Advanced

Den senkambriska alunskiffern i Västergötland — utbredning, mäktigheter och faciestyper

Lundberg, Frans LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Uråldrig skiffer från Västergötland

Alunskiffern i Västergötland är cirka 515–485 miljoner år gammal och avsattes under den geologiska åldern furongium (tidigare överkambrium). Denna skiffer kan delas in i olika zoner baserade i vilken höjd i som fossil kan hittas. Genom att lokalisera dessa fossil kan man jämföra likåldriga skiffrar på övriga platser, både lokalt och globalt.
Den välkända svarta skiffern finns utbredd i Skandinavien, och i Västergötland är den lokaliserad inom fyra områden. Fossil påträffas i allmänhet endast i orstenar (kalkstenar), medan alunskiffern är fossilfri eller fossilfattig med dåligt bevarade fossil. Trilobiter och agnostider, små leddjur, dominerar i regel de fossila... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Uråldrig skiffer från Västergötland

Alunskiffern i Västergötland är cirka 515–485 miljoner år gammal och avsattes under den geologiska åldern furongium (tidigare överkambrium). Denna skiffer kan delas in i olika zoner baserade i vilken höjd i som fossil kan hittas. Genom att lokalisera dessa fossil kan man jämföra likåldriga skiffrar på övriga platser, både lokalt och globalt.
Den välkända svarta skiffern finns utbredd i Skandinavien, och i Västergötland är den lokaliserad inom fyra områden. Fossil påträffas i allmänhet endast i orstenar (kalkstenar), medan alunskiffern är fossilfri eller fossilfattig med dåligt bevarade fossil. Trilobiter och agnostider, små leddjur, dominerar i regel de fossila faunorna och ligger till grund för den biostratigrafiska indelningen. Undersökningar, särskilt baserade på olenida trilobiter, har visat att furongium i Västergötland innehåller ett flertal luckor i lagerföljden. Dessa är lokaliserade till den undre och mellersta delen av furongium. Dessutom saknas den översta delen av furongium. Dessa luckor i lagerföljden tyder på att Västergötland troligtvis var utsatt för erosion och exponering över havsytan. De västgötska alunskiffrarna tycks vara avsatta under grunda förhållanden där vågor ibland nådde bottnarna. Djuren var speciellt anpassade för den då rådande syrefattiga miljön.
Studier av en borrkärna har genomförts för att främst kartlägga bergarter och fossilinnehåll. Förekomst av omstrukturerade bergarter tyder på erosion och omlagring av lagerföljden i samband med sänkning och höjning av havsnivån. Furongium i borrkärnan omfattar mer än 75 % alunskiffer och avsättningen tycks ha skett på relativt djupt vatten med endast sporadisk tillförsel av kalkstenar. Liksom i andra delar av Västergötland finns det uppenbarligen ett flertal luckor i borrkärnan. (Less)
Abstract
Literature studies have been made in order to describe the late Cambrian (Furongian) succession in Västergötland. In addition, a drill core (29.85 m) through the Alum Shale Formation has been studied with respect to lithologies and faunal content. The Furongian of Västergötland attains a thickness of 9.5–12.5 m. Trilobites and agnostoids generally dominate the faunas and they form the basis for the biostratigraphic subdivision. Fossils are generally restricted to limestone beds and limestone concretions (orsten), whereas the alum shale is barren or poorly fossiliferous. Biostratigraphic analyses, in particular based on the succession of olenid trilobites, have shown the presence of several gaps in the Furongian of Västergötland. Most of... (More)
Literature studies have been made in order to describe the late Cambrian (Furongian) succession in Västergötland. In addition, a drill core (29.85 m) through the Alum Shale Formation has been studied with respect to lithologies and faunal content. The Furongian of Västergötland attains a thickness of 9.5–12.5 m. Trilobites and agnostoids generally dominate the faunas and they form the basis for the biostratigraphic subdivision. Fossils are generally restricted to limestone beds and limestone concretions (orsten), whereas the alum shale is barren or poorly fossiliferous. Biostratigraphic analyses, in particular based on the succession of olenid trilobites, have shown the presence of several gaps in the Furongian of Västergötland. Most of these are in the lower and middle part of the Furongian. In addition, the uppermost part of the Furongian is missing. Most of the Furongian of Västergötland seems to have been deposited in a shallow marine environment, occasionally affected by waves and currents. The presence of conglomerates and breccias indicates erosion and reworking associated with regressions and transgressions.
The Furongian in the drill core has a thickness of 9.75 m. It consists predominantly of alum shale (more than 75 %). Only a few intervals with bioclastic limestones occur, suggesting that deposition generally took place in relatively deep waters with only sporadical influx of coarse-grained bioclastics. As in other areas of Västergötland there are obviously several breaks in the Furongian part of the drill core. (Less)
