Advanced

En studie om inre och yttre motivation: Rollförväntningar och den sociala interaktionens betydelse för vilken typ av motivation brevbärare drivs av

Kållberg, Max LU (2012) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att ta reda på om rollförväntningar, social interaktion samt demografisk data kunde predicera om brevbärare drivs av inre eller yttre motivation.
Ytterligare ett syfte var att ta reda på om dessa faktorer kunde förklara någon unik varians i den yttre eller inre motivationen.
En enkät sändes till 120 brevbärare på 10 olika kontor och svarsfrekvensen var 80 procent. 28 personer var kvinnor och 68 män. Enkäten innehöll frågor om rollförväntningar, social interaktion, demografisk data samt frågor om inre respektive yttre motivation. Resultatet visade att rolltydlighet, social interaktion och demografisk data inte har något samband med om man drivs av inre eller yttre motivation.
Abstract
The purpose with this study was to explore if role expectance, social interaction and demographic data could predict whether a person derives from extrinsic or intrinsic motivation. Another aim was to see if these factors could prove of any unique difference to whether postmen derive of extrinsic or intrinsic motivation. A survey was sent to 120 mailmen on 10 different offices and the response was 80%, where 28 of them where women and 68 men. The survey contained the following variables, role expectancy, social interaction, demographic data, and questions about intrinsic and extrinsic motivation. The result showed that role expectance, social interaction, and demographic facts did not correlate with extrinsic or intrinsic motivation.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kållberg, Max LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rollförväntningar, yttre motivation, social interaktion, inre motivation
language
Swedish
id
2701500
date added to LUP
2012-08-28 12:46:11
date last changed
2012-08-28 12:46:11
@misc{2701500,
 abstract   = {The purpose with this study was to explore if role expectance, social interaction and demographic data could predict whether a person derives from extrinsic or intrinsic motivation. Another aim was to see if these factors could prove of any unique difference to whether postmen derive of extrinsic or intrinsic motivation. A survey was sent to 120 mailmen on 10 different offices and the response was 80%, where 28 of them where women and 68 men. The survey contained the following variables, role expectancy, social interaction, demographic data, and questions about intrinsic and extrinsic motivation. The result showed that role expectance, social interaction, and demographic facts did not correlate with extrinsic or intrinsic motivation.},
 author    = {Kållberg, Max},
 keyword   = {rollförväntningar,yttre motivation,social interaktion,inre motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om inre och yttre motivation: Rollförväntningar och den sociala interaktionens betydelse för vilken typ av motivation brevbärare drivs av},
 year     = {2012},
}