Advanced

" Barn ska inte ha barn"

Löfgren, Jeanette LU and Sedin, Jenny LU (2012) SBMM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Det är av stor vikt att unga kvinnor får god kunskap om effekter och biverkningar av abort då det kan påverka både deras psykiska och fysiska hälsa. Socialstyrelsens studier visar att ungdomar påvisar förhöjda riskbeteende vilka kan få negativa följder som exempelvis oönskad graviditet. Syfte: att undersöka unga kvinnors attityd till och kunskap om abort och preventivmedel samt att jämföra attityder i en stor stad med en mindre stad. Metod: Empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var unga kvinnor i åldern 16-19. Svarsfrekvens 100 %. Resultat: Unga kvinnors kunskap om abort var varierande. I de öppna frågorna menade respondenterna att de önskade mer och bättre sexualundervisning. Några större... (More)
Bakgrund: Det är av stor vikt att unga kvinnor får god kunskap om effekter och biverkningar av abort då det kan påverka både deras psykiska och fysiska hälsa. Socialstyrelsens studier visar att ungdomar påvisar förhöjda riskbeteende vilka kan få negativa följder som exempelvis oönskad graviditet. Syfte: att undersöka unga kvinnors attityd till och kunskap om abort och preventivmedel samt att jämföra attityder i en stor stad med en mindre stad. Metod: Empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var unga kvinnor i åldern 16-19. Svarsfrekvens 100 %. Resultat: Unga kvinnors kunskap om abort var varierande. I de öppna frågorna menade respondenterna att de önskade mer och bättre sexualundervisning. Några större signifikanta skillnader mellan Malmö och Hässleholm i attityder påvisade inte. Slutsats: Författarna anser att det inte föreligger några större signifikanta skillnader i unga kvinnors attityd till abort och preventivmedel. Unga kvinnor anser även att de inte har tillräcklig kunskap om abort och preventivmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfgren, Jeanette LU and Sedin, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
Unga kvinnors attityd till och kunskap om abort och preventivmedel.
course
SBMM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Attityd, kunskap, abort, preventivmedel, unga kvinnor.
language
Swedish
id
2701502
date added to LUP
2012-06-05 11:49:26
date last changed
2015-12-14 13:21:27
@misc{2701502,
 abstract   = {Bakgrund: Det är av stor vikt att unga kvinnor får god kunskap om effekter och biverkningar av abort då det kan påverka både deras psykiska och fysiska hälsa. Socialstyrelsens studier visar att ungdomar påvisar förhöjda riskbeteende vilka kan få negativa följder som exempelvis oönskad graviditet. Syfte: att undersöka unga kvinnors attityd till och kunskap om abort och preventivmedel samt att jämföra attityder i en stor stad med en mindre stad. Metod: Empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterierna var unga kvinnor i åldern 16-19. Svarsfrekvens 100 %. Resultat: Unga kvinnors kunskap om abort var varierande. I de öppna frågorna menade respondenterna att de önskade mer och bättre sexualundervisning. Några större signifikanta skillnader mellan Malmö och Hässleholm i attityder påvisade inte. Slutsats: Författarna anser att det inte föreligger några större signifikanta skillnader i unga kvinnors attityd till abort och preventivmedel. Unga kvinnor anser även att de inte har tillräcklig kunskap om abort och preventivmedel.},
 author    = {Löfgren, Jeanette and Sedin, Jenny},
 keyword   = {Attityd,kunskap,abort,preventivmedel,unga kvinnor.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {" Barn ska inte ha barn"},
 year     = {2012},
}