Abstract (Swedish)
Litteraturstudier har genomförts i avseende att beskriva Västergötlands senkambriska (furongiska) lagerföljd. Vidare har en borrkärna (29,85 m) genom alunskifferformationen vid Torbjörntorp analyserats med avseende på litologier och fossilinnehåll. Furongium i Västergötland når en mäktighet av 9,5–12,5 m. Trilobiter och agnostider dominerar i regel de fossila faunorna och ligger till grund för den biostratigrafiska indelningen. Fossil påträffas i allmänhet endast i orstenar, medan alunskiffern är fossilfri eller fossilfattig med dåligt bevarade fossil. Biostratigrafiska undersökningar, särskilt baserade på olenida trilobiter, har visat att furongium i Västergötland innehåller ett flertal luckor i lagerföljden. Dessa är lokaliserade till... (More)
Litteraturstudier har genomförts i avseende att beskriva Västergötlands senkambriska (furongiska) lagerföljd. Vidare har en borrkärna (29,85 m) genom alunskifferformationen vid Torbjörntorp analyserats med avseende på litologier och fossilinnehåll. Furongium i Västergötland når en mäktighet av 9,5–12,5 m. Trilobiter och agnostider dominerar i regel de fossila faunorna och ligger till grund för den biostratigrafiska indelningen. Fossil påträffas i allmänhet endast i orstenar, medan alunskiffern är fossilfri eller fossilfattig med dåligt bevarade fossil. Biostratigrafiska undersökningar, särskilt baserade på olenida trilobiter, har visat att furongium i Västergötland innehåller ett flertal luckor i lagerföljden. Dessa är lokaliserade till den undre och mellersta delen av furongium. Dessutom saknas den översta delen av furongium. De västgötska alunskiffrarna tycks vara avsatta under grunda förhållanden där vågor ibland nådde bottnarna. Förekomst av konglomerat och breccia tyder på erosion och omlagring av lagerföljden i samband med regressioner och transgressioner.
Furongium i borrkärnan omfattar totalt cirka 9,75 m och består till mer än 75 % av alunskiffer. Endast ett fåtal nivåer med bioklastiska kalkstenar har dokumenterats. Avsättningen tycks därför skett på relativt djupt vatten med endast sporadisk tillförsel av grovkorniga, bioklastiska kalkstenar. Liksom i andra delar av Västergötland finns det uppenbarligen ett flertal luckor i borrkärnan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Frans LU
supervisor
organization
alternative title
The late Cambrian alum shale of Sweden – distrubution, thicknesses and facies types
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
agnostider, trilobiter, stratigrafi, furongium, kambrium, alunskiffer, orsten, stratigraphy, trilobites, agnostoids, Torbjörntorp Alum shale, Cambrian, Furongian, Torbjörntorp, Västergötland
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
306
language
Swedish
id
2701578
date added to LUP
2012-06-05 17:54:28
date last changed
2012-06-05 17:54:28
@misc{2701578,
 abstract   = {Literature studies have been made in order to describe the late Cambrian (Furongian) succession in Västergötland. In addition, a drill core (29.85 m) through the Alum Shale Formation has been studied with respect to lithologies and faunal content. The Furongian of Västergötland attains a thickness of 9.5–12.5 m. Trilobites and agnostoids generally dominate the faunas and they form the basis for the biostratigraphic subdivision. Fossils are generally restricted to limestone beds and limestone concretions (orsten), whereas the alum shale is barren or poorly fossiliferous. Biostratigraphic analyses, in particular based on the succession of olenid trilobites, have shown the presence of several gaps in the Furongian of Västergötland. Most of these are in the lower and middle part of the Furongian. In addition, the uppermost part of the Furongian is missing. Most of the Furongian of Västergötland seems to have been deposited in a shallow marine environment, occasionally affected by waves and currents. The presence of conglomerates and breccias indicates erosion and reworking associated with regressions and transgressions.
The Furongian in the drill core has a thickness of 9.75 m. It consists predominantly of alum shale (more than 75 %). Only a few intervals with bioclastic limestones occur, suggesting that deposition generally took place in relatively deep waters with only sporadical influx of coarse-grained bioclastics. As in other areas of Västergötland there are obviously several breaks in the Furongian part of the drill core.},
 author    = {Lundberg, Frans},
 keyword   = {agnostider,trilobiter,stratigrafi,furongium,kambrium,alunskiffer,orsten,stratigraphy,trilobites,agnostoids,Torbjörntorp Alum shale,Cambrian,Furongian,Torbjörntorp,Västergötland},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Den senkambriska alunskiffern i Västergötland — utbredning, mäktigheter och faciestyper},
 year     = {2012},
}