Advanced

Kontroll av horisontella koncentrationer - En jämförande studie mellan EU och Ryssland

Sandberg, Niklas LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Horisontella koncentrationer är idag vanligt förekommande inom näringslivet. EU och Ryssland har i dagsläget olika konkurrenslagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer vilket innebär olika förutsättningar för företagen.
De europeiska reglerna för horisontella koncentrationer utgår från den nuvarande koncentrationsförordningen. Enligt den måste en horisontell koncentration som överstiger något av dess uppställda tröskelvärden ha ett förhandsgodkännande från EU:s särskilda konkurrensmyndighet, Kommissionen. För Kommissionens bedömning av horisontella koncentrationer används riktlinjer vilka utgår från koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensen.
De motsvarande ryska reglerna utgår ifrån dess... (More)
Horisontella koncentrationer är idag vanligt förekommande inom näringslivet. EU och Ryssland har i dagsläget olika konkurrenslagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer vilket innebär olika förutsättningar för företagen.
De europeiska reglerna för horisontella koncentrationer utgår från den nuvarande koncentrationsförordningen. Enligt den måste en horisontell koncentration som överstiger något av dess uppställda tröskelvärden ha ett förhandsgodkännande från EU:s särskilda konkurrensmyndighet, Kommissionen. För Kommissionens bedömning av horisontella koncentrationer används riktlinjer vilka utgår från koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensen.
De motsvarande ryska reglerna utgår ifrån dess nationella konkurrenslag. I konkurrenslagens koncentrationsavsnitt ryms reglerna för horisontella koncentrationer. Av reglerna framgår att koncentrationer vilka överstiger något av de föreskrivna tröskelvärdena kräver ett förhandsgodkännande av konkurrensmyndigheten, FAS. FAS bedömning utgår i huvudsak ifrån huruvida den horisontella koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning.
Både i konkurrenslagstiftning och konkurrensmyndigheternas bedömningsprinciper finns skillnader mellan EU och Ryssland. När det gäller konkurrenslagstiftningen är de ryska tröskelvärdena lägre än de europeiska och även bedömningsprinciperna skiljer sig. Myndigheterna har också olika metoder för bedömningen av en koncentrationens inverkan och det finns även skillnader i hur parternas åtaganden för att väga upp konkurrenshämmande effekter utformas. Samtliga dessa skillnader får i slutändan konsekvenser för företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Niklas LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, Horisontella koncentrationer, EU/Ryssland, Skillnader.
language
Swedish
id
2701643
date added to LUP
2012-06-07 08:21:08
date last changed
2012-06-07 08:21:08
@misc{2701643,
 abstract   = {Horisontella koncentrationer är idag vanligt förekommande inom näringslivet. EU och Ryssland har i dagsläget olika konkurrenslagstiftning och bedömningsprinciper för horisontella koncentrationer vilket innebär olika förutsättningar för företagen.
De europeiska reglerna för horisontella koncentrationer utgår från den nuvarande koncentrationsförordningen. Enligt den måste en horisontell koncentration som överstiger något av dess uppställda tröskelvärden ha ett förhandsgodkännande från EU:s särskilda konkurrensmyndighet, Kommissionen. För Kommissionens bedömning av horisontella koncentrationer används riktlinjer vilka utgår från koncentrationens övergripande inverkan på konkurrensen. 
De motsvarande ryska reglerna utgår ifrån dess nationella konkurrenslag. I konkurrenslagens koncentrationsavsnitt ryms reglerna för horisontella koncentrationer. Av reglerna framgår att koncentrationer vilka överstiger något av de föreskrivna tröskelvärdena kräver ett förhandsgodkännande av konkurrensmyndigheten, FAS. FAS bedömning utgår i huvudsak ifrån huruvida den horisontella koncentrationen skapar eller förstärker en dominerande ställning.
Både i konkurrenslagstiftning och konkurrensmyndigheternas bedömningsprinciper finns skillnader mellan EU och Ryssland. När det gäller konkurrenslagstiftningen är de ryska tröskelvärdena lägre än de europeiska och även bedömningsprinciperna skiljer sig. Myndigheterna har också olika metoder för bedömningen av en koncentrationens inverkan och det finns även skillnader i hur parternas åtaganden för att väga upp konkurrenshämmande effekter utformas. Samtliga dessa skillnader får i slutändan konsekvenser för företagen.},
 author    = {Sandberg, Niklas},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Horisontella koncentrationer,EU/Ryssland,Skillnader.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll av horisontella koncentrationer - En jämförande studie mellan EU och Ryssland},
 year     = {2012},
}