Advanced

Samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla: en enkätundersökning bland barn i årskurs 4 och 5

Lindgren, Madeleine LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk aktivitet hos svenska barn i fjärde och femte klass, samt att undersöka eventuella könsskillnader i den fysiska självkänslan. Intresse fanns även att undersöka om faktorer som idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition har en påverkan på den fysiska självkänslan.
Deltagarna i undersökningen var 101 barn i fjärde och femte klass från en skola i södra Sverige. Som metod i den kvantitativa studien användes en enkät bestående av ett fåtal bakgrundsfrågor berörande fysisk aktivitet, samt av frågeformuläret Children and Youth – Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) med den svenska... (More)
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk aktivitet hos svenska barn i fjärde och femte klass, samt att undersöka eventuella könsskillnader i den fysiska självkänslan. Intresse fanns även att undersöka om faktorer som idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition har en påverkan på den fysiska självkänslan.
Deltagarna i undersökningen var 101 barn i fjärde och femte klass från en skola i södra Sverige. Som metod i den kvantitativa studien användes en enkät bestående av ett fåtal bakgrundsfrågor berörande fysisk aktivitet, samt av frågeformuläret Children and Youth – Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) med den svenska översättningen Sådan är jag!©. CY-PSPP är en skattningsskala som belyser olika delar av självkänslan. Som resultat i studien framkom det att det fanns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk aktivitet. Resultatet visade också att sambandet var större för flickor än för pojkar. Det framgick även att idrottslig förmåga var en viktig faktor för fysisk självkänsla för både pojkar och flickor. Slutsatser som kunde dras av detta var att den fysiska aktiviteten bör vara allsidig, samtidigt som den enskildes behov och önskemål bör ses till för att skapa de bästa förutsättningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Madeleine LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, fysisk aktivitet, fysisk självkänsla, CY-PSPP, self-efficacy
language
Swedish
id
2701871
date added to LUP
2012-06-15 11:42:16
date last changed
2012-06-15 11:42:16
@misc{2701871,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk aktivitet hos svenska barn i fjärde och femte klass, samt att undersöka eventuella könsskillnader i den fysiska självkänslan. Intresse fanns även att undersöka om faktorer som idrottslig förmåga, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk kondition har en påverkan på den fysiska självkänslan. 
Deltagarna i undersökningen var 101 barn i fjärde och femte klass från en skola i södra Sverige. Som metod i den kvantitativa studien användes en enkät bestående av ett fåtal bakgrundsfrågor berörande fysisk aktivitet, samt av frågeformuläret Children and Youth – Physical Self-Perception Profile (CY-PSPP) med den svenska översättningen Sådan är jag!©. CY-PSPP är en skattningsskala som belyser olika delar av självkänslan. Som resultat i studien framkom det att det fanns ett samband mellan fysisk självkänsla och självskattad fysisk aktivitet. Resultatet visade också att sambandet var större för flickor än för pojkar. Det framgick även att idrottslig förmåga var en viktig faktor för fysisk självkänsla för både pojkar och flickor. Slutsatser som kunde dras av detta var att den fysiska aktiviteten bör vara allsidig, samtidigt som den enskildes behov och önskemål bör ses till för att skapa de bästa förutsättningarna.},
 author    = {Lindgren, Madeleine},
 keyword   = {barn,fysisk aktivitet,fysisk självkänsla,CY-PSPP,self-efficacy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan fysisk aktivitet och självskattad fysisk självkänsla: en enkätundersökning bland barn i årskurs 4 och 5},
 year     = {2012},
}