geokemisk analys av Karlshamnsdiabasen utförd med portabel XRF presenteras i det här arbetet. Prover togs längs en travers med kornstorleksvariation vid kanten. De tolv prov som pulveranalyserades representerar kanten till mitten. Skillnader i geokemi tyder på kontamination av omgivande berg, och zonering vid kristallisation. Tre av proven, med varierade kornstorlek analyserades på obehandlad och rå yta för att sedan jämföras med pulveranalys. Ytanalysernas avvikelse från pulver har samma avvikelsetrend. Resultatens likheter visar att det är möjligt att kalibrera resultaten så att de blir lika bra som pulveranalys. Tidigare geokemiska undersökningar av Karlshamnsgången gjordes av Solyom et al. (1984) och Kornfält & Bergström (1986). Mer vedertagna metoder har då använts. Vid jämförelse med tidigare analysdata, stämmer halterna ofta överens. Skillnader beror främst på provplats och instrumentosäkerheter. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Är det möjligt att bestämma geokemi i fält? Geokemisk analys kan utföras på några minuter utan någon förberedelse av provmaterial med en portabel XRF (röntgenfluorescens). Om man gör ett pulver av provet blir resultaten bättre. Portabel XRF är dock inte någon metod som används mer än i första stadiet. Frågan är hur mycket sämre resultaten för ytanalyser blir är pulveranalyser. Även hur bra pulveranalysen är jämfört med tidigare analysdata av samma diabasgång genomförda med mer avancerade metoder.

Provmaterial kommer från en travers genom Karlshamnsdiabasen. Det är en mörk magmatisk bergart som trängt upp för ca 955 miljarder år sedan, i samband med kollapsen av den Svekonorvegiska... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Är det möjligt att bestämma geokemi i fält? Geokemisk analys kan utföras på några minuter utan någon förberedelse av provmaterial med en portabel XRF (röntgenfluorescens). Om man gör ett pulver av provet blir resultaten bättre. Portabel XRF är dock inte någon metod som används mer än i första stadiet. Frågan är hur mycket sämre resultaten för ytanalyser blir är pulveranalyser. Även hur bra pulveranalysen är jämfört med tidigare analysdata av samma diabasgång genomförda med mer avancerade metoder.

Provmaterial kommer från en travers genom Karlshamnsdiabasen. Det är en mörk magmatisk bergart som trängt upp för ca 955 miljarder år sedan, i samband med kollapsen av den Svekonorvegiska bergskedjebildningen. Med en bredd på upp till 200 m, och en längd som kan följas i fält uppskattningsvis 7 km, är det en av de största diabasgångarna i Blekinge. Den skär genom de bergarter som bygger upp Blekinges berggrund, och under centrala Karlshamn.

Geokemisk analys mäter halten av olika grundämnen, i det här fallet med hjälp av röntgenstrålning. Tolv prover från kanten till mitten av gången pulveriserades och analyserades. Tre av proverna med varierande kornstorlek ytanalyserades på råa och sågade ytor. Bilder togs på de tre ytanalyserade proven genom svepelektronmikroskop för bestämning av kornstorlek. Bilden nere till höger är från provet närmst kanten.

Ytanalysers avvikelse från pulveranalyser visade samma trender för tre prov med olika kornstorlek. Kisel är ett ämne som finns utspritt jämnt i de vanligaste mineralen det motsvarar dessutom ungefär 25 % av den totala sammansättningen. Homogeniteten och den höga halten gör att det blir bra resultat både vid pulver- och ytanalys. Ämnen som är koncentrerade i mer ovanliga mineral, får en större spridning i resultat p.g.a. mindre homogenitet, titan är ett sådant ämne. Det förekommer främst i malmmineralet titanomagnetit. Om studier av andra diabaser skulle visa samma avvikelser vid ytanalyer, kan en korrigering för ytanalyser införas och ge en bättre indikation av den riktiga sammansättningen i fält.

En geokemisk variation i halt av olika grundämnen inom gången tyder på att omgivande bergart har påverkat och kontaminerat diabasen. Förhöjda halter av ämnen som är vanligare i felsiska bergarter, exempelvis kalium har uppmätts. Även en zonering längre in har observerats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlstedt, Filippa LU
supervisor
organization
alternative title
Comparing geochemical study with portable XRF of rough and sawed surfaces powder from the Karlshamn dolerite
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diabas, Blekinge, Karlshamn, geokemi, XRF, geochemistry, dolerite
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet
report number
305
language
Swedish
id
2701488
date added to LUP
2012-06-05 17:40:20
date last changed
2012-06-05 17:40:20
@misc{2701488,
 abstract   = {The development of XRF instruments (x-ray fluorescence) has enabled faster analysis with simple preparation of the material. It is also contemplated that one should bring the instrument in field and analyze surfaces without any sample preparation. In this study, a new geochemical analysis of Karlshamn dyke made by portable XRF-analysis is presented. Twelve samples were analyzed of powder, representing the edge to the center. Geochemistry differences indicate contamination of the surrounding hills, and zonation. Three samples with varying particle size was also analyzed at sawn and rough surfaces, and then compared with powder analysis. The surface analysis deviation from the powder has the same deviation trend. Similarity in results shows that it is possible to calibrate the results to make them as good as the powder analysis. Previous geochemical studies of Karlshamn dyke was made by Solyom et al. (1984) and Kornfält & Bergström (1986). The methods used in these reports are more established. The values are often similar when compared to powder analysis Differences are a consequence of sampling place and instrumental faults.},
 author    = {Karlstedt, Filippa},
 keyword   = {diabas,Blekinge,Karlshamn,geokemi,XRF,geochemistry,dolerite},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet},
 title    = {Jämförande geokemisk studie med portabel XRF av obehandlade och sågade ytor, samt pulver av Karlshamnsdiabas},
 year     = {2012},
}